Maldonado: Omstridt praksis fra omstridt konferanse

Årets store karismatiske Maldonado sirkus er nå over og i etterkant av konferansen har maldonado-sirkusreaksjonene vært sterke og det er ikke tvil om at Maldonado og hans virksomhet splitter den norske kristenheten i to. Enkelte forsvarer konferansen som samlet opp mot 3000 mennesker i mange ulike fora, mens andre igjen uttrykker skepsis over Jan Hanvolds Maldonado-prosjekt. En rekke kristne både fra luthersk hold, men også fra den mer bibeltro delen av pinsebevegelsen har vært kritisk til den teologien som ligger bak Maldonado, mens andre igjen har pekt på at dette er usunn karismatikk på sitt verste. Under de tre kveldsmøtene ble publikum presentert for en type kristendom som har sine røtter i trosbevegelsen, en bevegelse hvor navn som Essek William Kenyon og Kenneth Hagin har vært sentrale.

Årets konferanse med Maldonado skilte seg ikke mye av fra fjorårets konferanse. I år som i fjor ble de møtebesøkende og dem som fulgte kampanjen via TV presentert for et budskap vi har hørt mange ganger tidligere, gjennom menn som Kenneth Hagin og andre pengerstørrelser innenfor trosbevegelsen. Høy musikk, høyt tempo, fokus på usynlige tegn og under samt befrielse fra økonomiske vansker var også blant ingrediensene folket ble servert i fjor. Egentlig er realiteten dette; Har du vært på et møte i regi av trosbevegelsen, har du i realiteten vært på de alle, fordi alt er likt hver eneste gang- Her er løfter om helbredelse i kombinasjon med oppmuntring til å “så inn” penger i Jan Hanvolds virksomhet -for deretter angivelig å høste tilbake det mangedobbelte senere. Dette så og høste prinsippet er det sentrale i trosforkynnelsens virkelighetsforståelse som på mange måter kan sies å være lovisk. Har man lite og gir lite, så høster man lite, men dersom man har mye og gir mye, får man angivelig også desto mer tilbake. Selv om både Maldonado og Hanvold gjentatte ganger sier at det er Jesus som helbreder eller befrier, får i hvert fall jeg, når lytter til måten ting skjer på, det inntrykket at det er Maldonado likevel som er sjefen. Som bibelske kristne tror vi fullt og helt at Gud kan helbrede og at Jesus kan sette mennesker fri. Det hersker det neppe uenighet om. Det store spørsmålet til syvende og siste må være dette. Var Maldonado’s møter, det vi kan kalle sunn karismatisk praksis, eller var det usunt og destruktivt? Videoen under er ikke fra årets konferanse, men fra den menigheten hvor Maldonado er pastor, -og jeg kan forstå hvorfor mange med god grunn er skeptiske til årets “sirkus Maldonado”. Om dette er farlig og mentalt skadelig for mennesker som enkelte mener vil jeg ikke mene for mye om, mitt inntrykk er at mange innenfor denne bevegelsen er vant til mange skuffelser, og vant med å erkjenne at det ikke var min tur denne gang. Derfor tenker de gjerne, bedre lykke neste gang en helbredelses-evangelist er i landet.

 

 

20 tanker om “Maldonado: Omstridt praksis fra omstridt konferanse

 1. MOTBYDELG!! Jeg kan ikke lese i Bibelen eller på noen måte se eller forestille meg at Jesus eller apostlene oppførte seg eller bad som dette. (F eks M som hadde hatt flere menn som Jesus hadde en enkel samtale med og bad henne hå bort og ikke synde mer.. )
  Om så var som her – så ville eventuell bønn skje i all fortrolighet og enighet med den det måtte gjelde.
  Jeg opplever DETTE som perverst!! Og EKKELT. Helt sykt!!

