Pastor Steve Cioccolanti med støtte til president Trumps krig mot Twitter og Facebook sensur

Gammelmedia, Twitter, Facebook, Google og You Tube har lenge ført sin krig for å strupe enkeltindividers ytringsfrihet. Etter at Twitter begynte å merke noen få av Donald Trumps Twittermeldinger som “ufaktiske” ved å la figurer fra gammelmedia faktasjekke presidentens utsagn. Disse “faktasjekkere” fra CNN, MSNBC og andre fake-news medier blir dermed gitt mulighet til å undergrave presidentens rett til frie ytringer. Disse “faktasjekkere” fra gammelmedia er både subjektive, politisk motiverte og har helt klart en politisk agenda som former deres virkelighetsforståelse i den grad at det blir rene satiren. Etter at de store sosiale mediene ble så sjokkert av Donald Trumps valgseier i 2016 har venstrekreftene mobilisert alt de har for å undergrave ytringsfriheten til konservative kristne og alternative røster. Mens gammelmedias aviser stenger av kommentarfeltene for å hindre leserne i å ta til motmæle, har de store sosiale plattformene som Twitter, Facebook og You Tube tydd til bannlysning, sensur og usynliggjøring av ytringer og innhold de ikke anser som politisk eller religiøst korrekt

President Trumps presidentordre som er kommet etter at de sosiale mediene har tatt i bruk alle midler for å hindre ytringsfriheten er et viktig skritt i riktig retning, men vil ikke stoppe den massive sensuren som pågår på sosiale medier, sier pastor Steve Cioccolanti i Discover Minestries i sin siste video. Sensur, bannlysning og usynliggjøring av ytringer og innhold er blitt venstresidens viktigste redskap for å forme folks religiøse og politiske meninger. Trumps grep er et skritt i riktig retninger sier pastor Cioccolanti som mener Trump må gå enda lengre for å tvinge de sosiale plattformene til å etterleve vår grunnlovsfestede rett til tros og ytringsfrihet. Lytt til pastor Cioccolanti`s budskap i videoen under

Én tanke om “Pastor Steve Cioccolanti med støtte til president Trumps krig mot Twitter og Facebook sensur

  1. For snart 100 år siden fikk “det tyske arbeiderparti” nytt navn. Nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti. Helt frem til sitt selvmord snakket Goebbels varmt om denne tiden som han kalte “kamptiden”. Den hadde mye til felles med det vi ser i USA idag. Gatepøbler og fremstående mennesker i samfunnet begynte å masjere i takt. Og da som nå. Politikerne i riksdagen trodde de hadde kontroll. De kunne ikke forestille seg at opprørere kunne få makten i tyskland. Hindenburg og von Papen ble enige om at hvis de tilbød Hitler jobben som postminister så ville han ble kjempeglad og snart ville alle glemme ham. Det gikk ikke som de håpet på. Og snart stod hele verden i brann.

    Kanskje er det litt slik i dag også. Noen i sentrale possisjoner leker med ilden. Ingen har lært noe av historien. Snart kan vi få en repetisjon av de mange historiske senariene hvor mektige riker har falt i grus på kort tid.

    Det kan nesten se ut som en naturlov. Etter en viss tid går kulturer i forråttnelse.

Det er stengt for kommentarer.