På tide at norske kristne taler ut for to pastorer som risikerer dødsstraff i Sudan og andre muslimske land

pastor-sudanEngasjementet for forfulgte kristne er minst sagt labert blant norske kristne. Nærmest daglig blir vi påminnet om at kristne mennesker i muslimske land faktisk blir kastet i fengsel og risikerer dødsstraff fordi de har vært tro mot Guds ord og ikke lagt skjul på at de er kristne. Det norske engasjementet for den forfulgte kristne kirke er på et lavmål og dersom media i det hele tatt skriver om det er engasjementet blant leserne nærmest lik null. De to pastorene det nå gjelder er pastor  Yat Michael Ruot og Peter Yein Reith som Søkelys har omtalt tidligere. I går hadde avisen Dagen to nyhetssaker om forfulgte kristne men blant leserne er det tydelig at nyheter om kristenforfølgelse ikke skaper engasjement blant dem som leser de kristne avisene.

De forfulgte kristnes situasjon i muslimske land vekker ikke de helt store overskriftene i den kristne pressen i Norge. Avisen Norge i Dag har ikke hatt en eneste sak om de forfulgte kristnes situasjon siden tidlig i vinter og i Vårt Land står det fint lite om skjebnen til forfulgte kristne i muslimske land. Avisen Dagen hadde i går to saker omkring kristenforfølgelse, men blant leserne er det knapt noen som hever øyenbrynene. I den ene saken og på lederplass tok Dagens redaktør prisverdig nok opp trosforfølgelsen av kristne på hjemmebane (link til Dagen) men dersom norske kristnes engasjement kan nødrop-fra-de-forfulgteleses av kommentarfeltet blir jeg regelrett vettskremt. I en kommentar skrevet av Lars Akerhaug med overskriften “Nødropene fra de forfulgte” skriver Akerhaug dette: “Stillheten er vanskelig å forstå. Norske prester og biskoper engasjerer seg ofte og gjerne i viktige samfunnsspørsmål som asylpolitikk, søndagsåpne butikker og Israel-Palestina-konflikten.
Nå er oldkirkens barn i ferd med å bli fordrevet fra sine hjemsteder i Irak og Syria. Samtidig er kristne under økende press i en rekke muslimske land. Noen få utspill og innsamlinger har det likevel vært og enkelte lokale menigheter har hatt møter og kollekt til Midtøstens kristne. I fjor høst samlet Den norske kirke også inn et ekstraordinært offer til den evangelisk-lutherske kirke i Israel, Palestina og Jordan. Likevel er det vanskelig å spore noe sterkt engasjement fra kristne ledere i Norge. Noe av forklaringen finner man kanskje i rettlederen for Mellomkirkelig råds arbeid i Midtøsten. 

«At vi i Vesten omtaler dem som «minoriteter», kan føre til ytterligere stigmatisering og gjøre dem mer utsatte», står det å lese.” skriver Akerhaug  i sin glimrende kommentar som kan leses her

Labert engasjement blant leserne

Blant Dagens lesere var heller ikke kommentar interessen for saken Akerhaug tok opp nevneverdig stor. Bare tre av Dagens lesere fant i det hele tatt noe å si om temaet og dersom vi i spaltene omkring kristenforfølgelse kan måle noen som helst åndelig nødrop-fra-de-forfulgte-kommentarertemperatur i Norge er det nok skremmende nær frysepunktet. Thor Dag Halvorsen som er en av de tre som har giddet kommentere Akerhaugs tankevekkende artikkel skriver dette: “Kristen-Norges taushet er en skam. Men man kan vel ikke vente annet når nåværende og tidligere ledere for landets “kristelige” parti kryper for islam og norske biskoper og andre kristenledere er mest opptatt av å bortforklare islams sanne innhold og heller fordømmer og demoniserer alle som påpeker hva islam faktisk står for. Det finnes knapt noen med ryggrad igjen i kristen-Norge. Hvor man enn snur og vender seg, ser man åndelige krumrygger som i redsel for å fornærme muslimer gladelig ofrer sine trosfeller i muslimske land på “dialogens” alter,” og det er ikke vanskelig å være enig i hva Halvorsen skriver. Jorunn Westernes følger opp med dette: “Tror det politiske korrekte Norge tro det vil virke negativt for Norges NYE HERREFOLK (og det nye vi.)Prester og Biskoper slikker jo det NYE VI og dets HERREFOLK opp etter ryggen. Det er en SKAM hvordan det som engang het “den Norske kirke” oppfører seg. De har lagt seg PADDEFLAT for ISLAM..”  (Foto: Skjermfoto fra Dagens artikkel)

https://youtu.be/UBvsP5Jhdqo

Tåler ikke se sannheten

 At to sudanske kristne pastorer nå risikerer dødsstraff og hegning for Jesu navns skyld
india-persecution-2_scruberthumbnail_0burde være en nyhet som affekterte norske kristne. Rettssaken mot de to begynte søndag men ble mandag utsatt til 15 juni slik at anklagerne skulle finne flere bevis mot de to som er anklaget for en rekke oppdiktede forhold. I følge anklagene skal de to utgjøre en trussel mot landets sikkerhet og under de to rettsdagene slet aktoratet hardt med å finne noen levedyktige bevis mot de to. I følge deres forsvarer er de alene på tiltalebenken fordi de har forkynt evangeliet, og i et land hvor islam er rettesnor kan det bety døden. Samtidig som tusenvis av kristne i muslimske og hinduistiske land nå må gå gjennom forfølgelse og endog død for Jesu navns skyld er den kristne kirke i Norge og Europa nesten fullstendig tause, ja overdøvende tause om det som skjer, og dersom det legges ut bilder som forteller hva brødre og søstre i muslimske land går gjennom kommer det protester fra troende her hjemme som helst ikke vil vite at noen kristne faktisk lider og dør, tortureres og halshugges fordi de elsker Jesus høyere enn den materialismen vi dyrker i den vestlige verden. Kristne i Norge må våkne for virkeligheten og snart innse at vi er lemmer på samme legeme og at dersom ett lem lider, lider vi alle med. Hvorfor er dere så tause? Hvor er deres kjærlighet til brødrene og hvordan kan dere forbli så uberørte?

