Over 15 000 har forlatt apostat-kirken på bare fire dager, er det Guds folk som nå forlater det mange kaller “homsekirken”

På bare fire dager har mer enn 15 000 nordmenn tatt det tunge skrittet som det kan være å melde seg ut av det den kjente abort-presten Ludvig Nessa omtaler som “homsekirken”. ludvig-nessaEtter at kirken selv lanserte muligheten til å melde seg ut på nett, har 15 053 nordmenn tatt steget å melde seg ut av kirken, mens 549 har meldt seg inn. Etter at kirken under årets kirkemøte i april vedtok full aksept for at homofile og lesbiske kan vie seg i kirken, har mange troende og aktive kristne nå tatt steget ut av “apostat-kirken” som den velkjente abortpresten Ludvig Nessa selv omtalte som en “homsekirke”. Gjennom de siste årene har kirken gradvis blitt mer og mer liberal, og troende over hele landet har forstått at veien videre ikke går gjennom kompromiss og en tafatt “vent å se holdning”, men gjennom aktiv brudd og å ta avstands tagning til en kirke som har forlatt Herrens bud og ord ved å tillate en praksis i strid med Guds vilje

Den norske kirke var opprinnelig en kirke som bygde sin tro og lære på Bibelens ord og no_biblede oldkirkelige trosbekjennelsene. Selv om kirken i sin oppbygging og struktur, brøt med nytestamentlig kristendom, hadde de likevel ikke dogmer eller en praksis som åpent proklamerte; “Vi forkaster Guds Ord”. Selv om svært mange bibeltroende kristne, både prester og aktive medlemmer, advarte kirken mot å åpne for homofil vigsel, valgte likevel kirkemøtet med stort flertall, og åpne for en praksis som er i strid med Guds ord. Den masseutmeldelsen vi har sett fra kirken de siste fire dager, samt de tilsammen 24.278 som hittil har meldt seg ut i år, indikerer tydelig at Guds menighet forlater den apostate norske kirke. Etter at kirkemøtet i april vedtok å åpne kirken for homofil vigsel, har den norske kirke trådt ut av Guds rike og kan ikke lenger sies å være en kristen kirke. I stedet er den blitt en skjøge, som sprer åndelig død, og som forfekter en annen Kristus og et annet evangelium. Paulus var tydelig når han beskrev det frafallet fra den sanne tro vi ser i vår tid: “Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.” og videre skrev Paulus: “De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.”

Gå ut av henne

Den sanne Jesu Kristi kirke, er ikke en kirkebygning eller en spesiell religiøs organisasjon, men det er den skaren av mennesker som holder fast på Jesus Kristus som kirken-er-dødsin personlige frelser, som har omvendt seg fra syndens makt, gått over fra døden til livet, og som i tro på Gud og hans løfter, er lydige mot Guds ord og hans bud. Den norske kirke, derimot, er et kompromissfylt religiøst system -som har byttet ut sannheten med løgn for å tekke massene av ugudelige nordmenn, som for hver eneste dag som går tar stadig nye skritt nærme den dagen Gud vil dømme Norge på nytt. Vi fikk 22 juli som en advarsel til vår nasjon om å ikke fordømme Guds eiendomsfolk, den jødiske staten. Vi har i flere tiår kunne drepe barn i mors liv, mens kirken forble taus. Vi er nå en nasjon badet i Sodomas synder og har attpå til en kirke som velsigner det hele. For Guds sanne folk er det nå ikke annet å gjøre enn å melde seg ut, og man skal være svært naive dersom man ennå tror, at man ved å forbli i kirken, skal kunne endre kursen. Kirkehistorien og Martin Luthers reformasjon og bruddet med den katolske kirke, viser klart og tydelig at det ikke nytter å reformere en død kirke innenfra. (foto fra det øyeblikket kirken valgte å bli en frafallskirke)

Lett å melde seg ut

Etter at kirken selv åpnet for utmeldelse via nettet, er det nå en rask prosess å melde seg ut. Utmeldelse kan gjøres her: https://kirken.no/medlem

 

 

14 tanker om “Over 15 000 har forlatt apostat-kirken på bare fire dager, er det Guds folk som nå forlater det mange kaller “homsekirken”

  • La meg kommentere dette. Det er svært trist at det er kommet så langt. Kirken var engang en størrelse det var verd å lytte til. Min konfirmasjons-prest og han kapellan hadde en vidunderlig tjeneste i Herren, og Gud velsignet deres virksomhet med vekkelse. Disse prestene trodde Guds ord og levde i det. Jeg drømte her en natt om min konfirmasjons prest. Han var en stor liten mann med et enormt hjerte for oss konfirmanter, og han hadde grått sine tårer hadde han fått oppleve det frafallet vi har sett i kirken. La meg også føye til: Det er med tungt hjerte jeg skriver om kirkens frafall, men tiden er nå inne til å melde seg ut.

