PBE er ferdigsnakka om Christensens ulovligheter -ber nå Christensen rette seg etter pålegget

Plan og bygningsetatens pålegg om at Christensen må rive og tilbakeføre er nå endelig avgjort av etaten. Christensen som møtte PBE til debatt i april i år, ba i slutten av september om et nytt møte med PBE for å diskutere saken. Imidlertid har PBE nå fått nok av Christensen og skriver kort og konsist dette: “Det vises til fremsendt anmodning om møte og befaring i brev av 29.09.2019. Etaten har allerede hatt møter med dere og dere har også fått utallige brev fra oss om selve saken. Vårt pålegg er også behandlet hos Fylkesmannen og dere har ikke fått medhold hos dem. Med bakgrunn i dette ber vi dere nå utføre det dere har fått pålegg om. Vi kan ikke forsvare å bruke ytterligere tid på denne saken,” skriver Oslo kommune som nå er ferdig med saken. Christensen har allerede respondert på avvisningen med å utarbeide et nytt skriv til fylkesmannen som også har tatt sin endelige avgjørelse i en sak som er endelig avgjort.

Fortviler over å måtte rive en praktisk bod og mur fordi PBE i Oslo mener at alt er oppført i strid med lovverket.

Blogger Jan Kåre Christensens krig mot plan og bygningetaten i Oslo fortsetter. I dag mottok Christensen et nytt skriv fra PBE hvor etaten avviser et nytt møte og anmodning om befaring. I sitt svar peker PBE på at etaten har brukt betydelig tid på denne saken og skriver i sitt korte svar dette: “Det vises til fremsendt anmodning om møte og befaring i brev av 29.09.2019.  Etaten har allerede hatt møter med dere og dere har også fått utallige brev fra oss om selve saken. Vårt pålegg er også behandlet hos Fylkesmannen og dere har ikke fått medhold hos dem. Med bakgrunn i dette ber vi dere nå utføre det dere har fått pålegg om. Vi kan ikke forsvare å bruke ytterligere tid på denne saken,” heter det i skrivet som er signert Lena Katrine Amdal og Astrid Myhra. De to saksbehandlerne er nesten druknet i skriv og henvendelser fra Christensen som er ut til å ha store problemer med å godta at han i denne saken ikke klarer å unngå konsekvensene av å bygge i strid med loven. Saken er nå endelig avgjort og har vært prøvd både hos fylkesmannen, sivilombudsmannen, byrådet og i rettsvesenet.

Har allerede forfattet et skriv til fylkesmannen som vi gjengir

Saksnummer 201609223, 201610333, 201510929 og 201908605
Byggesak PBE her i Oslo
21/10-2019

Dere skriver mail datert 21.10.2019 med ref.: 201510929-53

Vi har hatt kun et møte på 5 år. De skriver følgende:
«Vi kan ikke forsvare å bruke ytterligere tid på denne saken.»

For oss er dette både løftebrudd, fraskrivelse og usannheter.

1.) Vi ble lovet møter og oppfølgning på møte – det eneste – vi har hatt med dere var 1 møte 11/4-2019.

2.) Som sagt, 1 møte på 5 år er minimalt. Vi har gjentatte ganger spurt om møter og befaring. Ansvarsfraskrivelse.

3.) De skriver egentlig usant når dere bare sier at vi skal etterkomme deres pålegg da vi har blitt lovet å søke på nytt. Vi bestrider alt dere holder på med da ikke vi har fått noen utfyllende svar på noe egentlig.

4.) Måten PBE behandler oss på er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk!

5.) Hvis dere ikke kommer inn å gjøre noe i denne saken blir alt som det er.

6.) Synes de svare og måten dere opptrer på er så dårlig at de burde aldri ha jobbet med mennesker.

7.) De tåler ikke å bli motsagt, vi tåler vel det meste uten å svare stygt og frekt igjen.

8.) Det forteller at dere er lave mennesker, i motsetning til oss.

9.) Det vi har bygget ligger milevis innforbi at dispensasjon skal gis.

10.) Mail som dere skriver her, anser vi som en ugyldig mail da dere ikke holder hva dere har lovet. Samt de spørsmålene vi har kommet med kan ikke vi se i det store og det hele at dere har gitt oss noen svar.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

11 tanker om “PBE er ferdigsnakka om Christensens ulovligheter -ber nå Christensen rette seg etter pålegget

 1. Søkelys’ intense forfølgelser av denne stakkars mannen viser at dette ikke er en kristen blogg. Til dere som er kristne anbefales å finne andre nettsteder med kristent innhold.

