Øystein Gaulin: Falske eller ekte profetier ?

Brian Carn er blant dem som bærer frem profetier som ikke blir oppfylt

PROFETIER SOM ER BLITT FRAMFØRT I NORGE I PERIODEN 1987 – 2009…Etter å ha levd som en personlig kristen gjennom mange år har jeg observert en del forhold som jeg med årene har begynt å stille noen spørsmål ved. Bibelen sier at vi skal være på vakt mot falsk lære og falske profeter. Når disiplene spør Jesus og hva som er tegnet på hans komme og verdens ende så starter Jesus sitt svar med å si i Matteus 24:4: «se til at ingen fører dere vill, og i vers 11 sier han at mange falske profeter skal oppstå. La det med en gang være sagt og la det stå fast at bibelen skal være en rettesnor for enhver kristen, og alt som sies og hevdes må prøves opp mot Guds ord. Dersom det som sies ikke stemmer med Guds ord skal det forkastes som fremmed og ubibelsk lære, uansett hvor «kristent» det høres ut,” skriver Øystein Gaulin i et blogginnlegg.

Jeg er klar over at det jeg her gir uttrykk for vil provosere en del mennesker. De som blir provosert er ofte de som sypatiserer med disse falske profetene. Argumentene de fremfører er ofte at dette er noe vi ikke bør ta opp offentlig da det skader kristendommens sak. Til det er å si: 1. Skal vi som kristne holde skjult hva som kan foregå – spesielt innenfor det karsimatiske miljøet? 2. Tenker vi ikke på hvilke konsekvenser slike falske profetier kan få for de mennesker som er i villrede og på leting etter sannheten?. Bibelen advarer på det sterkeste mot falske lærere og profeter. Faktisk er bibelen så radikal at den sier: men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp. Se Matteus 18:6. Når Jesus understreker dette så sterkt er det vår plikt å advare mot slike falske profeter og lærere.

Det som fremgår av mitt første avsnitt er noen av kjennetegnene på at Jesus kommer snart igjen og som nevnt advares det på det sterkeste mot slike forhold. Forvirring er også et av tidens tegn med en rekke utsagn av såkalte «åpenbaringer» hvor det hevdes at «for meg har Gud åpenbart» uten at disse såkalte åpenbaringene er forankret i Guds Ord.

 Her følger noen eksempler fra bibelen som omtaler falske profeter/profetier:

Et eksempel ser vi i 2. Peter 2:1 – “Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet”.

I Matteus sier Jesus: “Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver” Matt 7,15.  Profeten Jeremia sier: “For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred” Jeremias 6,13-14.

Bibelens profetier er de eneste profetier som vi kan stole 100 prosent på.

Jeg vil her peke på noe som ofte kommer til uttrykk i mange kristne forsamlinger og det er utrykket «så sier Herren». Hva innebærer det å bruke dette uttrykket? Uttrykket betyr i virkeligheten å tale/opptre på vegne av GUD selv. Det betyr at man formidler det GUD selv har å si. Man er således et talerør direkte fra Gud. Vi skal være klar over at når GUD taler så er det ikke løst snakk. Det er høyst alvorlig og når Han taler så utløser det en kraft og makt som vi mennesker aldri vil kunne fatte. Husk at Gud sa et Ord og alt det skapte vi ser omkring oss er blitt til på HANS ORD. Les for eksempel første kapittel i 1. Mosebok. Hva er da et menneske sett i relasjon til dette? Det kan også uttrykkes på en annen måte: «så sier Herren» = «Herren handler, Herren gjør noe». Det går ikke an å skille mellom: «Så sier Herren» og «Herren gjør» Herrens Ord er en skapende kraft og når HAN taler er det en aktiv handling som går parallelt mellom ord og gjerning. Hans Ord utløser en aktivitet. Han talte og det skjedde, Han bød og det sto derSalme 33:9. Gud sier aldri et ord unødvendig. Når Gud taler så skaper dette ordet den virkelighet som han taler. Ordet HAN taler frembringer det HAN SIER. Hans ord er maktkraft og skapende. På en slik bakgrunn forstår man mye mer det alvorlige i å si «så sier Herren».

Å misbruke dette uttrykket er ifølge bibelen svært alvorlig. Bruker man uttrykket «så sier Herren» men det vedkommende sier ikke skjer, da gjør man i virkeligheten GUD til en løgner og det sier seg selv at dette er meget alvorlig. En slik uttalelse vanærer Guds navn og det fører til at menneskene blir mer og mer apatiske og likegyldige i forhold til Guds Ord. La det også være sagt at disse falske profetene er årsaken til at sannhetens vei blir spottet, se 2. Peters 2:2. Bibelen sier også at salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger hverken i jord eller i gjødsel; det blir kastet ut. Det skal også stå fast at når GUD virkelig taler så er det ugjenkallelig det som blir sagt. Noe som også hører med til dette er at når man bruker uttrykket «så sier Herren» og det så ikke skjer det man sier, da avslører vedkommende seg selv at han er en falsk profet. Her finnes ikke uttrykket «både og» – Her gjelder kun «enten eller». Enten er vedkommende en falsk profet eller så er han en som taler det virkelige Herrens Ord. Det er nettopp dette som er så alvorlig. Derimot, en som “virkelig taler profetisk” vil aldri komme på skam fordi det vedkommende utsier kommer virkelig fra Herren og HANS ord vil gå i oppfyllelse uansett hva som enn måtte skje. Ingen ting kan omstøte det HERREN sier.

