Polen kjøper russisk gass gjennom Tyskland

Foto fra YouTube

Etter at Russland stengte av den direkte forsyningen av gass til Polen fordi regjeringen nekter å følge det russiske betalingsregimet, har Polen nå begynt å kjøpe russisk gass via Tyskland. Dermed får Moskva likevel tilgang til betalingen gjennom at Tyskland betaler Russland rubler og deretter selger det videre til Polen. Dermed fortsetter Polen og finansiere den russiske krigsmaskinen via et tredje land. Det er russiske medier som melder dette.