Pastor Luke Harding: Coronavirus og Covid-19 kan være rytteren på den hvite hest i åpenbaringsboken

Ledende Pastor for City Lights Church i Edinburgh er en av en stadig voksende skare av kristne som tror at Corona-pandemien kan være sluppet løs som et ledd i åpningen av seglene i Johannes Åpenbaring. Vi har i flere år hørt drønn av hovslag i åndens verden, og det Jesu selv omtalte som fødselsveer har vi vært vitne til helt siden begynnelsen av forrige århundre. Coronaviruset som først ble sluppet løs i Kina i november i 2019, har siden da ridd sin seiersgang over hele jordriket. Landegrenser og nasjoner er blitt beseiret -og uten at et eneste skudd er blitt avfyrt, har nasjon etter nasjon kapitulert og sendt sin egen befolkning i isolasjon og karantene. 

Etter litt over et år med viruset har nær sagt alles hverdag blitt forandret, og resultert i ødelagte økonomier, arbeidsplasser rasert, millioner har blitt fattige og byer har blitt lagt øde. Redde mennesker tyr til munnbind og de massive og drepende tiltak har ført til opptøyer, opprør og sinne blant mange. En del kristne verden over har fått øynene opp for at det vi nå gjennomlever er åpningen av det første segl, og resultatet av denne første av de fire apokalypsens ryttere er pest, frykt, sykdom og død. Ordene i Johannes åpenbaring kapittel 6 lyder i norske bibler slik: Og jeg så da Lammet åpnet et av de syv segl, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst: Kom! Og jeg så, og se, en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det blev gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier. (Åp 6,1-2) Opp gjennom historien har det versert forskjellige tolkninger på hvem og hva rytteren på den hvite hest symboliserer. Noen har hevdet at den symboliserer Kristi komme, andre igjen har pekt på at den har symbolisert evangeliets seiersgang over jorden. En tredje løsning har vært at denne rytteren er Antikrist. Svaret kan vel heller ligge i det vi alle ser skje foran våre øyne, nemlig Coronaviruset og den pågående pandemien. En av dem som nå fremmer tanken på at vi i dag er vitne til oppfyllelsen av Johannes Åpenbaring 6,1-2 er pastor Luke Harding i City Lights Church i Edinburgh i Storbritannia. I en video publisert den 21 januar peker Harding på at det vi er vitne til i disse dager -kan være resultatet av den første av apokalypsens fire ryttere. Dersom pastor Luke Harding har rett -går vi alle tøffe tider i møte -fordi åpenbaringsboken forteller om ytterligere tre ryttere. Troende som fyller seg med Guds Ord og Den Hellige Ånd burde høre drønn av hovslag og gjøre seg selv rede for trengsel og vanskelige tider.

 

 

10 tanker om “Pastor Luke Harding: Coronavirus og Covid-19 kan være rytteren på den hvite hest i åpenbaringsboken