 1. Noe lei denne dømmende holdningen fra Søkelys.

  Det skrives blant annet følgende ovenfor: “…til en kirke som har forlatt Herrens bud og ord ved å tillate en praksis i strid med Guds vilje.” Det er slik dere FORTOLKER Bibelen. Jeg finner meg ikke i å bli kalt ikke-kristen eller på feil veier selv om jeg støtter opp om kirka og dens vedtak og forkynnelse i de senere år.

  Dere er flinke her på Søkelys å dømme andre og setter folk i båser. Det er ikke opp til Søkelys å vurdere min eller andres tro og om den er “riktig” / “god” nok.

  • Det er ikke en fortolkning kjære ukjent. Det er et faktum. Kirken har forlatt Herrens og ord gjennom å vedta å introdusere likekjønnet vigsel. Guds ord er helt klar på at ekteskapet er en pakt mellom mann og kvinne, og dette har kirken inntil helt nylig holdt fast på.
   Den norske kirke nå er ikke den samme kirke jeg ble konfirmert i. Og den presten som konfirmerte meg, var en sann kristen, som elsket Guds Ord og som hadde grått over dette frafall vi nå ser i kirken. Søkelys mener og vil fastholde at enhver som støtter opp om kirkens vedtak om å vigle og velsigne homofile “ektepar” befinner seg i frafallets leir. Nå har riktignok kirken ennå ikke begynt sin praksis med å vigsle likekjønnede, men den dagen kirken introdusere det, vil kirken begynne å praktisere velsignelse av et samliv Bibelen kaller en “styggdom” eller “vederstyggelighet” og det er et svært alvorlig frafall fra Gud. Et frafall som setter kirken på utsiden av det kristne kirkefellesskapet av bibeltroende evangeliske kristne.

  • Ukjent. Søkelys fremhever bare det bibelen sier. Her er det ikke snakk om fortolkning, for bibelen er så klar. Les selv!

 2. I Danmark er der også vedtaget lov om vielse i kirken for 2 personer af samme køn. Min familie og jeg anser os selv som kristne der tror på Guds ord. Vi har ikke meldt os ud af folkekirken da der fortsat er rigtig mange gode præster i kirken.
  Min familie og jeg anser ikke os selv som frafaldne til trods for, at vi står som medlemmer af folkekirken. En udmeldelse af kirken er alt i alt en personlig sag.

  • Hei Ivan. Du og din familie er ikke frafalne fordi dere står tilknyttet kirken, men hvor lenge vil dere få åndelig mat der? De gode prestene vil etter hvert forsvinne fordi de kan ikke lenger fritt kan forkynne Bibelens ord.

  • Vi befinner oss nå i en mellom-periode i kirken. De gode prestene som forkynner hele Guds ord sant er gradvis blitt i mindretall og toleransen til disse blir gradvis mindre. Vi har sett denne utviklingen lenge, det finnes riktignok også i Norge ennå noen få gode prester, og disse vil nok kunne reservere seg mot å vie to av samme kjønn.
   Men ettersom årene går blir disse færre og færre og når disse byttes ut kommer det gjerne mer tidsriktige prester inn.
   Den utviklingen har vi sett lenge her i Norge, og den gradvis blir den nye normalen en prest som vier to av samme kjønn, og den unormale dem som ikke gjør det.
   Jeg mener at tiden er inne for utgang nå. Selv om jeg tror det er mulig å være en kristen å stå i folkekirken ennå, tror jeg det vil bli stadig trangere for konservative i kirken. Hva dersom man ikke lenger får lov å uttrykke sin tro offentlig i kirken? Vil du forbli i en kirke med munnkurv? Søkelys har jo skrevet en sak om en forbeder i den norske kirke som enten måtte slutte å uttrykke sitt syn gjennom bønnen eller og slutte i bønnetjenesten.
   Mitt spørsmål er :Hvor mange kompromiss skal man inngå? Både den norske og danske og den svensk lutherske kirke blir nå definert som “apostate småkirker i Skandinavia, dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke kan finnes sanne kristne iblant dem, men kirkesamfunnene som en enhetlig størrelse er å regne som frafalne kirkesamfunn.

   Imidlertid er kirken ikke et trossamfunn, men “kirken” er egentlig dem som er et lem på Kristi kropp. Det vi ser her i Norge er at mange lemmer nå melder seg ut av kirkesystemet, som dessverre er frafallent.

 3. For å være helt ærlig, så skulle det ha ringt en bjelle for lenge siden: Når de begynte med kvinnelige prester. Ikke at kvinner er likeverdige i Guds rike, men fordi Paulus i sine brev er veldig klar på at kvinner ikke skal være hyrder, lærere osv..

