Prisen for å følge Jesus i Nord-India

Prisen for å følge Jesus kan være høy. Foto: Søkelys/You Tube

Den kristne menighet er under et økende press både i Midt-Østen, Afrika, Kina og India. Tallet på kristne som opplever forfølgelse er stadig økende, og antallet martyrer som må lide og dø for Navnets skyld vokser og vokser. Her i den frie verden tar vi religionsfrihet som en selvfølge, men for mange av våre brødre og søsken er det ikke slik. Prisen for å følge Jesus og være lydig mot hans befalinger kan være høy. Dette er den korte historien til pastor Suta som bor i den nordlige del av India. Han ble nådeløst angrepet og slått av rasende hinduer, men overlevde og fortsetter å søke å nå frem til sine medmennesker med evangeliet om den korsfestede og oppstandne Herre og Frelser.

Se historien til den unge pastor Suta

Én tanke om “Prisen for å følge Jesus i Nord-India

  1. En ting er hvertfall ganske sikkert, her i Norge har vi fint lite peiling på forfølgelse som dette. Det ligger vanskelige tider foran oss, og ingenting er å ta for gitt. Det sier skriften klart og tydelig. ” I de siste dager skal det komme vanskelige tider “.

Det er stengt for kommentarer.