Predikanter angrepet og forfulgt for evangeliets skyld

“Preachers ASSAULTED And PERSECUTED For The Gospel of JESUS,” er tittelen Firehawk minestries har gitt denne videoen. Unge mennesker som tar misjonsbefalingen på ramme alvor og gjør det Gud har kalt den kristne kirke til å gjøre. Nemlig forkynne omvendelsens budskap og evangeliet om Jesus Kristus på gater og torg. Vi lever i en tid der frafallet og det åndelige mørket senker seg over den vestlige verden. Synden tar mer og mer over og litt for mange kristne gjemmer seg på bedehuset i stedet for å gå ut og konfrontere verden med det hellige ord. Vi lever i tiden før Kristus kommer tilbake og motstanden er økende. Likevel finnes det håp. Gud reiser opp stadig nye vitner for Kristus Jesus

Forfriskende å se unge mennesker i brann for evangeliet og som tar Jesu oppdrag på alvor. Gud har ikke kalt oss til å sitte på bedehuset. Gud har kalt alle som elsker ham til å gå ut og preke evangeliet for all skapning. Bedehus og menigheter er ikke vår viktigste misjonsmark, men et sted vi samles for å få kraft, styrke og undervisning til å gå ut å gjøre alle mennesker til disipler. I klippet under kan vi se hvordan demoniske krefter manifesterer seg i mørkets barn. Gud velsigne Miguel og Alex i Firehawk Minstries.