Pastor Yousef Nadarkhani var dømt til døden i Iran -nå er han løslatt

Den kristne pastoren Yousef Nadarkhani som var dømt til døden er den tredje kristne som har sittet i iransk fengsel for sin tros skyld som nå er løslatt. I 2010 ble han dømt til døden for frafall fra islam. Også Hadi Rahimi og Zaman Fadaei som satt fengslet for sin tro er blitt satt fri av myndighetene. Nadarkhani som anket dommen ble frikjent for frafalls-anklagene i 2012, men har i årene etter vært under politietterforskning og straffedømt for andre forhold. Blant annet skal pastoren ha blitt fengslet for evangelisering. Han var også anklaget for å være zionist og en risiko for nasjonal sikkerhet. Zaman Fadaei, en annen kristen som nå er løslatt, ble dømt for å ha brutt forbudet mot alkohol fordi han drakk vin under en nattverd. For dette ble Zaman Fadaeu dømt til 80 piskeslag.