Følgelig skal vi se på noen såkalte profetier som er blitt båret fram i mange forskjellige forsamlinger i Norge. Det underlige ved mange av disse falske profetene er at de også tidfester når profetien skal oppfylles. Det medfører jo at det blir svært enkelt å avsløre dem når tiden er inne og det de har profetert ikke har skjedd. Her er et utdrag av profetier som er blitt fremsagt i Norge i perioden 1987 til 2009, mange av disse er som nevnt tidfestet:

Profeti 1. Under OASE stevnet sommeren (2009) ble det fremført følgende profetiske budskap av en person ved nevn Bob Fraser. Han hevdet at han mottok en konkret profeti om Norge den 4. desember 2008. I følge denne skulle Norge få en ny grunnlov og nasjonen skulle blir frelst på en dag. Finansministeren og Oslos ordfører skulle bli frelst, og dersom Norge virkelig tok imot den nye grunnloven skulle i tillegg femti andre nasjoner gjøre det samme. Dersom Norge ikke tok imot ny grunnlov skulle det derimot bli krig og ulykke. Under OASE stevnet ble det ellers fremført konkrete profetier om enkeltpersoner. OASE lederen skulle få stor betydning for Nord-Korea, og de som var lydige mot profetiene skulle få veldig stor betydning for internasjonal kristen virksomhet.

Profeti 2. I 1987 “profeterte” pastor Arnfinn Clementsen, at det ville komme en stor vekkelse over Norge. I følge profetien, skulle en million mennesker omvende seg til Gud frem mot år 2000. ( Ja, du leste riktig) Se denne linken: http://www.vl.no/troogkirke/pastor-innrommer-feil-1.70777?paywall=true

Profeti 3. I pinsemenigheten Filadelfia i Vennesla ble det fra 1997 og fremover meddelt flere profetier om at det skulle komme voldsomme vekkelser i Norge som skulle føre til at Norge skulle få stor betydning for en enda større vekkelse som skulle spre seg utover hele Europa. www.propheticmusic.no.

Profeti 4. I en tale på Hedemarkstoppen i 2002 gav Rachel Hichson et såkalt profetisk overblikk over det som skjer i Norge. Også hun profeterte om store vekkelser, og hevdet at Norge skulle bli en “forløpernasjon” for Europa. Samme år skal også “profeten” Rick Joiner (Morningstar ministries) ha mottatt lignende profetier.

Profeti 5. På hjemmesiden til Oslo-kirken kan vi lese om profetier som er gitt både over pastoren og menigheten der. www.oslokirken.no. I 2001 hevdes det at en kjent forkynner har mottatt en profeti om at pastoren (for Oslokirken) skal bygge opp en internasjonal menighet i Oslo som skal få samme virkning og kraft som Kensington Temple i London.

Profeti 6. En lignende profeti skal være gitt i 2003 under et profetisk seminar på Royal Christiania Hotel i Oslo. Denne gang av den amerikansk-britiske profetinnen Sharon Stone, (hun må ikke forveksles med en navnesøster i Hollywood). Vil man lese hennes profetier over Wales, Skottland og Irland kan man sjekke denne nettadressen: http://richards-watch.org/2013/10/30/prophetic-words-for-2014-16-for-uk-ireland-from-dr-sharon-stone-part-1/

Profeti 7. Under Pinsebevegelsens Predikantkonferanse i Filadelfia Oslo 2007 ble ellers følgende profeti gitt til pastoren for Oslo-kirken Jan Aage Torp: “Jeg Herren har kalt deg til denne by for å bygge opp en stor internasjonal menighet. Det vil komme folk fra mangfoldige nasjoner, og denne menighet vil få stor innflytelse ikke bare i denne byen, men over hele Europa. Det vil bli en mønstermenighet som vil føre til mange lignende menigheter i mange land.

Profeti 8. Under Europakonferansen på Livets Ord i 2006 hevdet Ulf Ekmann at en ny åndelig vekkelsesbølge snart ville komme over Europa. Pastor Colin Dye bekreftet Ekmans profetier. Senere har Ekmann profetert om nye vekkelser over Norge. (For få år siden ble Ulf Ekmann katolikk. Min kommentar) Hvor ble det så av profetien? http://profeten.weblogg.no/020806181053_ulf_ekman_ser_en_ny_vekkelse_ove.html

