Pastor Torp i heftig Facebook debatt om deltakelse i konferanse i regi av organisasjon kontrollert av “Den Forente Familie”

Nyheten om at Oslokirkens pastor nok en gang er deltaker under et Universal Peace Federations stevne i regi av det som på 1970 og 1980 tallet ble ansett som en destruktiv sekt. En sekt som på det groveste forførte og utnyttet unge mennesker for å samle inn penger til “store far” som han gjerne ble kalt i sekten. Sun Myung Moon som mente at han oppfylte dette ordet “For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være,” da han i 1971  fløy fra Korea til USA som “lynet som gikk ut fra øst til vest”. Mange av Moons tilhengere anså Moon som en inkarnert guddom. Sun Myung Moon som giftet seg for andre gang med Hak Ja Han godtgjorde da hvor Jesus feilet. I følge Moon teologien var Jesus “guddommelig” men ikke Gud slik klassisk kristendom lærer. I følge Moons tankegang skulle Jesus ha blitt den andre Adam, og skape den perfekte familie gjennom å gifte seg med den idelle kone og opprette en ren familie som skulle ha begynt menneskets frigjøring fra den syndige tilstand. Da Jesus ble korsfestet før han giftet seg, forløste han mennesket rent åndelig, men ikke fysisk. Siden Jesus her sviktet, ble oppgaven overlatt til “de sanne foreldre”, Moon og hans kone å fullføre der Jesus sviktet

Blant tilhengerne ble pastor Moon og hans kone Hak Ja Han Moon nærmest tilbedt som guder av hjernevaskede tilhengere som ble grovt utnyttet til å samle inn penger for “far”. Penger som “Universal Peace Federation” ennå nyter godt av, da kultens grove utnytting av sektmedlemmer gjorde organisasjonen svært velstående, samtidig som organisasjonen kjøpte opp aviser, eiendommer for millioner på millioner av dollar, kontorbygninger, fabrikker, hoteller, gullsmeder, restauranter og endog våpenfabrikker.

Mens Moon og hans hustru og nære medarbeidere levde i luksus og overflod, fikk de unge sektemedlemmene knapt mat og nødvendig medisinsk stell ms de brukte all sin tid på å selge blomster til folk som trodde de støttet en god sak. Absolutt alle triks var tillatt for å samle inn penger til “far” -og om man løy, sa man samlet inn penger til fattige barn, funksjonshemmede barn eller kristen misjon var ett fett. Det eneste som betød noe for sekten var knitrende dollar -for å kunne finansiere pastor Moons kongelige livsstil, -og det som i dag kaller seg “Universal Peace Federation” som ble grunnlagt av  Sun Myung Moon og hans kone, Hak Ja Han Moon. Selv om pastor Torp tydelig har uttrykt overfor Søkelys at hans deltakelse ikke innebærer at han deltar i felles bønn, andakt, nattverd, gudstjenester eller andre religiøse aktiviteter med deltakerne under den interreligiøse konferansen, er det likevel slik at Torp til en viss grad gir legitimitet til religiøsiteten som ligger bak Universal Peace Federation.  Dette er noe Søkelys tidligere også har reagert på, i denne artikkelen, og derfor syntes vi det er beklagelig at pastor Jan Aage Torp ser ut til å fortsette å promotere en konferanse arrangert av en religiøs bevegelse som står svært fjernt fra bibelsk og sunn karismatisk kristendom. Saken fortsetter etter videoen……..

https://www.youtube.com/watch?v=drse_GgSxTc

Søkelys vil igjen understreke pastor Torps tidligere utsagn at han ikke oppfatter dette som noe annet enn en en konferanse der det snakkes sammen og viktige spørsmål. I en av sine kommentarer på Fragells Facebook side skriver Torp dette: “Jeg skjønner at i et slikt forum som Fragells, skilles det ikke mellom snørr og bart. I politiske samtaler spør jeg ikke om læren til mormonere, buddhister, ateister, agnostikere, katolikker, ortodokse, den forente familie, lutheranere, pinsevenner eller annet. Men hos Fragell & Co gjelder kun EN sak: Kampanjen mot Jan Hanvold, Jan-Aage Torp & Co. Slik fungerer ikke verden. Fragells forum er kun relevant for folk med et slikt ekstremist-verdensbilde.” Selv om pastor Torp selv ikke ser problematikken som hans deltakelse under den kontroversielle konferansen ønsker Søkelys likevel sterkt å beklage det valg Oslokirkens pastor her har tatt. Vi skjønner at Torp kan ha gode motiv for sin deltakelse i denne konferansen, men vi vil likevel rope et varsko slik at man ikke gir legitimitet til en religiøs bevegelse som til de grader har bygd sin rikdom på utnyttelse av unge og sårbare individer.

Skaper bestyrtelse og debatt

At pastor Sun Myung Moon og hans “forente familie” eller “enhetskirken” har vært og er svært kontroversiell er noe folk flest er klar over. På forskjellige internasjonale anti-cult sider blir “Moon bevegelsen” ansett både som farlig, destruktiv og ødeleggende, og dens lære står sterkt i strid med evangelisk kristendom. At Torps deltaktelse i dette har fått enkelte til å reagere sterkt er ikke uventet. “Jan-Aage: Her skilles våre veier. Den Forente Familie vil jeg aldri ha noe med å gjøre. Jeg refererer til den lutherske presten, Kaare Hagens bok “Den religiøse satan”. Hagen bodde på Moon Universitetet og satt seg skikkelig inn i sektens lære og virksomhet. Dessuten er boken til Moon-sekten: “Det guddommelige prinsipp og dets anvendelse” en grei bok for den som vil lære mer om hva sekten står for. Dessuten finnes det flere bøker av avhoppere fra sekten som forteller hvordan den drives og fungerer. Å beskrive oss som innsiktsløse er ganske stygt gjort,” skriver Jørn-Kr. Jørgensen. En annen som reagerer sterkt på at Oslokirkens pastor deltar på et arrangement i regi av “den forente familie” er Jon Tore Lie som skriver dette: “Les Iben Melbyes “Moonie” og ikke minst Nansook Hongs “I skyggen av moon familien” der vold og overgrep hørte til hverdagen. Moons store appetitt på pornografi sjokkerer. Steven Hassan var helt på topp hos Moon før han kom til seg selv følg gjerne ham https://www.facebook.com/freedomofmind1 . Dette er antikristens ånd du samarbeider med Jan Aage Torp!!!”  Også Oddbjørn Johannesen har kastet seg inn i debatten med et sitat fra Martin Herbst: “I bogen “Mit Livs Omvej” ser Martin Herbst tilbage på sit 18-årige medlemskab af Moon-bevægelsen. Hvad gjorde sekten ved ham? Hvordan kom han ud? Hvordan fandt han tilbage til det livet efter så mange år i bedrag og selvbedrag?

Steven Hassan talks about the Moon organization 7-2-11

Her er en lengre Q&A samtale med det tidligere kultmedlemmet Steve Hassan som var blant dem som ble reddet fra den omstridte sekten. I videoen besvarer Steve endel spørsmål han har fått. Verd å se og høre