Ove Jan Ludvigsen: NORGE OG VERDEN ER TILBAKEFØRT TIL SODOMAS OG GOMORRAS ØDELEGGENDE SAMFUNNS-MORAL OG LIVSFØRSEL

“At Endetidens Sodoma og Gomorras unaturlige sexuelle livsførsel skulle få et slikt omfang, hadde vel ingen drømt, eller fantasert noe om! Her får man virkelig et innblikk i de homosexuelles, virkelige gjennomsyrede fortapelsesverdier og fortapelsesverdens aktiviteter! Det er det som blir resultatets endeligt, av et liv i denne, Sodoma og Gomorras, unaturliggjøring av Guds naturlige skaperverk og funksjon, mellom MANN og KVINNE!,” skriver evangelist Ove Jan Ludvigsen. Evangelist Ove Jan Ludvigsen fra Borhaug er blant dem som advarer mot det som nå skjer med Norge.

Det er som Romerbrevet 1:29-31. Beskriver deres natur, og det kommer BOKSTAVELIG TALT, frem i det vi leser i tekstbildet under! Men det viser så avgjort tydelig og klart, BIBELENS, ufeilbarhet, og evangeliske og profetiske korrekthet og troverdighet, uansett hvilken vinklinger i menneskenes liv den omtaler, og har omtalt!
Romerbrevet 1:29-31. 29-De er fulle av all slags urett, UMORAL, griskhet, ONDSKAP, fulle av misunnelse, MORDLYST og STRID, svik og falskhet. De ble ryktemakere,
30-baktalere, GUDSHATERE, voldsmenn, OVERMODIGE, STORSKRYTERE, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre,
31-UFORSTANDIGE, upålitelige, UTEN NATURLIG KJÆRLIGHET, ubarmhjertige.
I denne menneskeødeleggende perverse oppdragelsens hjernevask, og unaturlige indoktrinering skal barn, tenåringer, ungdom, manndom, og alderdom, innføres i, for så til syvende og sist, få ett forvridd hjerte som tenker de samme unaturlige tanker, som folket i Sodoma og Gomorra. For så å videreføre det til de generasjonene som kommer etter dem! Om det da i det hele tatt, kommer noen “GENERASJONER etter DEM—???
Bibelen sier: Jeremia 22:29. Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!
Budskapet i Herrens Ord for Endetiden er klart, det lyder slik! Vend om fra denne Endetidens syndfulle liv, på kall Herrens navn og blir frelst! For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst!
Amen! Maran Ata! Vår Herre Kommer! Amen!

8 tanker om “Ove Jan Ludvigsen: NORGE OG VERDEN ER TILBAKEFØRT TIL SODOMAS OG GOMORRAS ØDELEGGENDE SAMFUNNS-MORAL OG LIVSFØRSEL

 1. Romerbrevet ble skrevet for snart 2000 år siden
  Og det som står der fantes allerede da! Altså like perverst som nå

  11
  2
 2. Hvorfor er nasjonalkonservative dommedagsprofeter så ekstremt opptatt av sex og sadistisk straff?

  Folk er klokere, vennligere og mer hensynsfulle nå, og lever rikere liv, enn dengang man fordømte annerledeshet, foraktet barn født utenfor ekteskap, dengte sine barn og koner og steinet voldtatte kvinner slik den allmektige Jehova befaler.

  Nei, vi heier på kunnskap, frihet, kjærlighet, livsutfoldelse og omsorg for alle, ikke på skyld og skam og evig straff for å skille seg ut og ønske det gode!

  Å misbruke gudenes navn er å innbille folk at usynlige åndsmakter har gitt til selvgode patriarker rett til å undertrykke andre med trusler om hellig magi og evig tortur.

  Nei, menneskefiendtlige bud og hayefull overtro bygd på kåte mannfolks herskesyke fantasier har ikke brakt menneskene lykke.

  😘😘😘

  12
  5
 3. I Jashers bok vert syndefloda beskrive.
  https://sacred-texts.com/chr/apo/jasher/5.htm
  ” In his five hundred and ninety-fifth year Noah commenced to make the ark, and he made the ark in five years, as the Lord had commanded.”
  Folka rundt Noah fekk vita kortid flommen skulle koma.
  ” For thus saith the Lord, Behold I give you a period of one hundred and twenty years; if you will turn to me and forsake your evil ways, then will I also turn away from the evil which I told you, and it shall not exist, saith the Lord.”
  Gud gav menneska god tid- 120 år gjekk det frå Metusalem og Noah starta forkynna.
  Berre 7 personar vart med.
  https://sacred-texts.com/chr/apo/jasher/6.htm

  17 “And the sons of men assembled together, about seven hundred thousand men and women, and they came unto Noah to the ark.

  18 And they called to Noah, saying, Open for us that we may come to thee in the ark–and wherefore shall we die?

  Noah svara dei:
  “Is not this the thing that I spoke to you of one hundred and twenty years back, and you would not hearken to the voice of the Lord, and now do you desire to live upon earth?”
  Desse 120 åra viser oss at Gud har gitt menneska 120 jubileum eller 6000 år før det heile er over. No er me heilt på slutten. Desse 120 jubileum er på året delt inn i 40 jub-40- 40 eller 2000-2000-2000 år.

  1
  10
 4. Løgnene er mange. Dersom folk hadde stolt på bibelens ord om syndefloda, så hadde dei forstått at naturen slik me finn den td her på Vestlandet ligg slik flommen etterlot den. Jettegrytene er mange. Dei er laga av desse virvelstraumane som bora seg inn i fjellet. Syndefloda kom 2317 år f Kr. Historien etter syndefloda kan ein lesa mange stader. Josefus skriv veldig detaljert.
  https://www.sacred-texts.com/jud/josephus/ant-1.htm
  Her vert folkeslaga ei vandring etter syndefloda beskrive.
  Gamle skrifter fortel at hovudgrunnen til at Gud utrydda menneska var at samfunnet før flommen aksepterte homofile samlivsformer.
  Jesus seier at det skal vera som i Noahs dagar.
  Det er berre heilt grusomt at heile preste-eliten i desse dagar ber om tilgivelse for sine tidlegare handlingar og meiningar om homofile.
  https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2023/06/14/kirken-vil-be-skeive-om-unnskyldning-med-en-egen-gudstjeneste/
  “Under bispemøtet i mai ble Tveit sammen med biskop i Oslo, Kari Veiteberg og biskop Jon Otto Myrseth i Tunsberg oppnevnt til å danne en arbeidsgruppe som skal planlegge en egen LHBT+-gudstjeneste. Gjennom den vil Den norske kirke be om unnskyldning.”
  Dei 6000 åra eller 120 jubileum går mot slutten. Før dei sluttar har Antikrist fått kontroll.
  https://www.youtube.com/@2028end

  1
  7
 5. Vi må rope til Gud om tilgivelse for våre synder. Han vil da tilgi hver enkelt person, men han vil straffe landet.

  3
  5
  • Ja, en allmektig, allvitende skapergud som må straffe for å hjelpe, er i sannhet en skrekkelig figur. Nei, vi får satse på vår sunne fornuft, vår gode vilje og felles innsats. Det overnaturlige er nettopp over naturen og utenfor virkeligheten.

   God sommer! Måtte ingen følge terrorgudens skikk. .

   😘😘😘

   4
   2
 6. Hvorfor skriver alle fundamentalister og høyreekstreme ordet «seksuelle+ i en engelsk form? (Sexuelle.)

  Norsk er det ihvertfall ikke.

Det er stengt for kommentarer.