Ønsker velkommen til Zion Feviks sommerstevne i Vikhallen fra 4 til 8 juli 2017

Terje Tveiten, Åke Green, Nils Petter Karlsen og Tor Ivar Grønli er blant dem som skal forkynne Guds ord under årets sommerstevne i Vikhallen som ligger like øst for Grimstad. Konferansen som hvert år finner sted tidlig i juli, pleier å samle troens folk fra store deler av Sør-Norge som setter av disse dagene i juli, til å lytte til kristen sang og forkynnelse. I år er det Terje Tveiten, Åke Green, Nils Petter Karlsen og Tor Ivar Grønli som skal forkynne Guds Ord og forsamlingen i Fevik ønsker alle velkommen til å samles om Guds ord og Jesus Kristus i disse fem sommerkveldene tidlig i juli

Sommerstevnet er kanskje en av de aller viktigste begivenheter for den vesle pinsemenigheten som holder til på Feviktoppen midt i sentrum av Fevik. Den bibeltro pinsemenigheten satser ikke bare på arbeid her hjemme, men er også tungt involvert i viktig kristent arbeid i India, hvor forsamlingen finansierer og drifter et forholdsvis nystartet barnehjemsprosjekt. Hvert eneste år drar mange av menighetens medlemmer ned til India for å dele av de goder vi har fått med foreldreldreløse fattige barn som ikke har de goder vi her oppe tar som en selvfølge. Årets konferanse som starter opp tirdag 4 med kvelsmøte blir avsluttet med to møter på lørdagen, ett klokken 15 og avslutningsmøtet klokken 19. Som en forsmak på årets stevne kan vi her lytte til en smakebit av forkynner Terje Tveiten som regelmessig besøker Zion menigheten.

Oversikt over møtetider 

Tirsdag 4 juli klokken 19, Onsdag 5 juli klokken 19, torsdag -fredag og lørdag blir det møter klokken 15 og 19. Det blir servering i etterkant av møtene. Informasjon Geir Syvertsen Tlf: 913 43288 Vikhallen ligger rett øst for Grimstad, ta av fra E18 og kjør mot Fevik sentrum, ta til venstre og passere Joker butikken som ligger på Vik. Adressen til stevnehallen er Bringsværveien 14.

Åke Green, mannen som blir spottet og hatet av verden for sannhetens skyld  Ordet om korset og det bibelske budskapet er i sannhet et dårskapens budskap for verdens barn. Åke Green som ble verdenskjent da han i 2003 ble politianmeld og stilt for retten fordi han prekte hva Bibelen sier og lærer om homofil praksis. Hans preken som ble trykt i en svensk lokalavis vakte enorm bestyrtelse, og den gamle Gudsmannen måtte endog møte både for Kalmar tingsrätt, hvor han ble dømt, og senere også for Göta hovrätt, hvor han ble frifunnet. Søkelys har i ettertid omtalt Åke Green som “en troens helt som kjempet og vant” og avisen Dagen og redaktør Vebjørn Selbekk omtalte i 2005 Åke Green som årets kristne navn.

Redaktør Vebjørn Selbekk kjemper utrettelig for ytringsfriheten

I sin begrunnelse skrev Selbekk dette: “Vi føler i dag behov for å takke og hedre den mannen som alene utfordret og overvant dette svært alvorlige forsøket på å innskrenke religionsfriheten i Sverige. Denne saken viser til fulle hva en person med mot, ryggrad og en enkelt tro på at det som står i Guds ord også i vår tid er sant og forkynnbart, kan klare å oppnå,” skrev Selbekk og fortsatte: “Åke Green har stått frem med en klarhet, ydmykhet og trosvisshet som bør være et eksempel til etterfølgelse for oss alle. Ikke på noe tidspunkt har han vært drevet av behov for egeneksponering. Han har derimot satt egen bekvemmelighet – og faktisk egen frihet – på spill for å føre en kamp og vinne seier som kommer hele kristenheten til gode. Åke Green er uten tvil årets navn i skandinavisk kristenhet.”  Videoen under er fra en demonstrasjon for ytringsfrihet og til støtte for Åke Green som ble avholdt i 2005

 

Kommentar: Guds folk må forvente motstand når de holder frem sannhetens ord

Det koster i vår tid og stå for Guds Ord og Åke Green har gjennom sin kamp for retten til å forkynne hva Bibelen lærer vist oss en vei som går gjennom motstand, latter, hat og mørke. “Alle som vil leve Gudfryktig i troen på Jesus skal bli forfulgt”, var et løfte Paulus gav den unge Timoteus. (2.Tim 3,12) og “Ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt,” skrev apostelen Paulus til menigheten i Korint. Sannheten i disse ordene var noe Åke Green fikk oppleve da hovmodige homofile syndere gikk til angrep mot denne gudsmannen ved å politianmelde ham. Imidlertid gikk tingene ikke helt på skinner slik homobevegelsen håpte, og i svensk høyesterett ble det slått fast at en fellende dom mot Åke Green ikke ville stå seg mot Europakonvensjonen og tros og ytringsfriheten som vi alle verdsetter. Vi lever nå i et hedonistisk og postkristent samfunn som nær sagt på alle områder har forkastet Guds lov og som ugjenkallelig er på vei mot Guds dom og vrede. Både den offisielle kirke og samfunnet har gjennom sitt lovverk lykkes med å gjøre det hellige vanhellig og å gjøre bittert til søtt og lys til mørke. Denne forvridde virkeligheten til mange i vår tid kommer nok til uttrykk i denne spottelåten som det platte svenske bandet “In Benny We Trust” har laget for å håne og spotte Åke Green og Bibelens Gud.

 

Relatert fra Søkelys: Åke Green, en troens helt som kjempet og vant -besøker Zion menigheten i Fevik

Relatert fra Dagen: Tusen takk, Åke Green

Tekst: Kjell Andersen