President Trump vil granske omfattende valgfusk til fordel for Hillary Clinton

President Donald Trump vil nå iverksette en omfattende granskning av påstått valgfusk under høstens presidentvalg. Et valg han selv gikk seirende ut av, mens Hillary Clinton skåret høyest i tallet på “popular vote”. I det amerikanske valgsystemet teller hver enkelt stemme i mindre delstater litt mer enn stemmene i de store og folkerike delstatene, og i etterkant av valget har enkelte venstreliberale hevdet at siden Hillary fikk flere såkalte “popular vote” enn Donald Trump, er han ikke en legitim president.

Imidlertid, kort tid etter at valgresultatet lå klart, ble det av enkelte røster hevdet at Hillary utelukkende fikk flest stemmer fordi mer enn 3 millioner illegale innvandrere hadde fått avlagt stemme i strid med loven. Det er også blitt hevdet at avdøde amerikanere deltok under årets valg samt at samme personer kan ha stemt i flere delstater. En slik gransking vil kunne avdekke hvorvidt påstandene om valgfusk til fordel for Hillary er løse påstander eller om det er noe i den kritikken som er blitt fremsatt av en rekke figurer både i presse og på sosiale medier.