Omtaler sin personalsjef som “sjefsmobber” i blogginnlegg i forkant av fredagens møte med ledelsen

Blogger og bussjåfør Jan Kåre Christensen konflikt med arbeidsgiver Unibuss vil etter alt å dømme resultere i en oppsigelse. Bakgrunnen for konflikten er at Christensen har fått flere tjenestepåtaler etter kundeklager for høylytt spilling av kristne radioprogram mens han utøver sitt arbeide som bussjåfør. Hans arbeidsgiver har i tillegg lagt vekt på en rekke andre forhold som samlet har gitt dem grunn til å tildele Christensen flere tjenestepåtaler. I løpet av det siste året har konflikten mellom Christensen og ledelsen i Unibuss spisset seg til og mye tyder nå på at Christensens arbeidsforhold i Unibuss nærmer seg slutten

Christensen som har hatt sin feide gående med arbeidsgiver i flere år, er nå innkalt til drøftelsesmøte fredag 6 november. I forkant av møtet går Christensen knallhardt ut mot personalsjefen og omtaler ham med navns nevnelse som “sjefsmobber” som lyver på ham, mobber og trakasserer ham. Christensen er innkalt til “drøftelsesmøte” med personalsjefen og selskapets advokat fredag 6 november. Bakgrunnen for møtet er en rekke kundeklager, tjenestepåtaler og at Christensen “i møter og i ulike fora har opptrådt på en måte som viser at du verken kan eller vil endre adferd,” heter det i innkallelsesbrevet bloggeren har mottatt. I skrivet blir Christensen anbefalt å la seg bistå av tillitsvalgt eller rådgiver. Christensen har overfor Søkelys bekreftet at hans advokat, Josefine Westad vil bistå han under drøftelsesmøte som kan resultere i oppsigelse. Christensen har i flere innlegg på egen blogg gått knallhardt ut mot ledelsen i Unibuss og sin personalsjef som blir betegnet som “en sjefsmobber” som lyver på ham, mobber og trakasserer. Det er harde ord Christensen nå bruker om sin arbeidsgiver og direkte mot personalsjefen. “Det som også er så trist, det er at ledelsen er med å skape en mobbekultur når de holder på over år slik å mobbe meg. Hvorfor går f.eks. sykefraværet ikke ned? Det er vel da ikke underlig med en slik ledelse, som minner om mer å være mennesker som ligner på en arbeidsleder i en konsentrasjonsleir enn en sunn og god bedrift. En inkompetent ledelse som snerrer etter ansatte og bedriver en bedrift som er mer som en fangeleir enn som en sunn og god bedrift. Det er helt, helt ufattelig at de kan oppføre seg så simpelt som de gjør enkelte ganger og det får ingen konsekvenser for lederne som er så uskikket for oppgaven,” skriver Christensen som skriver at han aldri har spilt radio på høyt volum.

Reagerer sterkt

Christensen som har fått omtale om sin konflikt både i Søkelys, i avisen Dagen og i Korsets Seier har som tidligere omtalt hatt sin sak til vurdering både hos sivilombuds-mannen og Diskrimineringsnemda uten at dette har ført frem. I tillegg har han også varslet arbeidstilsynet og arbeidsdepartementet uten at dette har ført til noe som helst. En uke før det skjebnesvangre møtet er Christensen uforsonlig og krass i sin kritikk av sin personalsjef -som får høre at han både lyver og mobber Christensen som skal ha sendt dette til personalsjefen: “Jeg liker ikke høy radio, spiller ikke høy radio, det er utelukket dine påstander. Det er kun en grunn som folk reagerer, og det så godt som igjen av alle som tar buss med meg. Det er budskapet jeg spiller. Du lyver også med at jeg ikke vil eller kan forandre meg. Du skriver så løgnaktig dette: «du verken vil eller kan forandre din adferd.» -skriver Christensen og fortsetter: “For en løgn, det er du som ikke kan forandre din adferd da du bare fortsetter å mobbe og lyve både til og om meg. Jeg spiller radio med det desibel styrke som jeg og Andreja spilte når han var med meg og som jeg alltid og alltid spiller. Du lyver konstant! De anklagene du har imot meg er også bagatellmessige, og du blåser det opp som noe veldig. Nå er det 1 uke til det møte, det er bare å komme på bussen. Jeg klarer med letthet å forandre meg hvis nødvendig! Du lyver konstant, fordreier sannheten og bare gjør egentlig bagatellmessige forhold til noe veldig. Du kan ikke forandre deg, ikke jeg. Hva skal jeg forandre? Nevn det konkret. Jeg kan si hva du må forandre, men du vil ikke. Kom på bussen og veilede meg, men det er du for feig til da du bare vil skape kvalm og ikke løse ting. Jeg spiller aldri høy radio, kom og veiled meg hvis jeg tar feil,” skriver Christensen som har fått en viss støtte fra flere av Søkelys sine lesere i forhold til dette med å kunne spille kristenradio. Imidlertid er det flere som nå mener at Christensen med sine skriverier og utskjellinger i all offentlighet -gjør saken verre for seg selv. Slike offentlige skriverier om sin egen arbeidsgiver vil kunne oppfattes som illojalt -og kan være en oppsigelsesgrunn bare i seg selv. Unibuss har så langt valgt å behandle dette som en intern personalsak og føler seg styrket av at Christensen ikke vant frem i diskrimineringsnemda.