  • Sant OBs! Og de stakkars ikketroende som ennå ikke har kommet til tro på Jesus, står måpende og ser på at kristne oppfører seg som de har gått fullstendig bananas og slik ødelegger ekstrem karimatikk for dem som ønsker å ha en bibelsk og sunn tilnærming til nådegavene. Skrekkslagne barn griper mors hånd litt skremt og spør om disse er fulle, mens norske ungdommer hver eneste helg fester seg til helvete.
   Det er dypt tragisk å se dagens kristenhet. Som homovedtaket splitter den norske kirke, splitter nå ekstrem-karismatikken kristne i mange leire. I kirken ser vi en masseflukt fra Bibelens etiske lære mens i mange frimenigheter ser vi nå en masseflukt fra de formaninger om orden og bibelens formaninger til nøysomhet. Det vil være de få som klarer å holde den sunne balanse.

  • Avisen Noge i dag sier om stevnet at folk lengter etter mirakler. Ja, det er nettopp det som er problemet. I jakten på mirakler, økonomiske og andre, er det rom for at folk lar seg bedra. Høy musikk, litt dans for å løse opp stemningen, en sjarlatan som sier at han er salvet til å utløse mirakler og noen som står fram med påstander om helbredelse, vips så er folk i ekstase.
   Forsto at det var 3000 til stede siste kveld. Dette lave fremmøte betyr kanskje at mange har gjennomskuet elendigheten og blitt hjemme. Kanskje sitter det mange hjemme som ble skuffet i fjor, skuffet over at de materielle lovede velsignelsene og helbredelsene uteble til tross for generøs innsåing til VN.

  • Det er helt klart at mange kristne ikke vil delta i Jan Hanvolds pengeopplegg. Folk vil forstå at dette ikke er virkelig kristendom. Som en gammel pinsebroder en gang sa om trosforkynnelsen, “Prøvet, erfart og virker ikke”.

 2. Åpne Dører ga økonomisk støtte til konferansen. Jeg trodde de var mer seriøse. De får ikke noe mer bidrag fra meg.

  • Dette er ikke riktig. Åpne Dører sponser ikke arrangementer, og har følgelig ikke sponset arrangementet i Telenor Arena med apostel Maldonado heller. Det er direkte feil.
   T.K. Michaelsen, områdekoordinator Åpne Dører

 3. Det som skjer idag er i tråd med det som bibelen forteller om den siste tiden, og jeg skal forteller hva som kommer til å skje.
  Det er EN ting i tiden som vi ikke kan unngå å legge merke til, det er den voldsomme kritikken som idag nesten alle prester, predikanter, pastorer, menigheter og kristne organisasjoner blir til del. Kristen TV får også gjennomgå, en veldig, nesten foraktelig forfølgelse av dem som stiller seg fram, og ikke får det særlig bra til. Det er hvermansen sin kritikk, den er konstant.

  Da kommer jeg til neste punkt, hvordan djevelen arbeider nå for tiden. Han ønsker å få den kollektive kristenheten tilbake til der den engang var, under folden til pavekirken!
  Det er en nesegrus beundring for paven nå for tiden, og en tid kommer, ikke så langt framme, hvor det normale blir å konvertere tilbake til moderkirken. (Den Katolske Kirken.) Idag kan vi lese om forenelige møter mellom de ortodokse i Russland og Paven. Og den lutherske kirken og den katolske kirken.

  Idag faller de muslimske nasjonene sammen, ikke bare gjennom kriger, men også gjennom mangel på penger. Oljen vil snart være en saga blott som betalingsmiddel for disse 22 statene, og fattigdom vil begynne og har begynt i de arabiske landene. Den muslimske religionene vil bli bortimot utradert og ubetydelig.
  Men på ett punkt vil verden skinne, den katolske kirken vil igjen få sin makt tilbake, sammen med FN. Da har vi Anti-Krist som kommer fra FN systemet og den falske profet, som er Paven, sammen til å bli den ENE verdensmakten. Det vil bli merke på panner, og forfølgelse av dem som ikke tar på seg dette merket.

  Ja, alt kan leses i Johannes Åpenbaring og diverse andre steder.
  Når den 3. verdenskrig tar slutt, vil dette bli helt tydelig. Det vil bli EN stormakt i verden og det er den som var tidligere. Sist så menneskeheten det under 400 års natten i middelalderen.