Profeti 9. På nettsiden “Profetisk ressursside” (pinsemenigheten i Vennesla) kan man lese at 2008 skal innlede en ny tid i Norge. Her sies det at år 2008 er et år med dobbelt potensiale (jamfør de to nullene i 2008 og selve 8-tallet som blir til to nye nuller hvis du vender tallet vannrett – dobbelt potensiale) Herren kommer til å multiplisere på alle felt. Året kommer til å innlede en veldig vekst i bruk av kristen TV og Media. Nye TV-stasjoner popper opp og bruk av media over internett vil eksplodere. De TV- stasjonene som er i dag, og som har gått foran og sådd sin sæd, skal bli ytterligere velsignet. 2008 innleder starten på tiden hvor profetene i menighetene for alvor skal begynne å komme på plass og begynne å stå fram og profetere til trøst, oppmuntring og formaning. Her kan føyes til at lignende profetier også er gitt i og om andre nasjoner, for eksempel Nederland og Storbritania. https://elijahlist.com/words/display_word/8376  – http://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/2013/01/uk-prophetic-council-word-for-2013/

Profeti 10. En annen av dagens såkalte profeter er Rodney Howard Brown. Han profeterte på TV Visjon Norge, at Jan Hanevold om 2-3 år skulle ha en TV stasjon i de fleste av Europas store hovedsteder. Dette er nå en del år siden, og det har ikke skjedd det som Howard Brown profeterte. De fleste har vel sett NRK’s dokumentarprogram om Hanevold og hans virksomhet.

Profeti 11. Jan Hanevold bruker også å profetere. Det er ikke så mange årene siden han profeterte at Hillery Clinton skulle bli USA`s neste president. Alle i dag vet hvem som er president i USA.

Profeti 12. Så har vi en person med navn Edward John, redaktøren på Kanal 10 TV. Sommeren 2013 profeterte han at 100.000 normenn skulle bli frelst før årsskiftet! Ved utgangen av det året hadde ingen ting skjedd. Ikke lenge etter på kom han med en ny uttalelse: denne gangen hadde han tro for at 1 million mennesker skulle bli frelst i Norge. Betingelsen var imidlertid at Kanal 10 måtte få nok penger slik at de kunne fortsette driften.

Nedenfor følger mine kommentarer:

Ovenfor ser vi en rekke «såkalte profetier» som aldri har gått i oppfyllelse. Er det ikke på tide at vi nå forteller mennesker hva bibelen sier om falske profetier – for de er det svært mange av i vår tid. Eller er det slik at vi som kristne fortsatt vil sove? Du vet det er godt å snu seg rundt i senga å sove videre når man våkner. Eller tenker vi: hvorfor skal jeg bry meg om dette?…. Husk at bibelen sier at disse falske profetene skal føre mange vill. Enhver kristen burde rope ut advarsler mot slike falske profeter. Dette gjelder til syvende og sist det enkeltes menneskes evige liv eller fortapelse.  I 5. Mosebok 18:20 står følgende å lese:

Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. 21 Og om du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? – 22 (da skal du vite:) Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

Her understreker bibelen på det sterkeste alvorligheten i å tale i «HERRENS NAVN». Som nevnt hører vi ofte uttrykket «så sier Herren» Enhver kristen skal vite at når HERREN virkelig taler er det umulig at det som sies slår feil. Det underlige er også at svært mange av disse falske profetene sier selv at det er ikke uvanlig at disse profetiene slår feil. Slike uttalelser er det reneste tøv og sludder. Guds tale KAN IKKE SLÅ FEIL. Ved slike uttalelser røper de selv sin falskhet og hvor lite de egentlig har forstått av hva en profeti er og på toppen av det hele gir de seg ut for å være både hyrder og veiledere. Bibelen sier: når en blind leder en blind faller de begge i grøften. De såkalte profetene har ikke forstått hva profetisk tale er i bibelsk forstand.

Skriftavsnittet ovenfor fra 5. Mosebok forteller oss også hvordan vi skal avsløre dem: Vi skal avsløre dem ved å se om det de sier skjer eller ikke skjer. Dersom det de sier ikke skjer sier bibelen klart og tydelig at de i sitt overmot har dristet seg til å tale i Herrens navn. Vi kan også avsløre dem ved å sammenholde det de sier med Guds eget Ord. Dersom det de sier ikke samstemmer med bibelens Ord er det falske profetier og ikke fra Gud.

La oss gjøre som bibelen maner oss til å gjøre: Bibelen sier at Jesus kommer som en tyv om natten, plutselig er han der. I Matteus 24:43-44 leser vi: Men det skal I vite at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da ville han våke, og ikke la nogen bryte inn i sitt hus. La oss derfor våke og be for menneskesønnen kommer i den time vi ikke tenker. La oss vokte oss for de mange falske profetene i vår tid som taler store og overmodige ord. I følge bibelen skal de dessverre føre mange vill.

Det merkelige er også at disse såkalte profetene har en stor mengde mennesker som følger dem i tykt og tynt og de tror dem i alt det de sier uten å stille et eneste spørsmål. Det ser ut til at disse såkalte profetene har fått en slags makt over de menneskene som følger dem og de blir sett opp til som store Guds menn som er salvet av Gud. For meg ser det ut til at disse menneskene setter mer lit til disse såkalte profetene enn til hva bibelen, Guds Ord sier.

Disse såkalte profetene tror nok selv at de ærer Guds navn, men i virkeligheten vanærer de Gud og gjør ham til en løgner. I virkeligheten sprer de løgner som ofte har sitt utspring i selvhevdelse, drømmerier og ønsketenkninger og at de selv skal være store redskaper for Gud. Det er også verdt å merke seg at det i slike falske profetier også ofte ligger trusler for den som ikke vil tro profetien. Se profeti 1 ovenfor.

