Prepper for å kunne hjelpe andre -kjøper brødblanding for å hjelpe andre

Den truende matmangelen får nå enkelte til å ta grep for å hjelpe andre.”Jeg ønsker å bestille 100 stk en kilos ferdige brødblanding og 20 stk 5 pakninger med tør gjær for brød bakst. Jeg vil legge dette på lager hjemme hos meg , og om krise tid kommer , så vil jeg gi alt til Varhaug Misjonshus for at de skal kunne distribuere ut til folk som ikke har forberedt seg,” skriver en broder fra Vest som ønsker å være anonym

“Vi lever i en tid nå der ting kan skje fort , selv har jeg prøvd å forberedt meg etter beste evne med krise lager , dette har jeg aldri lagt skjul på , så mange jeg kjenner spøker med at de vet hvor de skal gå om det blir krise .Jeg har forberedt for meg og min familie, og om krisen kommer vil jeg kunne si at , de må gå til Varhaug Misjonshus, da får de både mat og en sjanse til og høre om Jesus !,” skriver broderen fra Vestlandet som oppfordrer andre preppere til å legge til side litt for sin neste. En rekke mennesker innenfor kristen-Norge har begynt å preppe for den trengsel som ligger foran oss. Mange mennesker har ikke råd til å gå til store innkjøp for å lage seg et lager for vanskelige tider. For kort tid siden ringte kirkeklokkene over hele Norge som et slags “bad omen” om det som ligger foran oss. Kirken selv tok til klokkene for “fred” som de sier. Imidlertid er det så mye fastholdt synd i nasjonen at klokkeklang for fred blir en parodi. Guds folk er ikke kalte til å ringe i kirkeklokker, men til å søke Herren i anger og bot over synden i nasjonen. Guds ord knytter ingen løfter til troende som ringer i kirkeklokker, men til troende menn og kvinner som ydmyker seg og søker Gud i bønn: “og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.” 2 Krøn 7,14