Preken: Er Babylon den store i Åpenbaringen kapittel 17-18 det moderne USA?

Det har opp gjennom historien vært ulike fortolkninger av hvem eller hva som er “den store skjøge” i Johannes Åpenbaring kapittel 17-18. En tolkning har vært at Den store skjøge er den katolske kirke og pavedømmet. En annen tolkning er at Babylon representerer verdenssystemet mens noen igjen tror at Babylon den store vil være et gjenoppbygd Irak hvor Babylon rent historisk var lokalisert. Imidlertid finnes det forkynnere som mener og tror at Babylon den store i åpenbaringsboken er det moderne USA. Pastor Jim Vail tror som flere andre forkynnere at det moderne USA er Babylon den store skjøge i åpenbaringen.

Jim Vail mener bestemt at Babylon den store ikke er den katolske kirke, men en by eller et land. Og i følge Vail er det moderne USA Babylon den store. Jim Vail er pastor for First Baptist Church i Baker, Florida. Det finnes vel neppe noen nasjon som passer bedre på åpenbaringsbokens ord enn de forente stater som har forgiftet verden med sin rikdom og hor. Åpenbaringsbokens ord om dommen over skjøgen passer svært dårlig på Vatikanet og den katolske kirke, men langt bedre på det moderne USA med sin falske velstand basert på utnyttelse av verdens ressurser.

7 tanker om “Preken: Er Babylon den store i Åpenbaringen kapittel 17-18 det moderne USA?

 1. Ja , dette er nok helt korrekt – nå begynner vi å forstå sammenhenger ! Hvilken by er det som styrer verden ? Jo , det er New York der FN-hovedkvarteret ligger. FN prøver å styre hele verden – og bedriver intenst jødehat – inklusive den nå avgåtte norske representanten i Sikkerhetsrådet. Hun var en av de verste i så henseende – disse to årene hun satt der . Dette vet vår Allmektige Fader.
  Så er det den svære kvernsteinen som blir kastet i havet. Den vil lage bølger. Nettopp bølger eller tsunami : Poseidon-torpedoen til russerne sies å kunne lage bølge-høyde opp mot 500 meter. En slik torpedo utenfor New York vil ødelegge byen. Byer skal brenne : Sarmat-missilet til russerne veier over 200 tonn og kan bære opptil 15 atomstridshoder. Disse navigerer selvstendig mot sine mål – kan sette 15 byer i brann – bare med ett Sarmat- missil.
  Ja , Bibelens brikker er nå i ferd med å falle på plass !
  Dette stemmer også helt med det Lebesbymmannen så i sitt syn natten til 13. i november 1907. I det denne voldsomme orkanen bygger seg opp i Panama-området og går over Atlanterhavet – mot Portugal / Marokko : Så kom store byer i brann i USA. Samtidig kom tsunamien i Nordsjø-bassenget.
  Konklusjon : Russland angriper USA med luftsprengt atomvåpen samtidig som de detonerer Poseidon-torpedoer utenfor USAs kyst og i Nordsjøen. Da er nok også det norsk olje- og gass eventyret over – i alle fall sør for Bodø. – Rett eder opp for eders forløsning stunder til !

