Pastor Jack Hayford: Kristne som står med Israel vil oppleve forfølgelse

jack-hayfordPastor Jack Hayford som er leder og grunnlegger av pinsemenigheten “The Church on the Way” som er en del av en pinse-retning som gjerne blir omtalt som  Foursquare Church og som ble grunnlagt av Aimee Semple McPherson i 1923 forutsier nå at kristne som velger å stå sammen med Israel vil oppleve økt forfølgelse og kanskje også martyrdøden. Under en tale fredag sa den nå 81 år gamle pastoren at grunnleggelsen av organisasjonen “Fellowship of Israel Related Ministries” (FIRM) som ble grunnlagt tidligere i år ikke kunne ha kommet på et mer perfekt tidspunkt enn nå. Pastor Hayford sa i sin tale fredag at vi lever i vanskelige tider hvor det stå for rettferdighet -inklusiv å stå sammen med Israel kan bety forfølgelse og kanskje også å bli martyrer.

Å være venn av Israel er slett ikke lett i disse dager hvor Israel i stadig sterkere og sterkere ordlag fordømmes av det internasjonale samfunnet. I løpet av bare få år har et land som Tyrkia gått fra å være en nær alliert av Israel til å bli en bitter fiende som bruker 660px-Flag_of_Israel_svgalle fora til å sverte sin tidligere allierte. Også innenfor den kristne kirke har vi gjennom de siste ti år sett en endring blant kirkesamfunnenes holdning til Israel og forsvar av den jødiske staten blir møtt med motsigelser selv fra mennesker som regner seg som kristne. Pastor Hayford, som grunnla menigheten  “The Church on the Way i Van Nuys, California var den siste som talte under en tre dager lang konferanse i Loveland i Colorado og det var under denne at FIRM eller  “Fellowship of Israel Related Ministries” ble grunnlagt. I sin tale oppfordret Hayford kristne til å engasjere seg i åndelig krigføring for den jødiske staten og han oppfordret kristne til å ta en utfordring om å bruke 1 prosent av døgnet eller 14 minutter til å be for Israel og det jødiske folk.

Med historien som bakteppe og sitater fra Bibelen understreket Hayford at Israel har rett til landområdene og han pekte på de mange mirakler som har skjedd med Israel i tiden etter 1948. Spesielt ble Israels seier under seksdagers krigen i 1967 omtalt som et slikt mirakel. Som kjent og mot alle odds vant Israel den kortvarige krigen hvor Egypt, Jordan og Syria i lag med styrker fra  Irak, Marokko, Algerie, Tunisia, Saudi-Arabia og Sudan gikk til et omfattende angrep på Israel. Mot alle odds og sunn forstand vant Israel krigen som i ettertid står som et eksempel på hvordan Gud beskytter sitt utvalgte folk jødene. “FIRM må stå sammen med Israel og vi må stå for rettferdighet,” sa Hayford som oppfordret de kristne til å ikle seg Guds fulle rustning slik Paulus formaner i Efeserbrevet 6.

I sin tale uttrykte den 81 år gamle Herrens tjener dyp sorg og beklagelse over all lovløshet i verden og det faktum at folk ikke lenger vil lytte til Gud. Den aldrende pastoren som har skrevet en rekke bøker omtalte som en villfarelse at vestlige lederfigurer faktisk bøyer seg for muslimske ledere. En konsekvens av at mennesker i vesten avviser er Gud er umoral og en avvisning av Skaperens ordninger for seksualitet. “Det vil bli konfrontasjoner. Disse siste dager vil bli vanskelige dager frem til Herren kommer og henter oss hjem til seg selv,” sa pastoren i sin tale. Hayford fortalte også tilhørerne hvordan grunnleggeren av organisasjonen, Wayne Hilsden for første gang hadde delt ideen med ham på en flyplass i Denver og pastor Hayford sa videre at følte seg beæret ved å kunne tjene i organisasjonens styre.

Støtte Israel i ord, bønn og handling

Den kristne kirke har på mange måter mistet sin første kjærlighet til den jødiske staten. Etter Holocaust og gjenkomsten i 1948 stod menigheter og kirkesamfunn skulder ved skulder med den nyfødte staten hvis fødsel var et enormt profetisk tegn. Imidlertid har de mange konflikter, en ofte ensidig Israel-fiendtlig presse og kirkesamfunns ønsker om å være politisk korrekte og aksepterte -gjort at kjærligheten til Israel har kjølnet. I sin tale til mange som deltok under konferansen sa Hilsden at FIRM ( “Fellowship of Israel Related Ministries”) strategi i sin støtte til Israel ikke bare vil være store konferanser eller å føre lobbyvirksomhet på vegne av Israel -men også gjennom en bønnekamp. “Vår visjon er at FIRM skal være et verdensomspennende fellesskap av bibel fundamenterte troende med relasjon til Messias som velsigner israelerne, både jøder og ikkejøder og også de jødiske samfunn rundt omkring i verden. Et annet viktig poeng som mange av talerne under konferansen understreket var at dette ikke bare var politisk støtte til Israel, men også et ønske om dele evangeliet om Jesus med det jødiske folk. I følge pastor Hayford skal det nå være omlag 300 000 jøder på verdensbasis som har tatt i mot Jesus som den profeterte jødiske Messias.

3 tanker om “Pastor Jack Hayford: Kristne som står med Israel vil oppleve forfølgelse

 1. ISRAEL – FIKENTREET – GJENOPPRETTA 1948
  fritt oversett frå artikkelen
  http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm

  ”Og då han var på Oljeberget,kom disiplane til Jesus…dei sa: ”Gjer kjent for oss kva som er teiknet på Din gjenkomst og VERDAS ENDE, slik at me kan forstå det og fortelja andre om det”..og Yeshua sa: ”Forstå likninga om fikentreet. Når de ser at det skyt knoppar og det blømer,, då veit de at det er nær slutten”.
  Og eg Peter svara og sa til han: ”Forklar dette med fikentreet. Korleis skal me forstå det?
  Fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år. Kva er meininga med fikentreet?
  Me forstår det ikkje.” Jesus svara han og sa :
  ”Forstår du ikkje at fikentreet er nasjonen Israel.
  Eiin mann planta eit fikentre i hagen sin og det ikkje gav frukt sjølv om han venta på det i fleire år.
  Då han såg at fikentreet ikkje gav frukt, gav han beskjed om å riva treet opp med rota…Jesus seier :
  “Har de ikkje forstått at fikentreet er nasjonen Israel.
  Eg seier deg: Når fikentreet skyt knoppar og blømer i endetida,…”

  1948 var året det skjedde og år 2028 har det gått 80 år.

Det er stengt for kommentarer.