  Guds Eiendomsfolk vil da få EN sjanse, og det er å flykte til et stor-Israel som vil bli betraktelig større og være åpen for oss. Grensene til de 12 stammene står helt bakerst i bibelen.
  Trøst da hverandre med disse ord.

  Les mer om dette på våre nettsider,
  http://www.evangeliekirken-arendal.no

  • Mr Myhren:
   Da er du blant de som ikke kjenner Sannheten? Og kaller de som henviser til Sannheten i Ordet for å være kritisk? Og knebler sannheten med kritikkanklager? Guds Ord taler da tydelig til sitt folk om å gå ut fra den falske kirken! Les Judas brev! Og ikke minst Joh 2.brev versene 9-11 !!! At om noen kommer til oss med en annen lære så ta ikke imot han i ditt hus for om du gjør det så blir du medskyldig i hans onde gjerning (falsk lære).
   Ta med deg denne kritikken sammen med forførerne i fortapelsen.
   Det er DETTE som er fakta idag – at vi oversvømmes av falske profeter og falsk lære og man legger til og trekker fra som det passer og de få som sier ifra på blogger og IKKE FRA TALERSTOLENE DESSVERRE – tvert imot! – og så skal måtte høre sånt som du sier her? Nei – den som ikke advarer der det er rett å advare skal en dag stå for Guds trone med andres blod på sine hender fordi de ikke advarte! Det være langt fra meg å bli medskyldig i andres evige skjebne! Esek.3;18-21 . Les også Esek 9. Kapittel .
   ALL dommen det prates så ofte om skal begynne med og i Guds eget hus! Og med LEDERNE først, som her. I 1.Peter 4;17.

 4. “Se videoen som reklamerer for mirakelpredikant Guillermo Maldonados besøk i Norge.”

  Maldonado en NAR-apostel med stort EGO.
  Ca. 1 time viser hvordan Maldonado samler inn penger møtedeltakerne IKKE har. Medlemmene inngår en kontrakt på tre måneder for å skaffe pengene. En advokat er tilstede. Hva skjer hvis man ikke klarer å få skrapet sammen pengene man har forpliktet seg til å gi? Det er ikke små summer. Blir man stående i gjeld? Synes denne innsamlingen gjøres på manipulerende, finuerlig, agressiv, forvirrende, pressende og suggererende måte?

  “Guillermo Maldonado | God’s Blessings – April 17, 2016 ”

  https://www.youtube.com/watch?v=yqGw0SoSg5g

  http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=10163

  • Det var det samme Filadelfia Kristiansand prøvde seg på. De hadde til og med en avtale med Spareskillingsbanken. Kanskje ble de inspirert av å se Maldonado i aksjon på denne filmen. Godt at banken tok til fornuft da folk reagerte, og bankens tilbud til ubemidlede medlemmer ble trukket tilbake.
   Disse ulvene skyr ingen midler.

 5. Ingen som bryr deg om hva Guds Ord faktisk sier. Lære som i store trekk ikke stemmer med Guds Ord. Det er følelser, opplevelser, såkalte helbredelser (udokumterte) som gjelder. Vær obs, det advares mot en annen Jesus, en annen Ånd og et annet Evangelium i de siste tider, men få følger med. “Det tar seg lærere i hopetall for det klør dem i øret”. Og vender seg til eventyr. For et ansvar å slippe til en forkynner som er i nært forhold til Bill Johnson som forkynner at Jesus ikke var Gud før han ble døpt ( Han var/er altså ikke Gud fra evighet til evighet)
  Den sunne lære har ikke lenger interesse. Søke Gud i følelser og ikke i Ordet, det gir åpning for det meste av falske åpenbaringer, dessverre…..
  Når skal noen av hyrdene våkne ? De er fraværende og later til å glemme de over 50 advarslene om falske profeter….i den siste tid.
  Søk den ekte Kristus mens det er tid og ikke etterligninger, skaper seg om til en lysets engel….jeg undres dessverre ikke, da alt er forutsagt i Skriften….”ikke glem at selv de utvalgte skal kunne bli ført vill” . Dette er mer enn alvorlig.
  Glem de lidende kristne og tenk bare på egen fremgang og velsignelser, lykke og rikdom. Noen som forresten vet hvor styrtrike disse forkynnerne er (inkl.Malldonado) ?

