Iran henretter barn i strid med menneskerettighetene -minst 90 barn på dødsceller og 9 barn er henrettet

Den iranske praksisen med å henrette barn er dypt foruroligende og i strid med menneskerettighetene sier FN eksepert.  FNs hovedforsamlings menneskerettighets-komite tror at det finnes minst 90 barn som sitter på dødsceller i den iranske republikken, og minst 9 mindreårige barn har blitt henrettet de siste årene. Det islamistiske regimet i Iran henrettet minst sju kriminelle barn og i år har regimet så langt henrettet to mindreårige barn. En FN ekspert på menneskerettigheter sier at menneskerettighetslovene skal forhindre at dødsstraff gis til barn under 18 år, men dette syntes ikke å påvirke regimet i Teheran, som i økende grad tar i bruk knallharde straffer mot mindreårige som begår forbrytelser mot islamsk lovgivning. Iran er et av de muslimske land som kan henrette unge for homofile handlinger, uten at dette får våre lokale homoaktivister til å reagere

Javaid Rehman fortalte til FNs hovedforsamlings menneskerettighets-komite at det foreligger troverdig informasjon om minst 90 “kriminelle” barn sitter på dødsceller i iranske fengsler. Disse barna skal ha begått forskjellige typer alvorlige lovbrudd mot landets islamske lovgivning. Rehman som er en spesial etterforsker for FNs menneskerettigheter i Iran, uttrykker dyp bekymring over bruken av dødsstraff i den islamske republikken. Henrettelsesraten i den islamske republikken er blant de høyeste i verden selv om tallet på henrettelser har falt fra 507 i 2017 til 253 i 2018. Så langt i år skal landet ha henrettet 173 mennesker hvorav minst to skal ha vært barn. Det iranske regimet er også kjent for å undertrykke og fengsle kristne som forblir trofaste mot Jesus Kristus. Imidlertid er det ikke bare religiøse og politiske minoritetsgrupper som utsettes for press fra myndighetene, men også advokater som forsvarer menneskerettighets-aktivister blir buret inne av regimet i Teheran.

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *