Oppforderer til opprør og folk protesterer mot Corona-lockdownen i USA

Mens abortklinikkene og spritsjapper er åpne over USA er kirkene stengt ned. Absurd sier evangeliske kristne som nå vil ha slutt på nedstengningen

Over hele USA oppfordrer nå mennesker i stadig større antall til å få en slutt på den pågående lockdownen som har stengt ned store deler av samfunnet, og sendt innbyggere i karantene eller husarrest. Flere kjente leger, deriblant tv profilen Dr Phil sier nå at nedstengningen av landet kommer til å ta flere liv enn det viruset vil gjøre, og selv president Trump har tatt til Twitter for å uttrykke støtte til den voksende andel av befolkningen som vil få en slutt på nedstengningen av landet. Også kristne stiller nå opp å protesterer på lockdownen og mener at forbudet mot å kunne gå i kirken eller til synagoge er grunnlovsstridig og dermed ulovlig. Mange reagerer sterkt på at mens abort-klinikker holder åpne for å drepe småunger i mors liv, og spritsjapper er åpne som normalt, mens kirker og synangoger må holde stengt.

I USA er det nå en bølge av demonstrasjoner mot Corona-lovene som i strid med konstitusjonen innskrenker folks religions og ytringsfrihet og tilsidesetter grunnlovs-festede rettigheter . I flere delstater har folk demonstrert med å stanse trafikken gjennom å kjøre svært langsomt på veiene, mens andre har åpent demonstrert mot at myndighetene krenker deres personlige frihet.

I videoen under blir New Jersey guvernør Phil Murphy grillet av Tucker Carlson over beslitningen over å holde kirker og menigheter stengt mens ikkeessensiele virksomheter som spritsjapper får holde åpent. Stadig flere amerikanere er kritisk til Corona-lovene og mener at de økonomiske skadene nedstengningen vil føre til vil være langt mer alvorlige enn hva Covid-19 vil føre med seg. Også i Norge er det økende misnøye med restriksjonene og fra flere steder i landet meldes det om at russen ignorerer retningslinjene og kommer sammen for fest og fyll