  4
  7
  • Christensen ønsker mest mulig oppmerksomhet om sin kamp mot PBE og har sendt ut informasjon om hans sak til flere medier.
   Han ønsker at hans sak skal bli omtalt så folk får se hvordan han opplever tingene. Jeg gjengir hva PBE skriver og gjengir også Christensens reaksjoner.
   Jeg har stor forståelse for at Christensen finner det ubehagelig å gå gjennom dette, og Christensen bruker selv egne nettblogger, You Tube og Facebook for å dele det hele med andre.
   Jeg har selv brukt betydelig tid på dialog med Christensen i eposter, og jeg håper virkelig at han tar mine råd til følge.
   Saken han har vært prøvd i alle instanser, endog i retten og avvist at PBE har begått lovbrudd. Dermed er saken i realiteten ferdig avgjort av myndighetene.
   Mitt siste råd til ham har vært å ta kontakt med noen som kan rive det han har bygget, skriv kontrakt med dem og gjerne med en dato når arbeidet er fullført, oppsøk så PBEs kontorer, legg frem kontrakten på rivning, og det er da en viss mulighet for at etaten ettergir en eller flere av tvangsmulktene som er forfalt.

   2
   1
  • La meg legge til. Jeg har personlig et godt forhold til Christensen og kan konstatere at jeg er enig med ham i noe, og uenig med ham i noe.
   Så det å kalle dette forfølgelse er så feilaktig som det kan bli Sara.

   2
   1
 2. Jan Kåre Christensen jobber for Oslo Kommune.
  Hans kone jobber for Oslo Kommune.
  PBE er en etat i Oslo Kommune.

  Jan Kåre med frue kaller PBE, en etat i Oslo Kommune for korrupt med flere ting.
  Begge to jobber altså for Oslo Kommune.

  PS: Det finnes flere arbeidsgivere i Oslo Kommune enn Oslo Kommune. Det for disse som ikke er falske dobbeltmoralister som virkelig mener det de sier. Folk med troverdighet.

  1
  1
  • Christensen er bussjåfør i UNI buss og jobber ikke for Oslo kommune. Hans kone jobber i skoleverket i kommunen.

  • Kjenner ikke detaljer, men Unibuss regnes vel som et privat selskap selv om det er eid av kommunen.

 3. Sara Glimsstoggo
  Søkelys ved Kjell Andersen har jeg lite å utsette på.
  Men mange som skriver på Søkelys, har jeg meget å utsette på!
  I det store og det hele, at det er noen som skriver og taler om sakene(e)
  mine er bare positivt!

  1
  2
  • Se her:
   http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2588-det-er-dispensasjonsloven-som.html

   John Richard Øen fra Eiker Husbygg kom her for en tid tilbake for å se på byggene våre.
   Vi trengte en ansvarlig søker kanskje, da ringte vi han.
   Vi gikk over det hele og han var mektig imponert hvor gått alt hang i sammen.
   Da jeg sa at vi hadde fått muntlig veiledning. Så svarte han tilbake at det skjønte han, for dette kunne ikke komme til av seg selv.
   Alt var det harmoni med og passet i terrenget og med både huset vårt og nabohusene. Dette var ikke noe problem for han å forstå.
   Jeg spurte da om han eventuelt ville ha vitnet i en rett om dette? Ikke noe problem sa han, han stilte mer enn gjerne opp.
   Hvorfor kommer ikke Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene til det samme? Det er kun av en grunn, disse beskytter og verner hverandre.
   Vi har som sagt fått muntlig veiledning hvordan vi skulle bygge.
   Samt at vi slapp å søke da vi bygget oppå gammel mur.
   Vi har trukket muren lengre inn enn den var før. Vi har fått et grønnere og flatere terreng. Alt er blitt til det bedre.
   Hvem er det som vil da vandalisere eiendommen vår? Det er ikke å lure på.
   Skriften sier veldig klart hva lys og mørke vil, og hva de gode kreftene vil og de onde. Det ligger temmelig åpenbart i dagen.

   Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

   Som sagt, John Richard Øen fra Eiker Husbygg. Som er en erfaren byggmester som har drevet med dette hele livet, og som har et trent øye.
   Han så det med en gang at vi hadde bygget under veiledning, og ikke hadde tatt oss selv til rette!

   1
   3
 4. Nå som denne saken er helt over og bare en riving av muren gjenstår, noe som det er naturlig at Søkelys dekker med bilder og omtale, burde man nå helt avstå å omtale Jan Kåre Christensen ved navn og ved sak.

  Jan Kåre Christensen har ødelagt sin egen familie og hjem. Han er PR kåt og alt dette er hans liv. Det er dette som har skadet alle andre.

  I respekt for hans familie og andre rundt han som f.eks pastor Torp, burde nå Søkelys helt avstå å gi skrikene om oppmerksomhet fra han blogg noe videre omtale, rent utover denne reportasjen om rivingen av hans mur.

  Det ryktes at det finnes flere mennesker i Norge enn Jan Kåre Christensen. Søkelys burde nå etterforske om det er noe sant i disse ryktene og omtale disse menneskene som har relevanse for denne bloggen.

  1
  1
 5. http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2595-plan-og-bygningsetaten-prver.html

  Her her det løgn og fabrikeret problemer som egentlig er til vår gunst.

