Polen stempler Hviterussland som “fiendtlig nasjon”

Det høyreorienterte polske regimet har besluttet å stemple Hviterussland som “et fiendtlig land.” Hviterusslands demokratisk valgte president Aleksandr Lukashenko, uttalte tidligere i denne uken ønske om å skape bedre relasjoner mellom Hviterussland og Polen, men opplever i stedet at regimet i Warsawa slenger døren i ansiktet på ham og definerer Hviterussland som et fiendtlig land. Hviterussland må følge alle polske krav. Polens viseutenriksminister Pawel Jablonski hevder videre at Hviterussland planlegger militære angrep mot den polske grensen og at Lukashenko taler løgn når han ønsker bedre forbindelser til Polen.

Som svar på påståtte hviterussiske trusler og aggresjon mot landet, har Polen besluttet å utplassere 10 000 soldater langs grensen mot Hviterussland. Flere tusen av disse er allerede ankommet og flere vil komme de neste dagene. Etter at Wagner har fått opprettet militære baser i Hviterussland har reaksjonene i Polen og blant de baltiske stater vært panisk og hysterisk. På begge sider av grensene frykter sivilbefolkningen at det før eller siden vil smelle og at det skal komme til militære sammenstøt også der. Russland har som kjent utplassert taktiske atomvåpen i Hviterussland og nyheten om dette sendte sjokkbølger inn i de pro-vestlige tidligere østblokk-landene.