 6. Takk det samme her: Prøvet, erfart og virker IKKE! Sitter tilbake ribbet for penger og det meste jeg kunne kjøpt for penger før jeg forstod at man absolutt ikke kan kjøpe eller “så” seg til noen verdens ting ifra Gud Herren den ALLMEKTIGE. Godtroende dumme dumme dumme kristne som ennå ikke er grunnfestet i Ordet og derfor løper etter enhver lærdoms vind ! Det var Oral Roberts som startet denne “så-inn-i” falske teologien hvor de fleste TV Ministries fulgte etter i USA og Hanvold er disses forlengedes arm.
  I tillegg opplever man idag at når man sier sannheten så er det ikke lenger noen venner heller!
  Jeg er definitivt og absolutt ferdig med dagens såkalte “kristendom”.
  Fint ord: kristen-DOM og dømmes skal de enten her eller hinsides her.
  Det er rett og slett motbydelig til stadighet å høre om LEDERKURS hvor de fleste pasteuriserte og syrnede pastorer (les=falske hyrder) til stadighet er. I tillegg har vi idag “kristen COACHING” . Vis meg ett eneste skriftsted hvir dette kan begrunnes! Nei, fet hele er menneskeverk og det neste av dette skjer idag i små grupper hvor du introduseres, indoktrineres og veies og vurderes .
  I noen av disse settingene de bruker så finner de ut hva du passer til for deretter å innsette deg i en eller annen lederstilling eller lederansvar i menigheten.
  Det finnes INGEN – jeg gjentar – INGEN – BIBELSK DEKNING for NOE av dette.
  Så har nan også ” motivational speakers” som også er absolutt ubibelsk.
  Bibelen er i all enkelhet “Den Hellige Ånd og vi – har besluttet” etter at menigheten hadde bedt over saken (Ap.gj kap 6) ! I kap 5 kan vi lese om skjebnen til de som løy for Den Hellige Ånd – . De fleste “ledere” på disse KURSENE søker egen ære og fremgang og ikke “lammenes fremgang og vekst”! Er de ikke lært av Herren slik det skrevet står så kan de ta med seg lederkursene sine til en viss plass, hvor de likevel havner om de ikke omvende seg. Mye mer å si om dette med Guds eget Ord i ryggen – men lar det bli med dette nå i denne omgang.

  • Den katolske kirke hadde sin avlatshandel. Når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer.
   Dette er en ny form for avlatshandel, men nå kan en også få materiell rikdom detsom man sår inn. Fullstendig forkastelig!
   Trist at folk lar seg lure.

 7. “Sex demoner” er stort sett KJØDETS LYST og slett ikke demonisk!!
  Derfor lærer Guds Ord at vårt kjød og dets lyster og laster er og skal forbli “korsfestet med Kristus” Les Romerbrevets kapitler 6, 7 og 8 !
  Om en pånyttfødt troende kristen plages av dette og mye annet – så går vi til Jesus Krustus vår Herre med det – og HAN tar seg av det – om det ENN skulle drøye så står det skrevet at “den som fortsetter å be – han får” .
  Jeg gikk til Kristus med min plagsomme røyking 20 år siden – og etter noen måneder svarte han på mine oppriktige rop om hjelp og har ALDRI MER hatt lyst på røyk eller tatt en røyk! All ære til min frelser !!! :-). Og til HAN ALENE!!
  Som nyskilt og nyfrelst var det helt naturlig å ha seksuelle lengsler !!
  Men gikk til Kristus med det også – og sa på min barnslige måte i bønn at HAN måtte ta bort denne plagen så lenge jeg var enslig og ugift. Også i dette ble jeg bønnhørt veldig fort !! Jeg trengte verken noen Maldonado eller andre såkalte mirakelmenn eller djevelutdrivere!! Bare Jesus Kristus – fordi HAN STILTE MAKTER OG MYNDIGHETER ÅPENLYST TIL SKUE PÅ KOTSET – og BESEIRET DEM DER!!
  Hallelujaaaaa!!! Nemlig! Og jeg VET at min gjenløser lever ! Han har også bevart meg i troen, kanskje det største av alt i alt sammen!