 1. Er enig med denne broderen her. Coronaviruset er et resultat av at Herren har åpnet det første seglet, og resten av seglene vil åpnes i løpet av de neste få år.
  Vi er nå påbegynt det første av sju år med den siste store trengselstid.
  Det vil bare stramme seg til i de neste årene frem til Antikrist blir åpenbart.
  NB: Det er bare troende frelste med olje på sine lamper som vil gjenkjenne Antikrist.
  Et flertall av kristne vil ikke være i stand til å gjenkjenne Antikrist fordi de ikke har olje til sine lamper. Enkelte av disse vil likevel våkne opp og skaffe seg olje rett før midnattsropet lyder. I følge Jesus selv vil bare fem av ti som kaller seg kristne være med til bryllupsfesten i himmelen. De fem som har olje og lys på sine lamper vil bli rykket i skyene, mens de fem dårlige, verdsliggjorte brudepikene vil bli latt tilbake når Kristus henter sine. Mange av disse vil allerede ha tatt dyrets merke når bruden blir rykket i skyene. Jesu brud vil lide trengsel og virkelig lengte etter sin brudgom når det blåses i basun og den sanne menighet rykkes opp i skyen for å være med Herren. Disse navnekristne kirkemedlemmene som ikke har olje til sine lamper, vil bli latt tilbake. Når Jesus har hentet sine, er det ikke lenger sjanse for frelse.
  Enkelte falske profeter forkynner at det vil komme vekkelse blant dem som er latt tilbake, og at disse vil kunne bli frelst, men Skriften sier ikke det.
  Når Herren har hentet sine er døren stengt. Da er det for sent å vende om.
  Da er det vrede og dom som ligger foran.
  Ikke stol på budskapet om en “second chance” etter bortrykkelsen. Dersom ikke du er rede når Herren henter sitt folk, er det for sent. Da vil du være som de brudepiker som kommer og banker på og roper; Herre, Herre. lukk opp for oss. Og svaret disse får av Herren kan virke hardt og umenneskelig: Sannelig sier jeg eder, jeg kjenner eder ikke!.
  Det vil komme en dag da det er for sent. En dag da navnekristne vil forstå at løpet er kjørt, at siste tog er gått fra stasjonen.
  Grip dagen i dag og vend om til Herren av hele ditt hjerte.
  Be Herren fylle deg med Den Hellige Ånd og befri deg fra verdslig, fariseersk og kjødelig tenkning. Be Herren om åndens åpenbarelse over Guds ord og over disse siste tider. Gud har vist mange at Corona er rytteren å¨på den hvite hest, og selv om flertallet ler av deg og ikke vil høre, hold fast på det Herren har gitt deg.

  3
  3
  • I et bryllup er det stor forskjell på brudepikene og på bruden.
   Brudepikene er et bilde på Israel i trengselstiden.
   DA skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer (brudepiker i eldre oversettelser),
   DA, ikke nå.
   Jesus skal hente hele sitt legeme, ikke halve.
   Alle som er gjenfødt / frelst av nåde / døpt med DHÅ til å være et legeme (synonymer) blir med i bortrykkelsen.
   10 av 10 kristne blir med i bortrykkelsen.
   De som derimot er falske bekjennere, samme hvor mye de kaller seg selv kristne, eller blir kalt kristne av andre, blir ikke med i bortrykkelsen.
   Prosentdelen av slike i våre kirker og bedehus er det kun Faderen, Sønnen og DHÅ som har oversikt over.

   Det er riktig at det ikke er noen second chance til å bli frelst i trengselstiden for de som fikken sjanse i nåderiden.
   Men for dem som ennå ikke har hørt evangeliet, så vil det glade budskap om riket bli forkynt i trengselstiden “over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme (enden på tidsalderen

  • Corona ER der 1 segl og rytteren på den hvite hest uansett hvor mye andre kristne ikke liker det.
   Som jeg har sagt tidligere:
   – Hvit representerer helse-vesenet.
   – Buen uten pil representerer viruset som blir sendt gjennom luften.
   – Kronen representerer corona som er det latinske ord som er skrivd i grunnteksten.
   – Å dra ut for å seire representerer det som dette viruser har forårsaket.

   Det er absolutt ingen grunn til å tvile.
   Det har vært grublet på helt siden Johannes Åpenbaring ble skrivd, og helt plutselig ser man hva det betyr.
   Ikke noen kritikk til deg Randi. 🙂
   Måtte bare finne et sted å skrive det.

   Og jeg må trolig skrive det samme flere ganger så folk kanskje forstår.
   Dette er viktig, det skjer rett foran øynene våre, men de fleste “kristne” sover i tornerose-søvnen sin.

   Opprør er på vei i mange land, og det betyr segl nr 2 og rytteren på den røde hest.
   Den som ikke tror det får se seg rundt i verden.
   Og kristne må slutte øyeblikkelig med å leke profet og stokke om på rekkefølgen i Johannes Åpenbaring.
   Den er laget for å leses i en rekkefølge.
   Antikrist som alle er så opptatt av fremstår snart, men ikke enda.
   Tiden er fortsatt ikke helt klar. – Dyret fra havet kommer senere i boken, men det er lenge etter kapittel 6 og 7.
   Les kapittel 6 og 7 og se hva som blir sagt.