Hva mener våre lesere om denne saken?

 

 

4 tanker om “Omtaler sin personalsjef som “sjefsmobber” i blogginnlegg i forkant av fredagens møte med ledelsen

 1. Unibuss fremstår som en mobbebedrift, hva er mobbing og trakassering? Det er bl.a. dette:

  I henhold til Arbeidstilsynet er det trakassering «når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.» I tillegg er det en ubalanse i styrkeforholdet, for eksempel mellom en ansatt og en arbeidsleder, når trakassering eller mobbing forekommer.

  Arbeidsmiljøloven sier at «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden»
  Her ligger dessverre Unibuss i forkant!

  5
  2
 2. Vi noterer oss at Søkelys omtaler Jan Kåre som en influenser og at Søkelys er en beundrer av Jan Kåre Christensen som person og som arbeidstaker hos Unibuss. Søkelys beundrer også måten Jan Kåre Christensen har omtalt Oslo Kommune, Jan Aage Torp og andre norske kristne ledere.

  For det kan man lese seg til når Søkelys i sin beundring av Jan Kåre Christensen omtaler han som en influenser.

  3
  2
 3. Fra idag.no

  Noen av grunnene til at vi ville ha stemt på Trump/Pence er:
  For det første deres syn på fosterdrap (abort). Retten til liv er den viktigste verdi Gud har gitt menneskene.
  For det andre Trumps utnevning av konservative dommere til Høyesterett.
  For det tredje hans politikk overfor Israel og Midtøsten, og at han erklærte Jerusalem som Israels hovedstad og flyttet USAs ambassaden dit. Likedan at han erklærte at Golanhøydene tilhører Israel.
  Vi er også enige i hans syn på nasjonalstaten og hans motstand mot globalismen.
  Hvorfor vi ikke kunne tenke oss å stemme på Biden/Harris.
  Særlig på grunn av deres syn på abort (fosterdrap) og støtte til Planned Parenthood. Demokratene vil ha fri abort, ja noen helt opp til fødselen. Dette er et opprør mot Gud og hans livslover for menneskelivet. Gud har ikke gitt menneskene lov til å bestemme over fosterets liv eller død. Menneskelivet begynner allerede i mors liv ved befruktningen som er en skaperakt etter Guds vilje. Derfor er fri abort synd mot Gud.
  En annen viktig sak som gjør at vi ikke kunne ha stemt på Biden/Harris, er den varslete identitetspolitikken.
  Tyler O’Neil skriver i Pj Media at i 2018 beskrev Biden konservative som er imot LHBT-aktivisme som «samfunnets bunnfall».
  Biden vil gi den såkalte Equality Act første prioritet dersom han blir valgt til president. Denne såkalte likhetsloven vil tvinge bibeltro kristne til gå på akkord med sin samvittighet overfor LHBT- aktivistene.
  Følgelig vil en også åpne kvinnesport og kvinnenes private rom for biologiske menn, noe som undergraver fair play og privatliv.
  Om likestillingsloven har Biden sagt: «Jeg lover deg at hvis jeg blir valgt som president, vil det være det første jeg ber om å bli gjort. Det vil sende en melding over hele verden, ikke bare hjemme.»
  Selv om Biden fordømmer bibeltroende kristne, har han vært taus om de grusomme angrepene på de katolske statuer og kirker etter George Floyd-opptøyene i sommer.
  Ifølge Dagen 27.07.2020 har Biden kommet med konkrete løfter til den muslimske befolkningen i USA. Hvis han blir valgt til president, vil han føre en politikk som fortjener støtte fra muslimene. Han har lovet å signere lovgivning mot hatkriminalitet og utnevne muslimer til stillinger i den amerikanske administrasjonen. På sin første dag i presidentvervet vil han oppheve det muslimske innreiseforbudet som president Trump har innført, sier han.
  Avslutningsvis vil vi sitere den kjente teologen, dr. John MacArthur, som har uttalt at å stemme for Biden er ikke en mulighet for kristne.
  Valget er ikke vanskelig for oss å ta selv om vi synes at Trumps ordbruk og gjerninger i en del tilfeller, er beklagelig. Men vi må se på politikken som blir ført.
  Vi kunne ikke ut fra vårt kristne grunnsyn ha gitt vår stemme til noen som går inn for fri abort, identitetspolitikk og som ønsker å gi muslimer stor plass i administrasjonen.

 4. Nå har jeg lest en god del av Jan Kåre Christensen, og en ting virker klokkende klart for egen del, at den mannen er absolutt ikke i vater. Så jeg tenker at Unibus skal si seg fornøyd når de er kvitt han.

Det er stengt for kommentarer.