  2
  1
 2. Amerika er Babylon

  I de siste dager snakker Bibelen om en dominerende by som er et stort handelssentrum som vil bli ødelagt på én time.
  Mysteriet Babylon den store.
  La oss se på hva de tidligere profetene som alle advarte om dette kommende store Babylon og se hva hver enkelt sa om det:
  Jesaja sa:
  1. Babylon vil bli kjent for sin arkitektur, bygninger og skyline (Jesaja 13:22)
  2. Er verdens eneste supermakt (Jesaja 47:5,8)
  3. Er den mest respekterte og misunnede rundt om i verden og er samtidig hatet av verden. (Jesaja 18:2)
  4. Har en unik og bemerkelsesverdig begynnelse, forskjellig fra andre nasjoner og har vært fryktinngytende fra sin unnfangelse. (Jesaja 18:2).
  5. Babylon ville være DRONNINGEN Blant NASJONENE (Jes 47:5,7)
  6. Babylon ville være en ENDETIDS STOR NASJON (Åp 17,18; Jes 13:6)
  7. Babylon kalles en dame, og har symbolet på Fruen (Jes 47:7-9). “LIBERTY” på pengene våre, og sitter i New York Harbor.
  8. Babylon er nasjonen «avskallet», eller tømret, et land med åpne marker (Jes 18:2).
  9. Babylon er land med mektige elver (Jes 18:2).
  10. Babylon er et land som er målt ut, og befolket overalt (Jes 18:2).
  11. Babylon ødelegger sitt eget land, med forurensning og ødelag (Jes 14:20, 18:2, 7).
  12. Babylon er den ledende INDUSTRINASJON I VERDEN
  13. Babylon har et enormt luftfartsprogram (Jes 14:13-14;
  14. Babylon er en REPUBLIKK eller et DEMOKRATI, det styres av mange råd (Jes 47:13).
  15. Babylons styresystem bryter sammen (Jes 47:13).
  16. Babylon er fastlåst av overveielser og kan ikke styre ordentlig (Jes 47:13).
  17. Babylons ledere bruker astrologi, seere og mystikere som veiledning (Jes 47:13; Åp 18:2).
  18. Babylon arbeidet i det okkulte helt fra begynnelsen (Jes 47:12).
  19. Babylon er en nasjon med religiøs forvirring (Jes 47:12-13).
  20. KONGEN AV BABYLON kalles LUCIFER, ANTIKRISTEN (Jes 14:4-6).
  21. Kongen av Babylon vil herske fra DEN STORE BYEN BABYLON (Jes 14:4-6; Åp 17:18).
  22. En verdensregjeringsenhet vil reise seg for å styre verden fra BYEN BABYLON
  23. Denne enheten vil reise seg og bruke den militære makten til nasjonen Babylon til å REGERE VERDEN (Jes 14:4-6;
  24. Babylon er en nasjon med høyere utdanning og læring (Jes 47:10, underforstått gjennomgående).
  25. Babylon er en JOMFOM NATION, hennes land er uberørt av storkrig (Jes 47:1).9. Babylons fiende vil ligge på motsatt side av verden, over polene (Jes 13:5)
  26. Babylons fiende vil bli kjent for sin grusomhet (Jes 13,14, Jer 50, 51, Åp 17, 18).
  27. Folket i Babylon ville tro at de er Guds utvalgte og evige (Jes 47:7-8,
  28. Nasjonen Babylon bor uforsiktig for Herren (Jes 47:8).
  29. Babylon blir stolt, hovmodig og ser ikke på slutten (Jes 47:7-8).
  30. Babylon driver med det okkulte, med trolldom og narkotika (Jes 47:9, 12; Åp 18:23)
  31. Folket i Babylon er dypt inne i astrologi og spiritisme (Jes 47:12; Åp 18:2).
  32. Babylons fiende vil ligge på motsatt side av verden, over polene (Jes 13:5)
  Jeremia profeterte:
  1. Babylon ville være sentrum for en Luciferiansk religiøs bevegelse med én verden (Jer 51:44)
  2. Babylon ville være den yngste og største av endetidens nasjoner (Jer 50:12). USA
  3. Babylon ville være den mektigste nasjonen i verden (Jes 47, Jer 50, 51, Åp 18). USA
  4. Babylon ville være HELE JORDENS HAMMER (Jer 50:23; Åp 18:23). USA
  5. Babylon ville være HELE JORDENS lovprisning (Jer 51:41). USA
  6. Babylon er et land rikt på mineralrikdom (Jer 51:13).
  7. Babylon er den ledende jordbruksnasjonen i verden (Jer 50, 51; Åp 18).
  8. Babylon er den ledende eksportnasjonen i verden (Jer 51:13; Åp 18).
  9. Babylon er den ledende importerende nasjonen i hele verden. (Jer 50, 51; Åp 18).
  10. Babylon er en nasjon fylt med varehus og kornmagasiner (Jer 50:26).
  11. Babylon er den ledende INDUSTRINASJON AV VERDEN (Jes 13, 47, Jer 50, 51; Åp 18).