Tekst: Kjell Andersen

8 tanker om “På tide at norske kristne taler ut for to pastorer som risikerer dødsstraff i Sudan og andre muslimske land

 1. Viktig og nødvendig innspill. Vi kristne i Norge sover. Når jeg leste denne saken Kjell så kom disse ord til meg fra Guds ord og jeg tror det var Herren som drev meg til å lese de. Åp 3,14-18 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!
  Jeg tror den norske kristenhet er i ferd med å bli som Laodikea. Vi sier vi er rike, vi er fornøyde, vi nyter livets gode ting og lever som verdens barn. Men vi er åndelig fattige, vår kjærlighet til Gud og hans ord og våre brødre har kjølnet. Kald egoistisk kjærlighet. Tilslutt vil jeg sitere en strofe fra en kristen sang. “….vistnok er vi alle fulle av omsorg, men det er til oss selv, til oss selv.

  • Jeg er helt skremt over norske kristne. Vi har en Jan Hanvold som publiserte på Facebook at Norge ikke kunne ta i mot 10 000 flyktninger fra Midtøsten konflikten og blant disse er det mange kristne. Det kan komme en dag da vi nordmenn må flykte eller kommer under religionsforfølgelse og tenk om vi da må flykte og møter stengte dører overalt. Norge og det norske folk har vendt Gud ryggen, tråkker på hans ord og bud og tror likevel at Han fortsatt skal velsigne oss. Vi er blitt et åndelig blindt folk og har tapt vår kjærlighet.

  • I dag fikk jeg en mail angående en nyutgivelse av en bok fra Lighthouse Trails om tilstanden i USA og hva som det ventes at kommer for kristne. Boka heter “How to prepare for hard times and persecution.”

   Link til eventuelle kjøpere av boka;

   http://www.lighthousetrails.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=LTP&Category_Code=NR

   Vi må ikke tro at disse tilstandene ikke kommer til andre land også – deriblandt Norge. Vi slipper nok ikke unna her til lands heller. Les hva offisielle regjeringsdokumenter sier om evengeliske kristne nedenfor.

   Lighthouse Trails is pleased to announce the release of our latest book, How to Prepare for Hard Times and Persecution by Maria Kneas.

   Official government documents say that evangelical Christians are potential terrorists, and some Christian groups are even called hate groups. Christian doctors and nurses are being forced to perform abortions, and a Christian baker has been threatened with prison for not baking a wedding cake for a homosexual couple. Christians in Colorado, New York, and Kentucky are being forced to go through “sensitivity training” in order to “rehabilitate” from their religious beliefs and resulting moral convictions. When Communists did such things to American soldiers, we called it brainwashing.
   When the world tries to pressure us to deny our Christian faith or go against our biblical standards of morality, we need to have spiritual backbone and stand firm in our faith.

   American Christians are in the early stages of persecution, and it is increasing. Unfortunately, many will be blindsided by it because few pastors and church leaders are warning about it or preparing believers for it.

   The first part of How to Prepare for Hard Times and Persecution
   is based on years of research into current events looked at from a biblical perspective. It discloses what is happening, how we got there, and where we are heading. The second part gives encouragement from Scripture and biblical principles for dealing with the challenges of the perilous times in which we live.

   As Christians, we cannot afford to compromise our faith. We need to believe and obey the inspired Word of God. We need to be prepared to respond to persecution biblically instead of reacting to it carnally.

  • Takker for linken. Vi har ingen garanti for at norske kristne skal slippe forfølgelse. Vi er et samfunn som har vendt Gud ryggen, vi dreper barna i mors liv, aksepterer likekjønnede ekteskap og forventer at Gud skal la det regne velsignelse over oss. Det kreves åndelige øyne til å se hvor vi er på vei.

  • Enig med deg i det du skriver.

   Jeg er sikker på at Herren, som er en rettferdig Gud, ikke på noen måte skåner Norge for den kommende vreden som kommer over jorden. (Les Åpb.)

   Hvorfor skulle han det?

  • Jeg finner heller ikke noen grunn til at Gud skal beskytte oss lengre, med mindre vi som land og folk vender om og søker Gud og vender oss bort fra den onde vei.

 2. Norge i spissen og Natos rolle i slakting av kristne er nok tabu å si noe høyt om i “den Norske Kirke”.

  “Christians Killed by ISIS while Western States that Defeated Gaddafi just Watch: Gulf States and Turkey”

  “After all, the Sunni Islamist Takfiri vacuum was opened by NATO powers and some Gulf feudal powers that participated in creating a failed state in Libya.”

  http://global-security-news.com/2015/04/21/christians-killed-by-isis-while-western-states-that-defeated-gaddafi-just-watch-gulf-states-and-turkey/

  • Helt sikkert OBs! Norge vil jo selvfølgelig ikke ta på seg noe medansvar for nedslaktinga av kristne fortsetter i Midtøsten. Vi og Nato utløste det hele med å bombe Muammar Gaddafi fra makten, ingen engel han, men kristne hadde det relativt stabilt i Libya tidligere, og nå, etter at vi har bombet er det masse nedslakting.

Det er stengt for kommentarer.