Forbyr gudstjenester, møter, husmøter og bibelgrupper inntil videre -økende motstand mot smitterestriksjoner i USA

Grepet er i ferd med å stramme seg om kristne i det demokratisk styrte New York. I følge vedtekter og retningslinjer i form av myndighetsordre fra guvernør Andrew Cuomo som er bror til CNN profilen Chris “Fredo” Cuomo er det nedlagt forbud mot alle for religiøse fellesaktiviteter som samler flere folk på et sted. Det betyr at både gudstjenster, bønnemøter og selv husmøter i hjemmene hos folk er forbudt da den demokratiske guvernøren anser slike samlinger som uviktige eller “ikke-essensielle”. Imidertid anser guvernøren både abortinngrep og salg av sprit og alkohol som “essensiell” -og derfor får disse holde åpne på tross av smittefaren de utgjør. Gudstjenester, fellesbønn og husmøter faller inn under “Executiv Order 202.6”.

De fleste trossamfunn har frem til nå lydig etterlevd kravet om at det ikke er tillatt å samles i store grupper, men mange reagerer skarpt på at den demokratiske guvernøren gjennom sin myndighetsordre faktisk trenger inn i privatlivets sfære for å styre hvor mange som kan være samlet til fellesskap i hjemmene. Dette er et sterkt og grunnlovstridig inngripen i den personlige religiøse friheten til kristne,” og et område myndighetene ikke bør få regulere med basis i smittevern-tiltak,” sier en talsmann for The Christian organization New Yorkers for Constitutional Freedoms i en uttalelse. Det har i de siste dagene vært gjennomført protester mot smittevern-tiltakende i en rekke amerikanske delstater da disse påfører folk isolasjon som kan være helseskadelig for grupper i befolkningen.

Én tanke om “Forbyr gudstjenester, møter, husmøter og bibelgrupper inntil videre -økende motstand mot smitterestriksjoner i USA

  1. Snart vil all skjøgeliknende religion forbys av verdenssamfunnet og alle deres formidable aktiva beslaglegges for å avhjelpe slunkne statskasser. Det er Jehovah Gud selv ved Kristus som legger nasjonene i sinn og hjerte å knuse prelater og deres medtilbedere som i lang tid har besudlet Skaperens høyhellige Navn ved å påstå at Han er en sadistisk torturist (Helveteslæren), et trehodet troll (Treenighetslæren) og løgnen om at mennesker i sin alminnelighet har en udødelig sjel.(Platons lære).

    Men til sist vil altså dette djevelske nettverket av falsk kristendom – skjøgen – knuses av hennes tidligere elskere dyret – nasjonene. Jeg og alle sanne kristne gleder oss til det hele barker i vei.

    4
    1

Det er stengt for kommentarer.