Pastor for Antikia forsamlingen i Kristiansand er død, 60 år gammel

Pastor Randy Lee Briggs som har ledet den kontroversielle Antiokia menigheten på Hånes utenfor Kristiansand er død bare 60 år gammel. Randy Briggs grunnla sammen med sin kone Sherry Briggs forsamlingen i 1991 og var frem til sin død mandag 7 januar forsamlingens hoved-pastor. I den gamle utgaven av Søkelys har vi rettet omfattende kritikk mot Antiokia forsamlingen teologi som skiller seg klart fra tradisjonell evangelisk kristendom. I likhet med Nardus bevegelsen og etterfølgerne av William Branham fornekter Antiokia treenighetslæren og døper sine tilhengere i Jesu navn alene. Briggs etterlater seg kone og to voksne barn hvorav den ene har figuert som assisterende pastor i forsamlingen. 

Det vil bli avholdt begravelse for pastor Briggs i menighetens lokaler på Hånes mandag 14 januar klokken 11. Selv om Søkelys står fjernt fra Antiokia forsamlingens lære og doktriner vil vi med dette uttrykke vår medfølelse med pastor Briggs pårørende og med forsamlingen som har mistet sin hovedpastor. Antiokia forsamlingen holdt tidligere til i sentrum av Kristiansand, men har nå sitt møtelokale på Hånes utenfor Kristiansand. Forsamlingen er en del av det såkalte “Jesus only” og befinner seg religiøst på linje med Nardus bevegelsen og Torkel Terkelsen og den såkalte Branham bevegelsen som holder fast på doktrinen om at William Branham er endetidens profet.

 

 

Én tanke om “Pastor for Antikia forsamlingen i Kristiansand er død, 60 år gammel

  1. Jag kände broder Briggs.
    Vi träffades bland annat hemma hos broder Ankarcrona i Danderyd, Sverige och predikade i samma möte.
    Frid över hans minne.

Det er stengt for kommentarer.