  12. Babylon er kjent for sine hester (Jer 50:37). Tenk på Kentucky
  13. Babylon er kjent for sine storfe, sauer og andre husdyr (Jer 50:26, 27; Åp 18:13).
  14. Babylon er kjent for sine fine mel- og mølleoperasjoner (Åp 18:13)
  15. Babylon er en nasjon av bønder og høster enorme avlinger (Jer 50:16, 26, 27).28. Babylon har et enormt luftfartsprogram (Jes 14:13-14; Jer 51:53; Hab 1:6-10).
  16. Babylons himmel er fylt med hvisken fra flyvinger (Jes 18:1; Jer 51:53).
  17. Babylon har en enorm romindustri (Jer 51:53).
  18. Babylon befester himmelen sin med et enormt militært luftfartsprogram (Jer 51:53).
  19. Babylon blir fremstilt som en ledende innen høyteknologiske våpen og evner (Jer 51:53; Hab 1:6-10; antydet gjennomgående).
  20. Babylon er en kystnasjon og sitter på MANGE VANN (Jer 51:13).
  21. Babylon er en nasjon fylt med mennesker (Jer 50:37).
  22. Babylon er en ENKEL NASJON grunnlagt på AV MANGE, EN (Jes 13, 47, Jer 50, 51, Hab 1).
  23. Babylon ble født som en KRISTEN NATION (Jer 50:12).
  24. Babylon vender tilbake til sin arv og ødelegger alt til slutt (Jer 50:11).
  25. Babylons kristne ledere fører sin flokk på villspor i profetier og frelse (Jer 50:6; underforstått Åp 18:2).
  26. Babylons kristne ledere er fremmede i Herrens tilbedelseshus (Jer 51:51).
  27. Babylon setter interneringssentre for jøder og kristne og samler dem opp for utryddelse (Jer 50:7, 33; 51:35, 49; Åp 17:6; 18:24).
  28. Babylon har en modernasjon som forblir i eksistens fra hennes fødsel til døden (Jer 50:12). (ENGLAND)
  29. Babylons mor har symbolet på LØVEN (Dan7:4; Ese 38:13; Jer 51:38; Salme 17:12).
  30. Babylons mor skal herske over sin datter hele sitt liv (Dan 7:4; Jer 50:12). Følg pengene, vi er under total kontroll over Englands banker, og har vært det siden 1914
  31. Babylons mor vil være en tilstand av stor tilbakegang når slutten nærmer seg (Jer 50:12).
  32. Babylon regnes for å være en løvehval (Ese 38:13; Jer 51:38).58.
  33. Babylon vil ha ØRNENS symbol og bygger sitt rede i stjernene (Dan 7:4 ØRNEVINGER; Jes 14:13-14; Jer 51:53). Hvem andre har et romprogram som oss?
  34. Babylon er en enorm produsent og eksportør av biler (Jer 50:37; Åp 18:13).
  35. Babylon er en nasjon av HÅNDVERKE, eksperter i deres fag (Jer 50, 51, Åp 18:22).
  36. Babylon er en nasjon med en STOR STØMME i verdens anliggender (Jer 51:55)
  37. Babylon vil være medvirkende til opprettelsen av Israel i Midtøsten, og er hjemmet til Guds folk (Jer 50:47;51:45).
  38. Babylon vil ha en stor fiende i nord (Jer 50:3, 9, 41).
  39. Fienden til Babylon vil også ha en enorm luftfartsmilitær maskin (Jer 50:9, 14, Åp 18:8, 18 antydet gjennomgående).
  40. Babylon vil få alle sine grenser avskåret, og det vil ikke være noen vei til å unnslippe (Jer 50:28; 51:32).
  41. Babylon er et stort land med enorme byer, tettsteder og landsbyer overalt (underforstått gjennomgående).
  42. Babylon vil ha vært en enorm misjonsnasjon for Jesus Kristus (Jer 50:11; 51:7).
  43. Babylon ville være et hjem for mengder av jøder som forlater (Jer 50:4-6, 8; 51:6, 45)
  44. Folket i Babylon ville ikke vite sin sanne identitet (Jer 50:6, antydet gjennomgående).
  45. Folket i Babylon ville bli sint på sine avguder (Jer 50:2, 38; Hab 2:18).
  46. Hvordan er hele jordens hammer skåret i stykker og knust! hvordan er Babylon blitt en ødemark blant nasjonene! – Jeremia 50:23
  47. Du som bor på mange vann, rik på skatter, din ende er kommet, og ditt begjærlighetsmål. Herren, hærskarenes Gud, har sverget ved seg selv og sagt: Sannelig, jeg vil fylle deg med mennesker som med larver; og de skal rope opp mot deg. – Jeremia 51:12-14
  48. Spiller en lederrolle i utforskning av det ytre rom (Jer. 51:3)
  49. Det er der verdens ledere møtes og samles (Jer. 51:44)
  50. Innlemmet mange aspekter av den gamle babylonske religionen (Jer. 50:2).