   Alle kan bli frelst selv etter opprykkelsen, men det vil bli en tid som mildt sagt ikke er bra.

   Og jeg kommer ikke med noen “profetier” av en eller annen slag.
   Det jeg sier står i Johannes Åpenbaring i korrekt rekkefølge, og der er ikke meg som påstår noe som helst. Det er Guds eget ord.

   1
   2
 2. Trengselen er Guds hevn over de ugudelige. “Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,” 2 Tess 1:8

  “fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst” 2 Tess 2:10

  Skulle Han som sier: “Dere menn! Elsk deres hustruer. . .” Hevne seg over sin brud?
  Eller skulle noen kunne beskylde Ham for selvskading?
  “Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme,” Ef 5:29-30
  “Kristus er menighetens hode – han som er sitt legemes frelser,” Ef 5:23

  I Åp 4:1 får Johannes høre:
  “Kom opp her” og “straks ble jeg bortrykket i Ånden.”
  Dette er et forbilde på den bortrykkelse vi som er hans legeme skal erfare. Og 2 kapittler senere ser vi begynnelsen på trengselstiden, med åpningen av det første segl og rytteten på den hvite hest. Da er vi hentet hjem.
  Inntil dette skjer må Hans legeme gå igjennom mange slags trengsler, men det er trengsler vi påføres av mennesker, ikke av Gud.

  3
  1
  • Feil. – Johannes fikk høre at han skulle komme opp til himmelen for å se ting.
   Og to kapitler senere er heller ikke begynnelsen på trengselen.
   Det første segl åpner begynnelsen på fødsels-veene som Jesus snakket om. Men det er ikke enden.
   Det sa han selv uttrykkelig. “Dette er ikke enden, det er bare begynnelsen på fødsels-veene”.
   Hvorfor lurer man så hele tiden?

   1
   3
 3. Jeg blir svett av lese skråsikre tolkninger av Joh åp. Mange er så sikre på at de forstår enkelte ting 100% men stiller man noen spørsmål forstår man fort at det handler om gjetting.

  Noe av det første jeg forstod var at Joh Åp. ikke kan leses som en kronologisk fortelling. Kap 12 viser vel dette? Noe jeg tror kan være en (men bare en) av nøkkelene til å forstå Joh Åp. er en spesiell hendelse som beskrives med at ild, haggel, brennende fjell osv skal kastes ned på jorden. Dette nevnes mange ganger men peker antagelig mot en eller muligens to hendelser.

  “Dyrene” kan kanskje også si noe om hvordan boken bør leses. I Joh åp 11,7 står det om et dyr som kommer opp fra avgrunnen. I kap 20 står det at satan skal kastes ned i avgrunnen men slippes løs etter tusen år. I kap 17, 8 beskriver også et dyr som skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og satan vil gå sin undergang i møte om litt over tusen år. Det går jo også klart frem at “dyr” i denne sammenhengen ikke trenger å beskrive noe som bare skal eksistere i en kort periode.

  I kap 13 står det om enda to dyr. Ett som skal stige opp fra havet og et annet fra jorden. Jeg har innsett at ingen bør være skråsikre før de klart kan sette alle disse dyrene i sammenheng.

  Noe annet jeg har innsett er at helt riktige oversettelser kan være umulig siden språk er så forskjellige. Men hvis man leser mange forskjellige oversettelser så kan man få øye på helt nye ting. Når historien beskrives slik som i Joh Åp. kan dette bli vedlig interessant.