  1.) PBE hevder: i Stormyrveien 4 og 6, ligger vesentlig lengre unna veien.

  Dette er så lite smart skrevet at det er hent rart at de skriver slik. For det første, muren ovenfor oss i Stormyrveien 6 ligger 20 cm fra asfaltert vei, vår 1 meter.
  De ligger sant nok litt lengre inne med garasjen, men de har en livsfarlig utkjørsel da de hverken kan snu på egen eiendom.
  De må rett og slett rygge rett ut i Stormyrveien. Samt at på vår side er det parkering forbudt, så det er ingen fare. Men på andre siden står biler parkert. Sannheten er motsatt enn hva PBE fremstiller som «sannhet», da det er løgn. 20 cm fra veien er mye nærmere enn 1 meter.

  2.) PBE hevder: overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.

  Dette er så langt fra sannheten det er mulig å komme.
  Før hadde vi en bedriten og ekkel skråning ca. ½ m fra veibanen som naboen har i dag som har alt godkjent.
  Regnværsdager og ellers var det sørpete og ikke grønt, men bedritent.
  I dag er det tørt og fint, og muren ligger lengre inne enn hva vår skrånede tomt lå, en klar fordel til vår gunst som ikke PBE vil kommentere. Hvorfor? De kan selvfølgelig ikke pålegge oss å rive muren når de samtidig ha godkjent det som ligger lengre ute i veibanen. Her igjen blir PBE «fakket» i løgn!

  3.) En mur med høyde fra 1,75 m til 1,85 m, i 11 meters lengde.

  Dette vi snakker om er en rett strekning, ikke i en sving eller noe annet. Det er derfor å snu det hele på hode med slik argumentasjon, da hos oss er det ingen plasser i Oslo by som biltrafikken flyter så godt og det er oversiktlig av flere grunner. Det er en rett strekning i en enveiskjørt gate, biler står på andre siden parkert. Der er det reelle problemet da de har mur 20 cm fra veien og må rygge rett ut i Stormyrveien. Problemet ligger da på andre siden av veien, det vi har bygget er til gunst. PBE argumentasjon er rett og slett usann og misvisende!

  4.) PBE hevder: Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.

  Det er temmelig åpenbart at dette er en form for propaganda og løgn.

  Det vi har bygget er til gunst for oss, naboene, siktforholdene, det er renere, penere, vi får større uteområde, et flattere terreng. Videre er det til fordel for oss at det er ikke innbydende for tyver og andre vedkommende å komme inn på vår eiendom med en slik liten og nesten «usynlig» bod. Trappa gjør det lettere for eventuelt brann og sykebil å komme (noe vi har erfart). Det er rett og slett bare positive ting med det vi har bygget, det er naturlig og pent slik vi har det. Og de aller fleste murene i Stormyrveien og på Hellerudtoppen er grå. Enten med sement eller ved stein. Med andre ord, vår mur også i farge og fasong passer perfekt inn, og vårt hus er også grått og hvit, så alt står i stil.
  Alle argumenter og påstander som PBE og det offentlige har kommet med, erkjennes som døde og maktesløse!
  De er rett og slett ikke sanne og troverdige!

  Det forteller at hele saken(e) imot oss er oppkonstruerte og vi skulle for lenge siden fått dispensasjon og godkjent det vi har bygget.
  Vårt behov for dispensasjon er kun minimale, når andre i vårt boområde søker PBE flere ganger om dispensasjon. Så får de det innvilget med overskridelser vi bare kan drømme om.
  PBE har utøvd sterkt forskjellsbehandling ovenfor oss sett i forhold til andre. Og hva som hadde vært rimelig og rett i vårt høve. Da snaker vi om personforfølgelse og vi har da rett på kompensasjon og medhold.

  Det står at miljøhensyn skal vektlegges ekstra. Det står følgende:
  Ved dispensasjon fra bestemmelser i lov, vedtekt eller forskrift skal legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

  I vår tilfelle er det klart fordel med mur, trapp og bod. Samt, hvis dette skal rives, så må en rive opp, frakte bort mangfoldige tonn med betong, stein, mold, plank, ledninger og annet. Bare her at vi skal rive, fjerne, frakte bort og hva det innebærer er det et klart tap og til belastning for miljø etc.
  Det også pluss de andre tusen ting til viser at her er ikke bare vilkårene for dispensasjon oppfylt. Det er over og over oppfylt. At dispensasjon ikke gis her og lar det vi har bygget få stå urørt. Er så til de grader rigid, misvisende og unødvendig at ord ikke streker til. Miljøfaktoren skal vektlegges mest. Før hadde vi det sørpete og ekkelt.
  I dag har vi det tørt og pent. En klar miljøgevinst.

  Det er også noe å vektlegge, da vi mener at vi skulle fått oppreisning for det makt- og myndighetsmisbruket vi er blitt utsatt for av PBE her i Oslo.

Det er stengt for kommentarer.