Noe som også stadig går igjen i disse profetiene er den såkalte store vekkelsen de hevder skal finne sted like før Jesus kommer igjen. Profetien om den såkalte vekkelsen som skal finne sted like før Jesu gjenkomst er så ubibelsk som det går an å bli. Den er direkte på kollisjonskurs med bibelens samlede skriftsteder om den siste tiden like før Jesu gjenkomst. Det de sier og hevder er oppsiktsvekkende likt det som skjedde på profeten Jeremias’ tid hvor det fremsto såkalte «lykkeprofeter» og profeterte velstand og lykke over templet og  Jerusalem. Jeremias derimot talte dem rett i mot og profeterte at ulykken ville komme og det skjedde akkurat slik han profeterte.

Bibelen er nærmest full av advarsler om forførelse, falske lærere og vanskelige tider like før Jesus kommer igjen for å hente sine. Jeg viser her til min artikkel: «vil det bli en stor vekkelse før Jesus kommer igjen?» Se denne linken. Vekkelse

Jeg skal i en senere artikkel skrive mer konkret om den såkalte vekkelsen de hevder skal komme og da spesielt ut fra hva profeten Joel skriver om dette.

Må vår Herre Jesus Kristi nåde være med oss og ta vare på oss inntil vi står velberget hjemme hos ham i himmelen. La oss vokte oss for de falske profetene.

36 tanker om “Øystein Gaulin: Falske eller ekte profetier ?

 1. Matteus 7: 21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

  Vi ser altså at man må GJØRE Guds vilje. Elske vår neste, forkynne, be, være gjestfrie, studere Guds ord og avstå fra vold og trakassering m.m. Tro uten gjerninger er en død tro, sier Jakob, Jesu halvbror.

  Jona måtte til sist dra til Ninive der han forkynte at byen og befolkningen skulle ødelegges innen førti dager fra proklamasjonen. Ninivittene hadde grusomme skikker med eksempelvis å hudflå sine fiender levende. Ikke å undres over at Jona først ville flykte fra profetansvaret til Costa del Sol med båt.

  Men da ninivittene vendte om ble Jona vred. Her hadde JHVH bedt ham om å profetere ødeleggelse – og så tilga Gud dem! Dette viser oss at også Gud kan endre seg ved gitte forutsetninger. Og det må vi bare bøye oss for.

  Abraham parlamenterte også med JHVH og ville ikke at Han skulle ødelegge en syndig by om det til slutt bare var en håndfull “rettferdige” i den ellers syndige byen.

  Det ser ut til at de fleste trossamfunn enten i selvopphøyelse, eller bare i ren iver, har kommet med falske profetier. Dette er som artikkelforfatteren noe vi må lære av. Men det står også at “Gud gjør ikke noe uten at han lar det kunngjøre av sine tjenere profetene”. Så vi kan trygt si vi lever i endetiden. Men “dagen og timen” vet vi ikke ennå. Noa fikk imidlertid vite dagen for vannflommen syv dager før det hele inntraff.

  Ett er sikkert – når det hele starter og all offentlig religiøs virksomhet forbys multilateralt – så sier skriftene at “da skal de atter se forskjell på de som tjener Gud og de som ikke tjener Gud”. Når livet til slutt står på spill – som i forbildet med Farao og Moses ved Rødehavet – vil ingen klare å stå ved sin tro og mot “Dyret” – Djevelens nasjoner – uten Guds hellige ånd.

  3
  1
 2. Amen og takk for alvorlig artikkel. Her ser vi hvor viktig det er å ha kunnskap om Ordet, så man kan avsløre løgnerne, så man ikke lar seg forføre! Måtte mange lese dette!

  • “etterpåklokskap er langt bedre enn slett ingen klokskap”, sa Kåre Willoch så fortreffelig.
   Alle kan vi se profetier som ikke gikk i oppfyllelse i ettertid, men hvordan avsløre at de er falske, når de ikke strider mot Ordet?

  • “Når en profet taler i Herrens navn, og det han sier, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra JHVH. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal du ikke være redd for ham.” (5 Mos 18,22)

   Å sette sin lit totalt til andre mennesker er ikke rett. I Jeremia 17:5 heter det:

   Så sier JHVH:
   Forbannet er den mann
   som stoler på menneske

   Det beste er å “granske daglig for å se om det stemmer det som ble fortalt dem”. (Apgj. 17:11)

   Jesus oppfordrer oss til “å tyde tidenes tegn”. Gjør vi det og sammenholder alle endetidstegnene i de synoptiske evangeliene samt Pauli brever, kan vi med god samvittighet konkludere med at vi lever i de siste dager.

   Samme Jesus sier imidlertid også at “dagen og timen kjenner ingen”. Kristne kan lett bli for ivrige og sette igang med å avlure Gud denne Hans hemmelighet. Men det er ikke rett.

   Konklusjonen er altså: Vi lever i endetiden men kjenner ikke dagen og timen for når det hele setter i gang fra Guds side. Selv Jesus kjente ikke til dette da han var på jorden.

