Predikant Torben Søndergaard har sittet sju måneder i fengsel i USA -kristenforfølgelse?

Foto fra Torben Søndergaards facebook

Sitter 22 timer i døgnet i en enecelle. Sju måneder har Torben Søndergaard som leder Last Reformation nå sittet fengslet i Baker County Detention Center. Evangelisten og hans støttespillere har hevdet at han først ble fengslet for våpensmugling og nå for kriminell menneskehandel. Andre igjen sier at han er internert for å ha brutt reglene omkring sin asylsøknad. Torben Søndergaard som hevdet seg å være under kristenforfølgelse i Danmark etter flere negative mediaoppslag rømte i 2019 til USA hvor han søkte politisk asyl. Men USA som engang var det forgjettede land og et lys for demokrati og frihet -er for Søndergaard blitt en kald og grå fengselscelle. En celle han kan bli sittende lenge i

Hebr 13,3 Kom fangene i hu som deres medfanger, dem som lider ondt, siden I og selv er i legemet!

Støttespillere av Torben Søndergaard jobber iherdig med å samle inn penger til Torbens jurdiske team. Via nettstedet “Give, Send Go” samles det inn penger til den omstridte predikantens advokat-team. Tilhengere og støttespillere av Torben Søndergaard mener at Torben er utsatt for kristenforfølgelse mens kritikere mener at Torben Søndergaard bare har seg selv og takke. I Danmark er Torben Søndergaard en ganske forhatt person fordi TV avslørte at han drev ut demoner av barn, noe som i følge mange er umoralskt og et overgrep på barna. Også blant mange kristne i Danmark som her i Norge er det stor skepsis til Torben Søndergaard -og han får derfor lite støtte. En del troende er åpenbart også skadefro over at Torben Søndergaard er fratatt sin frihet og håper vel han blir sittende på cella til han blir grå og tannløs. Andre kristne er igjen forundret over at Søndergaard ennå sitter “buret inne” og Jennifer Pohl skriver “What I don’t understand is those big time criminals and fraudsters get out of jail after one day. And then you never hear anything again. Torben as we all know is not a criminal but a servant of God and he is still there over 200 days. The system is corrupt, something has to change.” Torben Søndergaard kan risikerer å sitte lenge fengslet eller internert som det heter litt penere. Men i realiteten sitter han i en grå celle ensom 22 timer i døgnet. Hebreerbrevet forfatter formaner oss kristne til å komme fangene i hi som deres medfanger, dem som lider ondt. (hebreerbrevet 13,3) Torben Søndergaards siste budskap via en telefonsamtale fra Baker County Detention Center.

Én tanke om “Predikant Torben Søndergaard har sittet sju måneder i fengsel i USA -kristenforfølgelse?

  1. Vi går som Bibelen sier “fra hus til hus” og forkynner. Lenge har vi søkt kommunene om lov til å ha stands på offentlige steder og fått godkjennelse. Men i det senere er dette blitt mye vanskeligere. Og det er høyst trolig at vi etter hvert ikke bare nektes her i Norge, men blir arrestert for virksomheten. Det politiske Dyret har allerede forlatt demokratiet over til skinndemokrati/demokratur. Derfra er veien kort til fullblods diktatur. All ytringsfrihet skal bort. Bare vent og se. Bibelens profetier og forbilder er skrevet til oss, til hvem de siste tider er kommet.

    2
    2

Det er stengt for kommentarer.