  Det vi ser nå er siste stadiene av frafallet. Er bare så viktig at vi som er troende står fast på Guds Ord og ikke holder med en kirke som er basert på løgn. Ta avstand fra all ondskap og falsk lære.

  • Og dette er kjærligheten at vi vandrer efter hans bud. Dette er budet, således som I hørte det fra begynnelsen, at I skal vandre efter det. 7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn! 9 Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

   2.Joh 1:6-11

  • Pussig at ikke Jesus nedvurderte kvinnen? Han sier ikke meg bekjent at kvinnen ikke skal være hyrde, eller at kvinnen skal tie i forsamlingen(han gjorde i mange tilfeller det motsatte) Kan det tenkes at Paulus somme tider gikk i egen kraft, og instruerte menighetene i henhold til samtidens sedvane, snarere enn å lytte til Ånden?

  • Selvfølgelig er det en teori mange mener er holdbar. Det burde ha ringt en bjelle når kirken fikk kvinnelige overhoder. Jeg ville ikke våge å sette Paulus opp mot Jesus og all kristen teologi frem til liberalteologien fikk innpass holdt fast på troen om at hele Skriften er innblæst av Gud og dermed også villet av Gud. I den teorien du såvidt berører, har i seg en snedig ide som eksempelvis forkjempere for homofile prester og homofile ekteskap anvender.
   Jesu ord om å elske sin neste, blir satt opp som en motsetning til Paulus, og dermed står det fritt til hver og en å velge hva man skal mene om bestemte bibelske spørsmål. De homofile forkjempere, velger bort det Paulus sier om homofili: Se https://www.youtube.com/watch?v=3uvWkgz1XQM helt tidlig i videoen, og andre igjen plukker bort annet i Skriften de ikke får til å stemme.

   Noen troende velger bort ordene om fortapelse, andre velger bort ordene om at Jesus er den eneste veien til frelse, andre igjen velger bort Johannes Åpenbaring, og ennå noen velger bort ideen om at Jesu blod er nødvendig for syndforlatelse.
   Mange velger bort Markus 16,16-18 om at “disse tegn skal følge dem som tror” og mener at dette er en tilføyelse som ikke er gyldig lengre.

   Hvis du leser grundig Paulus, så sier han fra hva han personlig mener: Et eksempel er dette avsnittet:
   1Kor 7:25-28
   Om jomfruene har jeg ikke noe påbud fra Herren. Men jeg sier min mening, som en som Herren har gitt miskunn til å være troverdig.
   Jeg mener da dette: På grunn av den nødstid vi lever i, er det godt for et menneske å leve ugift.
   Er du bundet til en kvinne, så søk ikke å bli fri. Er du ikke bundet til en kvinne, da søk ikke en kvinne.
   Men om du likevel gifter deg, så synder du ikke. Og om jomfruen gifter seg, så synder hun ikke. Men de som gifter seg, vil få trengsel for sitt kjød, og dette vil jeg gjerne spare dere for.

   Jeg er enig med Andre Johansen at frafallet i kirken begynte med kvinneprester, eller egentlig litt, etter Ole Hallesbyes berømte helvetes tale begynte kirkens menn og kvinner å sortere bort ubehagelige sider i Skriften, så fulgte kvinneprest spørsmålet opp og deretter abortspørsmålet.
   Så fikk vi homofili saken bordet og kirken som allerede var på vei mot det endelige frafall fordi de hadde sviktet tidligere, var lett bytte for homokreftene.
   Jeg tror at hvert eneste ord i Bibelen er inspirert frem av Gud og alt er villet av Gud og således Guds ord til mennesker.

   En tanke om at mennesker kan velge å vrake i bibel-tekstene anser jeg som en livsfarlig ide som river ned kristendommen troverdighet og Bibelens autoritet.

 4. Jeg er i bunn og grunn selvsagt helt enig med deg. Men, kan det tenkes at Paulus i enkelte tilfeller har gått i egen kraft? Det var jo også Paulus som skrev:” hele den hellige skrift er innblest av Den Hellige Ånd”.
  “kvinnen skal tie i forsamlingen”. Hvorfor sa ikke Jesus noe om dette? Hvorfor er ikke Jesus tydelig på at kvinnen ikke skal være hyrde?(Han antyder det ikke engang).
  Det står jo også mye i Paulus sine brev som man ser bort fra i dag; som at kvinnen skal dekke til hodet når hun ber…

 5. For mange har det nok ikke vært et tungt skritt å melde seg ut. Jeg antar at det er mange av de som meldte seg ut, som ikke var klar over at de var medlem, eller som endelig har fått mulighet til enkelt å melde seg ut fra noe de ikke tror på. Kirken skal heller være glad for at de nå antakeligvis sitter igjen med medlemmer som vil være en del av kirken og som faktisk tror på Gud, er kristne osv.

Det er stengt for kommentarer.