   Men det er all grunn til å “våke og be”, og ikke “skyve dagen langt bort”. Da vil vi holde oss åndelig våkne mens vi samtidig gleder oss over andre kristnes årvåkne observasjoner av tegnene på de siste tider.

   MEN, det er først når en profeti oppfylles at vi med bestemthet kan evaluere “profetene”. Hadde vi kjent til det nøyaktige tidspunktet kunne vi lett bli åndelig slepphendte og “sove” i timen det hele starter.

   Nå fikk Noah vite om dagen syv dager før vannflommen startet. Og Jesus sa: “Som det var i Noahs dager skal det være i de siste dager”. Så får vi se hvem som blir stående og eventuelt benyttes som profet om også det siste skal gå i oppfyllelse. At vi er nær er det for meg ingen tvil om.

  • Så stiller Guttorm Hansen to gode spørsmål her, og de fortjener et godt svar fra noen som har erfaring med dette, for det florerer av profetier der ute.

   Sitat:
   «Spørsmålet er hvordan man skal klare å vite hva som er en ekte profeti, i det den blir proklamert?

   Alle kan vi se profetier som ikke gikk i oppfyllelse i ettertid, men hvordan avsløre at de er falske, når de ikke strider mot Ordet?»

   Mvh RJ

 3. Josef, det du sier er noe alle vet. Spørsmålet er hvordan man skal klare å vite hva som er en ekte profeti, i det den blir proklamert? Det er enkelt nok i ettertid… Enkelte av de falske profetiene nevnt i denne saken, strider ikke mot Guds Ord, og da er det vanskelig å skille klinten fra hveten.

  • Første bud er at vedkommende som profeterer tilkjennegir bibelske sannheter som ikke strider mot Guds ord. Tor og Odins helveteslære, Platons udødelige sjel eller treenighetseventyret borger ikke for at profeten taler sant i andre sammenhenger heller.

   Og når du har skrellet vekk alle showbiz-evangelistene vil du kjapt finne ut at du ikke sitter igjen med særlig mange sannsigere av seriøst kaliber. De seriøse profeterer ikke annet enn det Bibelens egne profeter allerede har uttalt. For det som står igjen er “dagen og timen”, og den kjenner intet menneske.

   Men at vi lever i de siste dager vet vi på bakgrunn av alle de 28 sammensatte tegnene Jesus profeterte om i de synoptiske evangeliene. Samt Paulus brev. Disse tegnene fra Bibelens sanne profeter oppfylles uomtvistelig idag. Så når vi videreprofeterer disse uten å gå utenom det som står skrevet er også vi sanne profeter. Men ytterligere spådomskunster er IKKE av Gud.

 4. Det verste en person med preferanse for Bibelen kan gjøre er “å trekke fra eller legge til”. Noen driver dette så langt at de trekker hele nytestamentet i fra og sitter nakne og fattige tilbake med kun det gamle testamentet – halve Bibelen.

  Satan Djevelen må fryde seg og le høyt når han kan fange sjeler som slik “pelfester Kristus påny”. Hele poenget med GT er NT. Uten NT er hele GT meningsløs og verdiløs.

  3
  1
 5. Hr. Langesæter ser ut til å glemme at JHVH ikke var alene da Han skapte.

  Gud sa: «La OSS lage mennesker i vårt bilde, så de ligner OSS!” (1.Mosebok 1:26)

  Var Gud blitt senil og snakket til seg selv? Eller er det hr. Langesæter som plukker vekk litt i GT også etter å ha sløyfet hele NT?

  2
  1
 6. “Det verste en person med preferanse for Bibelen kan gjøre er «å trekke fra eller legge til». ”
  Hvorfor gjør du selv det da? Djevelen må fryde sg overmåte når han ser hva du gjør?

 7. Joset, vet ikke hva som står i din JV-bibel, men i mine norske, tyske og engelske oversettelser står det ikke “vi” elller “oss”, men “la det bli”, “let there be”, “es werden”.

  • Da må du lese 1. Mosebok 1:26 om igjen. Textus receptus eksempelvis gjengitt i Det norske Bibelselskaps versjon er tindrende klar. Det samme er alle mine grunntekster. Michelet, Mowinckel og Messels utgave er også helt klar her.

   Standardverk som R. Kittels Biblia Hebraica, The Jerusalem Bible og Rotherhams “Emphazised Bible” likeså sammen med “The Interlinear Bible” av Jay P. Green.

   Jeg kunne ramse opp et utall andre. Dette er filologisk barnelærdom som er uomtvistelig.

  • Helt korrekt. JV-løgnene henger løst her, når Josef kommer med sine lange forførende utlegninger.

   2
   1
  • Vegards vranglære innlegg påstår at andre er vranglærere men er fullstendig tom for motargumenter. Dette er trist, men symptomatisk å være VITNE til.

   2
   1
 8. OM Å SKJØNA DEI BIBELSKE LØYNDOMANE

  Underskrivne har før skrive i avisene her Vest om at få eller ingen skjønar korleis Himmelriket eigentleg fungerar. Om prestestudiet hadde vore 30 år ; så ville det ikkje vera nok. Det er umogeleg å utgrunna dette med menneskeleg forstand og slik visdom. Dette med ein tre-einig Gud – har eg aldri skjøna noko av. Det er slik at det ALLTID må vera berre EIN som er ansvarleg – ut frå mine kunnskapar om korleis saker og ting fungerar. Men eg kan ta feil.