  Apostelen Johannes sa i Åpenbaringsboken:
  1. Babylon driver med det okkulte, med trolldom og narkotika (Jes 47:9, 12; Åp 18:23)
  2. Folket i Babylon ville gå inn i dype synder av alle slag (Åp 18:5).
  3. Folket i Babylon ville tro at de er Guds utvalgte og evige (Jes 47:7-8, Åp 18:7).
  4. Folket i Babylon ville nyte den høyeste levestandarden i verden (Åp 18:7).
  5. Babylon vil bli ødelagt av atomild (underforstått gjennomgående)
  6. Babylon er et stort land med enorme byer, tettsteder og landsbyer overalt (underforstått hele veien).
  7. Babylons fiende vil bli kjent for sin grusomhet (Jes 13,14, Jer 50, 51, Åp 17, 18).
  8. Babylons fiende vil også ha en enorm luftfartsmilitær maskin (Jer 50:9, 14, Åp 18:8, 18 antydet gjennomgående).
  9. Babylon har en enorm militærmaskin (Jer 50:36; 51:30; Hab 1 & 2, Åp 13:4).
  10. Denne enheten vil reise seg og bruke den militære makten til nasjonen Babylon til å REGERE VERDEN (Jes 14:4-6; Hab 1 & 2, Åp 13, 17).
  11. Babylon er en enorm produsent og eksportør av biler (Jer 50:37; Åp 18:13).
  12. Babylon er en nasjon av HÅNDVERKE, eksperter i deres handel (Jer 50, 51, Åp 18:22).
  13. Babylon er kjent for sine smykker av gull og sølv (Åp 18:22).
  14. Babylon er en enorm importør og eksportør av krydder (Åp 18:13).
  15. Babylon er en enorm eksportør av fine marmorprodukter (Åp 18:22).
  16. Babylon er kjent for sin jern- og stålproduksjon (Åp 18:12).
  17. Babylon har store selskaper som har baser rundt om i verden (Åp 18:23, antydet gjennomgående)
  18. En verdensregjeringsentitet vil reise seg for å styre verden fra BYEN BABYLON (Jes 14; Hab 2, Åp 13, 17, 18).
  19. Babylon blir totalt antikrist og er den ledende antikrist-makten på slutten (Åp 18:2; Jes 14:4-6).
  20. Kongen av Babylon vil herske fra DEN STORE BYEN BABYLON (Jes 14:4-6; Åp 17:18).
  21. Babylon vender seg mot sitt eget folk og fengsler og dreper dem for millioner (Jer 50:7,33; 51:35; 39; Dan 7:25; Åp 13:7;17:6; 18:24).
  22. Babylon setter interneringssentre for jøder og kristne og samler dem opp for utryddelse (Jer 50:7, 33; 51:35, 49; Åp 17:6; 18:24).
  23. Folket i Babylon er dypt inne i astrologi og spiritisme (Jes 47:12; Åp 18:2).
  24. Babylon blir hjemmet til alle antikristreligioner i verden (Åp 18:2).
  25. Babylons kristne ledere fører sin flokk på villspor i profetier og frelse (Jer 50:6; underforstått Åp 18:2).
  26. Babylon faller til det okkulte rett før hennes slutt ved atomild (Åp 18:2)
  27. Babylons ledere bruker astrologi, seere og mystikere som veiledning (Jes 47:13; Åp 18:2).
  28. Babylon handler med alle som har skip i havet året rundt (Åp 18:17-18).
  29. Babylon er en nasjon fylt med varmtvannshavner (Åp 18:17-19).
  30. Babylon er en enorm eksportør av MUSIKK (Åp 18:22).
  31. Babylons musikere er kjent over hele verden (Åp 18:22)
  32. Babylon er kjent for sine storfe, sauer og andre husdyr (Jer 50:26, 27; Åp 18:13).
  33. Babylon er kjent for sine fine mel- og mølleoperasjoner (Åp 18:13)
  34. Babylon er den ledende INDUSTRINASJON I VERDEN (Jes 13, 47, Jer 50, 51; Åp 18).
  35. Babylon er den ledende jordbruksnasjonen i verden (Jer 50, 51; Åp 18).
  36. Babylon er den ledende eksportnasjonen i verden (Jer 51:13; Åp 18).
  37. Babylon er den ledende importerende nasjonen i hele verden. (Jer 50, 51; Åp 18).
  38. Babylon er sentrum for verdenshandel (Jer 51:44; Åp 17:18; 18:19). USA
  39. Babylon ville vokse til å bli den rikeste nasjonen i verden (Åp 18:3, 7, 19, 23). USA