 8. Vanligvis så skriver jeg ikke innlegg i media, men nå klarer jeg ikke å dy meg. Forkynnelsen til Maldonado gir meg en veldig angst for at denne typen av forkynnelse skal spre seg rundt i andre kristne menigheter. Jeg er redd for at vi skal miste våre hyrder, jeg er redd for at Satan skal klare å rive vår åndelige føde bort fra oss og at vi i stedet skal bli servert denne gift-suppa som serveres på Maldonados sine: Hei-og-hopp-og-halleluja-møter. Forkynnelsen minner om det som står i Bibelen om han samlet giftige ville agurker, skar dem og hadde dem opp i gryta sammen med maten som ble servert til profetdisiplene. Videre står det i Skriften;
  «De øste opp, så mennene kunne få spise. Men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte: “Det er død i gryten, gudsmann!” Og de orket ikke å spise. (2 Kong 4,40)». Det er sånn det er for flere av oss kristne, vi orker ikke å høre på denne forkynnelsen det smaker gift.

  Oppjaget stemning, stress og psykologisk sett svinge pisken over forsamlingen preget Moldonados møter; forsamlingen skal si det ene og si det andre til sidemannen og tre andre personer, reise seg, danse, klappe, hoppe. Alt på befaling fra talestolen. Dette minnet meg om mer om fredagens kosetimer på barneskolen enn et kristent møte. Og mye verre; de oppmuntret forsamlingen til at de skulle være gale og fulle for Jesus. Denne rusingen i forsamlingen med hopp og sprett, dansing, rop og jodling var altså planlagt av mennesker og ikke under ledelse av Ånden. Kan menneskene sette opp på programmet at i kveld skal Ånden falle? Er Guds menighet en organisasjon eller en organisme? Er vi ikke en organisme, altså vi er alle lemmer på Kristi kropp? Slik det står i Bibelen: «På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer (Rom 12,5)» Derfor kan vi ikke sette opp et program for møtene, vi kan ikke programmere en organisme. Gud er fredens Gud står det i Bibelen. Jeg tror at stress, angst og uro også motorisk uro er et tegn på at forkynnelsen ikke er fra Gud. Det står skrevet; «for Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud (1 Kor 14,33)»

  Og så er det helbredelsen da. Alle så vi at Maldonado helbredet i Jesu navn, ingen vil nekte for det. I Bibelen står det om en mann som driver ut onde ånder i Jesu navn som ikke var sammen med disiplene, Jesus sa til disiplene at de ikke skulle hindre mannen i dette. Slik står det skrevet i Mark 9,38.-39: «Johannes sa til ham: “Mester, vi så en mann som ikke er i følge med oss, drive ut onde ånder i ditt navn. Vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke er i følge med oss.” Jesus svarte: “Dere skal ikke hindre ham! For den som gjør en mektig gjerning i mitt navn, vil ikke så snart tale ondt om meg».

  Er tegn, under og helbredelse et bevis på menneskene som utfører dette er klar for evigheten? At de lever under Guds vilje? Jesus sier at menneskene kommer ikke inn i himmelen bare pga. de gjør tegn og under; Jesus sier om dette: «Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! (Matt 7,22-23)»

  Det står også i Bibelen om Faraos spåmenn og åndemanere som gjorde tegn og under i 2. Mos 7,10-12: «Så gikk Moses og Aron fram for farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aron kastet staven sin ned foran farao og mennene hans, og staven ble til en slange. Da sendte farao bud på vismennene og trollmennene, og så gjorde de egyptiske spåmennene det samme med kunstene sine. Alle kastet stavene sine, og de ble til slanger»