  Torstein Langesæter sår tvil om Yeshua´s sin eksistens som Guds son og hans oppgåve på denne jord. Då er han på line med jødane – dei trur ikkje på at ein Yeshua alt har vore her – og ventar på hans første kome. Kristne trur på hans attkome.

  Då er det at eg tek Bibelen sin ord på alvor : Me skal taka imot denne bodskapen som eit lite barn – elles kjem ein ikkje inn i Himmelriket. Barn driv ikkje med lange teologiske utgreiingar. Dei tek imot det som kjem med takksemd og utan baktankar og lange diskusjonar.
  Men : Då Yeshua vart spurd om endetida ; så ba han oss om å studera profeten Daniel spesielt – og skjøna kva me les der ! Eg har teke hans ord på alvor.

  Etter å ha grunda på kva Daniel kan fortelja oss – i om lag 30 år – så trur eg at Yeshua si attkome vert på vårparten i 2027. Då er det for meg svært interessant å registrera at Torstein Langesæter har kome fram til 2018 – og då har han gått heilt ” andre vegar ” enn underskrivne for å koma fram til denne slutt-tida. Slikt er for meg uhyre interessant å diskutera – og gjev meg meining.

  • For en kristen å låne sitt øre til en vranglærer som Langesæter er i strid med Guds veiledning. Langesæter har forkastet JHVH’s sønn Kristus, og stiller i samme klasse som muslimene. Det er demonene som kvekker. Sannheten vil snart gå opp for dem. Men da er det for sent for frelse.

   2
   1
  • Torstein og Josef er ikke kristne. Det må vi huske på i ordskiftet her.

   2
   1
  • Vegards vranglære innlegg påstår at andre er vranglærere men er fullstendig tom for motargumenter. Dette er trist, men symptomatisk å være VITNE til.

   2
   1
 9. Jeg lever greit med at Langesæter forkaster deler av Pentatevken i 1. Mosebok 1:26:

  «La OSS lage mennesker i VÅRT bilde, så de ligner OSS!» (1.Mosebok 1:26)

  Men da har han også en annen religion og det blir som å diskutere med en muslim, som også tror Jesus har eksistert. De tror blant annet at Jesus er deres nest største profet etter Muhammed, men ikke Guds sønn.

  Jeg svarte en av dem:
  -Men det er jo Bibelen som er kilden til kunnskap om Jesus. Og der sier han selv han er Guds sønn. Derfor blir han også historisk pelfestet av romerne med bifall av jødene for gudsbespottelse. Men dere mener dermed at han juger. Kan det hende at den andre store profeten deres i så fall juger litt han også..?

 10. Torstein

  Eg må be om orsaking : Det var ein rein skrivefeil frå mi side – du skreiv for kort tid sidan at året var 2028.
  Difor er det interessant at skilnaden er svært liten mellom oss : 2027 eller 2028 – slik eg framhevar i førre innlegg.
  Det er lange tanke – rekker basert på opplysningar henta frå profeten Daniel som er grunnlaget for min konklusjon. Eg er open for at året kan vera 2028 – og ikkje 2027. Eg har sett dette opp grafisk ; og kom fram til mai 2027. Den dag og den time veit ingen – eg skriv ikkje om dag eller time – men om månad og år.

 11. Jeg hører påstandene dine. Men hver gang mangler motargumentene totalt. Derfor blir det bare barnlig trass du gulper opp.

 12. Plasseringa av dei to templa i Jerusalem

  På andre kristne nettsider har det vorte påstått den siste tida at dei to templa ikkje stod på den såkalla Tempelplassen i Jerusalem. I dag er det to store moskear som ” pryder ” denne store plassen.
  Somme meiner at templa stod om lag 250-300 meter frå Tempelplassen – i Davidsbyen. Dette undrar meg : Om dette er sant ; så har både jødane og oss kristne vorte lurte. Då er heller ikkje Klagemuren ( Vestmuren ) anna enn ein gamal vegg tilhøyrande ein festning i Jerusalem.
  Kva er rett eller gale her ?

  • Det var to høyder i Jerusalem. Sions høyde og Moriah-høyden. Tempelet lå på Moriah, og Davids slott lå på Sions høyde. Sions høyde var opprinnelig jebusittenes fjellborg som David inntok.

 13. Det var dødsstraff for å spise blod i GT. Også i NT advares det mot å spise bokstavlig blod av dyr eller mennesker. (Apgj. 15:28,29)

  Når så de salvede kristne med himmelsk håp drikker og spiser Jesu symbolske blod og legeme under nadverden med vin og brød, betyr dette at også de må dø fra sitt jordiske legeme lik Kristus og ofre dette for all fremtid til fordel for et himmelsk fremtidig liv.

  Det står jo at “kjøtt og blod kan IKKE arve Guds himmelske rike”. Lik Jesus må de altså dø, før de fødes på ny og får en oppstandelse til et himmelsk legeme.