  40. Alle nasjoner som handlet med Babylon ville bli rike (Åp 18:3). USA
  41. Kjøpmennene i Babylon var JORDENS STORE MENN (Åp 18:23). USA, alt man trenger å gjøre er å se på de enorme multinasjonale selskapene som eksisterer. Amerikanske selskaper (kjøpmenn) de største på jorden.
  42. Babylon ville være DRONNINGEN Blant NASJONENE (Jes 47:5,7; Åp 18:7). USA
  43. Babylon ville være den mektigste nasjonen i verden (Jes 47, Jer 50, 51, Åp 18). USA
  44. Babylon ville være HELE JORDENS HAMMER (Jer 50:23; Åp 18:23). USA
  45. Babylon ville være sentrum for overgangen til en global økonomisk orden (Åp 13:16).
  46. Den store byen Babylon ville være verdens økonomiske nervesenter (Åp 18:3). New York er verdens finanshovedstad.
  47. Babylon ville være en ENDETIDS STORE NATION (Åp 17,18; Jes 13:6).
  48. Babylon ville ha en enorm havneby innenfor sine grenser (Åp 18:17). New York havn er den største i verden.
  49. Den store byen Babylon er hjemmet til et verdensregjeringsforsøk (Åp 17:18). Dette kan bare være NEW YORK, hvor FN sitter.
  50. Betraktes som berusende på grunn av sin høysamfunnslivsstil (Åp. 17:2, 18:3,23)
  51. Er kjent for sin elegante og ekstravagante livsstil (Åp. 18:14).
  52. Er kjent for å være en by/nasjon av innvandrere fra hele verden (Åp. 18:15).
  53. Er kjent for en massiv befolkning (Åp. 18:15).
  54. Er kjent for sin import av narkotika (Åp. 18:23).
  55.Er det ledende handelssenteret (Åp. 17:2)
  56. Er det ledende sentrum for import og forbruk (Åp. 18:11)
  57.Er et ledende senter for produksjon (Åp. 18:22)
  58. Er senteret for verdenshandel med gull, sølv, kobber, olje, edelstener, tøy, klær, moter, trelast, containere, husholdningsartikler, møbler, vin, husdyr, transport, helseprodukter, kosmetikk, krydder, marmor, ironi og jern. (Åp 18:11-13)
  Det er ingen annen by eller nasjon på jorden som kan oppfylle disse kravene annet enn USA.
  Det er noen som holder fast ved at denne passasjen kun refererer til New York City, men faktisk refererer den til både NYC og hele nasjonen.
  Begrepet “by” oversatt fra gresk betyr by eller nasjon, og i dette tilfellet refererer det til en nasjon ledet av sin hovedby, som er New York City.
  Så i noen tilfeller er det snakk om New York City, og i andre nasjonen selv, og hvis du ikke er overbevist, gå tilbake og les alle disse profetiene igjen om den siste store nasjonen på jorden.
  Er det ikke utrolig at det er over 100 profetier som bare én supermaktnasjon i de siste dager kunne oppfylle…
  Den ensomme supermakten nå er USA, og i de siste dagene, som vi er i, forblir den ensomme supermakten i verden USA. Det er ikke nok tid for en annen nasjon til å reise seg og oppfylle alle disse kravene og bli den eneste supermakten i verden.
  Mystery Babylon er USA, og når du først innser dette, lærer du snart hvor dominerende Amerika er i siste dagers profetier og hva sannheten er angående dem.

  2
  2
 3. Klart dette må være sant! Alle andre spådommer i 2000 år har tatt feil. Nå må det være sant ellers står ikke verden til påske. haha hehe

  0
  2
 4. Hei..Søkelys!! Det er jeg enig i…! USA er Babylon, EU/NATO blir presset av USA! Ennå er det mange kristne som støtter amerikansk Imperialistme,EU & NATO!! Som jeg har sagt før… Norgeidag taler ikke helt klart,når de promoterter Amerikansk Politikk uten kritikk!! Demokratene/Republikanere er to sider av samme mynter! Deep State partier! Også Document promoterter & forguder USAs Imperialistme! USA & DC kommer til å falle sammen som korthus!

Det er stengt for kommentarer.