  Nesten alle jeg har snakket med tror på ting som krever at deler av Bibelen er feil. Som f.eks tidfestelse av de dødes oppstandelse og dommen. Mange mener implisitt at dette må skje før tusenårsriket. Andre koker sammen sine egne historier som ikke trenger å relatere seg til Bibelen i det hele tatt. Litt som JV og mormonerne. Personlig tror jeg alt i Bibelen henger sammen. Og som en kjent predikant har sagt, hvis det er noe jeg ikke kan vise klart ut fra det som står i Bibelen på en enkel måte, så er det noe jeg ikke har forstått. Så det er mye jeg ikke forstår.

  Jeg tror ingen profetier kan forstås uten Den Hellige Ånd. Og jeg er ganske sikker på at hvis man prøver å forstå dem på en “menneskelig måte”, som om man skulle løse kryssord, så vil det man “bestemmer seg for å tro” på kort sikt kunne bli til noe som stenger for Den Hellige Ånd. På lengere sikt noe som ender opp som f. eks Jehovas vitner. Og akkurat dette er jo noe som skal tilta i endetiden.

  4
  1
  • Du blir svett av å lese hva andre mener, og så kommer du selv med noen bastante meninger som er tatt ut av løse luften…
   Ganske fresht.

   Men at språk er forskjellig og oversettelser kan gi forskjellige inntrykk eller mening kan nok være riktig.

  • Staxo:
   Hvorfor ikke si noe om hva du mener er “bastante meninger” som er “tatt ut av luften”?

   Det har blitt skrevet tonnevis med bøker om hvordan Joh Åp. skal forstås. Jeg har lest noen av dem. Stilen skifter med tidene. Men jeg tror ingen mener det samme. Slik må det vel være hvis stadig nye bøker skal bli solgt. Jeg tror det er litt med dette som med opprykkelsen. Når noen føler seg helt sikre på noe man ikke kan vise ut fra Bibelen så ender man opp med helt enormt mye skriving. Mange kjemper hele tiden for å overbevise seg selv. Jo vanskeligere det er å konkludere jo mer blåses saken opp. Og som om ikke det var nok så blir slike slike spørsmål gjort til big business. Bokstavelig talt. Noen søk på antikrist, “left behind”, åpenbaringen, opprykkelse før trengselen og lignende viser dette. Resultatet blir vel at folk flest betrakter dette som sience fiction og eventyr. Realismen og proposjonene forsvinner helt. I tillegg tror jeg dette skaper forestillinger i hodene på folk som ikke vil stemme med virkeligheten.

   Det jeg mener man bør fokusere mest på nå er årsakene. Årsakene til at kristendommen forsvinner. Ikke konsekvensene av dette. De får man uansett.

  • Det jeg mente med “tatt ut av løse luften” er jo bare å se det du skrev for å forstå hva jeg mente. Du nevner ting som du mener gjør at folk bør forstå at denne boken skal leses sånn eller sånn.

   Jeg har også lest haugevis av meninger om akkurat denne boken, og ingen synes å være like. Alle har laget sin egen teori.

   Av og til tror jeg Gud har gjort noen ting enklere enn man tror, og det er derfor jeg selv har havnet på at boken er ment og skulle leses kronologisk. Alle andre bøker i bibelen som forteller en historie er kronologiske.
   Jeg forstår overhodet ikke alt som står i Jo Åp, men jeg tror man forstår etter hvert som ting skjer, eller litt i forkant.
   Og inntil det motsatte evt er bevist så holder jeg meg selv til det for det er sånn jeg forstår at det skal oppfattes.

   Andre får ha sin oppfatning, men alle har rett til å si sin mening, og da sier jeg min hvis jeg tror det er korrekt. Så får folk be over det og bedømme selv.
   Krangling er jeg ikke interessert i da det bare er destruktivt for alle parter.
   En av de aller viktigste tingene i bibelen synes jeg er ordet som sier
   “Bevar ditt hjerte fremfor alt for livet går ut fra det.”
   Krangling bevarer ikke hjertet på noen god måte.
   Nå har ikke du kranglet da, jeg bare konstaterer en viktig sannhet fra skriften angående vårt hjerte. 🙂

Det er stengt for kommentarer.