  Av denne grunn tillater IKKE Gud at mennesker uten himmelsk håp – men med jordisk håp for fremtiden – spiser og drikker under nadverden. Men de er tilstede som vitner. Spiser og drikker de likevel, må de også dø, lik de salvede. Men uten håp om liv utenom jorden vil de da miste også sitt jordiske håp og døden er da alt de har tilbake.

 14. josef:
  Det står jo at «kjøtt og blod kan IKKE arve Guds himmelske rike»
  ——————–
  Dette stemmer ikkje med Tanakh.
  I Esekiel 37 vert oppstandelsen beskrive.
  Den skjer i kjøt og blod. Menneska står opp med same substans som i dag.

  “Da sa han til meg: «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte: «Min Herre og Gud, det vet bare du.» 4 Han sa: «Tal profetord over disse knoklene og si til dem: Tørre knokler, hør Herrens ord! 5 Så sier Herren Gud til disse knoklene: Se! Jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. 6 Jeg fester sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er Herren.»

  Kor reiser dei som står opp?

  Så sa han til meg: Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust. Det er ute med oss!» 12 Tal derfor profetord og si til dem: Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land.”

  Alle reiser til ISRAEL.

  “Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. 13 Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav! 14 Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren. “

  • Det er noe helt annet at mennesker i tusenårsriket får en oppstandelse fra de døde – til en ny mulighet til liv SOM MENNESKER, og de 144000’s oppstandelse til HIMMELSK liv som ånder.

   Menneskene er bundet til kjødet og det fire dimensjonale universet. (Høyde, bredde, lengde og tid.) De 144000 kvinner og menn som får et liv i himmelen er ikke lenger knyttet til det substansielle.

 15. Hverken Langesæter eller kristenheten forstår til fulle poenget med den gamle pakt (GT – Moseloven) og den nye pakt (NT – pakten om riket).

  A)
  Lovpakten (GT) ble nedtegnet for å frembringe Kristus. Den viste den falne menneskehet at ingen ufullkomne etterkommere av Adam kunne oppfylle loven om “like for like, liv for liv” og gjenløse menneskehetens rett til evig liv på jorden. Det måtte en mirakuløs inngripen til fra Guds side. GT viser da også at jødene så frem til en frelser. Men fordi de var opphengt i det jordisk kjødelige misset de poenget med at frelseren var en åndelig konge.

  B)
  Pakten om Riket (NT) ble nedtegnet for å frembringe 144000 medlemmer av Kristi åndelige rike. NT dreier seg først og fremst om den åndelige, himmelske fremtiden disse kvinner og menn vil få etter sin jordiske død. De skal herske som konger over jorden under Kristi ledelse.

  Poenget meddette Riket er gjennom tusen år etter Harmageddon å føre den falne menneskeheten tilbake til den fullkommenhet som Adam og Eva tapte. Det jordiske Paradiset skal gjenopprettes til JHVH’s ære. Når så JHVH’s hviledag ender etter 7000 år (rett etter at tusenårsriket er over), finner Han jorden og menneskene like fullkomne som da hviledagen startet – ved Evas skapelse.

  C)
  Etter Harmageddon – ved det tusenårige Rikets start – vil menneskene på jorden forelegges “nye bøker” – en tredje hovedpakt i arbeidet med gjenopprettelsen av det jordiske paradiset som gikk tapt i Eden. Når så de tusen år er over vil atter menneskene kunne erklæres fullkomne og gis tilbake retten til evig liv.

  I løpet av tusenårsriket vil “oppstandelsen av rettferdige og urettferdige” finne sted slik at alle mennesker som har levd vil få en ny sjanse til evig jordisk liv. “De rettferdige” er de som har tjent Gud før de døde, mens “de urettferdige” er de som aldri fikk høre sannheten om Gud mens de levde.

  DETTE er de tre hovedpaktene hele JHVH’s frelsesverk hviler på. Den mosaiske pakt, Pakten om Riket og “de nye bøker” som skal åpnes under det tusenårige Riket.

  Når denne jobben er unnagjort vil hele skaperverket fremstå fullkomment – “som i himmelen, så og på jorden”.

 16. Hr. Langesæter er å likne med en mann som sitter en kveldstund og venter på et tog uten å være klar over at siste tog gikk for to tusen år siden. Mange har forsøkt å gi ham den reviderte ruteplanen, men han vil ikke ta i mot den fordi han likte de gamle rutetidene bedre.

  Alle forsøk på å servere ham litt åndelig oppkvikkende kaffe har slått feil. Vi lar ham derfor sitte tilbake på det forfalne,nedlagte venterommet fredet av riksantikvaren mens vi tenker i vårt stille sinn at trass kan avstedkomme de mest vansmektende, tragiske menneskeskjebner.

  Snakk om å sulte i hjel foran matfatet!

 17. At Kristus skulle komme og stå frem i år 29 evt var de skriftlærde jødiske prestene fullstendig klare over. Derfor “gikk de i forventning” akkurat på denne tiden nettopp fordi Daniels profetier om de sytti årsukene viste til akkurat dette tidspunktet for at en frelser for Israel skulle stå frem.