  Jeg tror at Jesus fortsatt, også i våre dager, vil kalle sanne forkynnere som hyrder for våre menigheter. Slik Jesus kalte Peter tror jeg han kaller mennesker til sin tjeneste også i dag; «Peter, elsker du meg?» Dette står i Johannes 21,17: «Så sier han (Jesus) for tredje gang: “Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?” Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: “Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær.” Jesus sier til ham: “Fø mine sauer! “» Forkynnere som er av Gud, elsker Jesus dypt, inderlig og ekte og når de elsker Jesus så elsker de også sine medmennesker og seg selv. Da har de nød for mennesket som evighets-vesen, de har nød for menneskets sjeler (også sin egen) for evigheten. De gir Guds menigheten åndelig føde som den kan vokse og utvikle seg til åndelige voksne, og ikke den barnematen som serveres på Maldonados møter. Jeg vil ikke ha baby mat når jeg setter meg til bords, Herrens tjenere vil ikke alltid servere barnemat, da ville vi ikke få muligheter til å vokse i troen på Jesus. I Hebr 5,13 står det: «For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden. 14 Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.»

  Jeg må fatte meg mere i korthet eller så blir dette til for mye skriving. Derfor bare henvisning til bibelsteder her etter. Til slutt vil jeg kommentere dette med utdrivelse av onde ånder og dette med pengeinnsamling som det er store reaksjoner på i mediene etter Maldonados møter. Det står mye i Bibelen om utdrivelse av onde ånder, og om utdrivelse av sykdomsånder, det er derfor ikke noe merkelig i at vi kristne tror på det. Dette er ikke noe nytt heller, det har skjedd og skjer hele tiden det at mennesker blir helbredet av Jesus. Det er heller ingen journalist med respekt for seg selv som gidder å skrive om slikt gammelt nytt, nei de gjør som de skriftlærde og fariseerne; de blir sinte og vil heller arbeide for å stoppe helbredelsene i Jesu navnet.

  De som samler inn penger til Guds sak har tatt på seg et stort ansvar, og regnskapets time kommer også for dem som forvalter pengene i Guds menigheter. Judas hadde også ansvaret for pengepungen (John 13,29), og vi vet at han forsynte seg av og til, til privat bruk av pengene, altså han stjal av felleskassa (John 12,6). Vi vet alle, enten vi er lite eller mye bibelkjente, at det var Judas som forrådet Jesus for 30 sølvpenger (Matt 26,15), altså han var glad i penger. Det er det Judas er kjent for; han som svek Jesus for penger («Judas-kysset»). Jesus snakket mye om hvor farlig det er å være glad i penger, også Judas som var i Jesus nærmeste krets hørte dette. Derfor er jeg ikke forbauset over at det går noen Judaser iblant oss, også i dag, som skor seg av felleskassa. Gud ser dem og hevnen hører Herren til (Rom 12,19). Men Herren elsker en glad giver (2Kor 9,7), så vi som gir til Herrens sak blir velsignet etter hva vi gir og ikke etter at andre stjeler fra oss. Det vil ikke si at jeg har tro på dette med «å-så-inn» for å kjøpe tjenester fra Gud, dette trodde jeg at folk hadde sluttet å tro på for flere hundre år siden, men det ser ut til at menneskene liker tanken på å kunne kjøpe Guds godhet for penger – dette er rett og slett dette avlatsbrev i repetisjon: «Når pengene i kisten klinger, sjelene ut av skjærsilden springer». Jeg har forstår det slik at vårt offer gis av kjærlighet til Jesus, ikke av frykt eller for å få tilfredsstilt egne behov, eller at vi gir når det smerter å gi fra seg offeret. Jesus sier: «Gå og lær hva dette betyr: «Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer» (Matt 9,13).

  • Amen! Du har så rett i det du skriver. Jeg tror at ut av alt dette kommer den sanne menigheten. En etter en. De som kun nøyer seg med det ekte, som ikke lar seg forføre av disse glupende ulvene.

Det er stengt for kommentarer.