  Før dette hadde også Herodes forsøkt å drepe Jesusbarnet av redsel og frykt for en maktutfordrer. Herodes var jo en edomittisk etterkommer av Esau som romerne strategisk lot styre over jødene.

  Men jødene likte ikke den åndelige kongen Kristus. De ville ha en jordisk konge. Når de ikke fikk det forkastet de like så godt hele Daniels profeti. Og sammen med disse jødiske taperne finner vi også deres moderne klakører. Trist, bare trist…

 18. Se, dager skal komme, sier Herren,
  da jeg slutter en NY PAKT
  med Israels hus og Judas hus

  Dette er det nye ÅNDELIG Israel innenfor det nye Jerusalem “laget av levende stener”.

  For øvrig er det å si at når JHVH uttrykker at Israels lov er EVIG, står det i grunnteksten egentlig “ad olam” på hebraisk. Dette begrepet betyr egentlig “til ubestemt tid”. Altså “inntil videre” og inntil noe nytt overtar som JHVH bestemmer seg for. Altså kan ikke ad olam forstås som “uendelig”.

 19. Forrvirrende at det er to vranglærere her, som herjer fritt. En slags “jøde”, som ikke tror på NT. Og Josef som er Jehovas Vitser.
  De fremstiller begge sine egne alternative sannheter, med endeløse utlegninger. Det skaper forvirring!

  1
  3
 20. Om å tilhøyra det rette tru-samfunnet

  Denne skrivaren melde meg ut av Dnk for eit par år sidan. I denne samanhang hadde eg kontakt med soknepresten her – og han slo fast at han heller ikkje støtta giftarmål mellom likekjønna. Samstundes gjekk eg ut i lokalavisa ( har vore skribent med eigen spalte der i mange år ) og fortalde at eg hadde meldt meg ut av denne apostat-kyrkja. Vidare at min familie var orientert om at eg skal senkast rett ned i grava utan nokon seremoni når eg er død. Gravferdsbyråa ordnar slikt utan noko problem i desse dagar. Eg vil ikkje ” forureina ” trua mi ved å gå via Dnk og – kan henda – ein prest som er homo-liberal. Dessutan : Sjølve kyrkjebygget vert ” forureina ” av slike handlingar – som er rett imot kva Bibelen fortél oss – trur eg.
  Som du skjønar ; så er eg no ” einsam ulv ” – og tilhøyrer ingen kyrkjesamfunn.
  Eigentleg trivst eg med det. Eg stolar fullt og fast på Vår Herre – då treng eg ikke noko meir.
  Her i Nordhordland er det svært mange ulike trusamfunn og utbrytargrupper frå desse ; slik at eg slett ikkje har oversikt lenger. Men eg var ute i avisa og skreiv om dette og spurde : Av alle desse kristne gruppene – kven av dei har rett i si tolking av Bibelen ? Fortél meg om det ; og overtyd meg – eg melder meg inn med ein gong.
  Eg høyrde ikkje eit pip frå nokon….

  2
  1
  • Hei Ture.
   Jeg ser at vi har noenlunde lik historie, unntatt dauen.
   vi meldte oss ut av Kirken den Norske tidlig i -80 tallet.

   Min kone spurte meg på den tiden hvilket ettermæle jeg ville ha?
   Jeg svarte, bare si sannheten, uten å legge til noe, og uten å trekke i fra noe.

   Hva som skjer med liket mitt er uten betydning.

   Mvh RJ

   1
   2
 21. Jeg tilhører heller ikke noe jordisk trossamfunn Ture. “Jeg har min borgerrett i himmelen” og tilhører “menigheten av de hellige” – de kalte og utvalgte. Dette har jeg ikke selv bedt om, og jeg har aldri følt meg spesielt “religiøs”.

  Tvert om er jeg en ordinær skapning som lik Jona er dratt til JHVH og Kristus av disse herrer. Og ettersom jeg har folkeskikk med meg i håndbagasjen og ballasten fant jeg det uhørt å si nei takk til innbydelsen fra d’Herrer.

  Mitt oppdrag slik jeg ser det er å stå frem for Gud når Dagen kommer og være med på å tale Hans sak visavis menneskeheten. Og jeg sier lik Paulus – “Ve meg om jeg ikke nå forkynner”. Derfor må jeg tale til alle i min vei “enten de vil høre eller ikke”. Dette er ikke noe jeg personlig ønsker meg, men det er en del av det oppdraget JHVH ved Kristus forventer av meg. Akkurat som med apostlene og Paulus m.fl. Om man ikke forkynner får man blodskyld.

  At få vil høre bekymrer meg ikke. Det legger jeg på Gud. Jesus sier jo selv: -Mon jeg finner troen når jeg kommer. Og mange var det ikke som skulle finnes på den smale vei. Jeg er imidlertid glad for at folk er opptatte av Bibelen i det hele tatt etter årtier med ateisme i skoleverket.

  Hva som skjer med mitt legeme etter min død bryr jeg meg ikke noe om. Fyllinga eller kjerregården går ut på ett. Det som betyr noe er at jeg da er kommet hjem til min egen himmelske familie. Og det gleder jeg meg til hver dag. Derfor har ikke døden noen makt over meg.

  3
  1

Det er stengt for kommentarer.