Etter Maldonado: Hvem ville du ha hjulpet og gitt dine penger til?

Årets kanskje største framgangsteologiske begivenhet i Norge ligger nå bak oss og pastor Guillermo Maldonado er nå vel hjemme i sin palasslignende eiendom med 7 hvem-trenger-din-hjelpende-håndsoverom, fem baderom, som han deler med sin kone, ofte omtalt som “profet Ana G”. Med seg i bagasjen her fra Norge har Maldonado etter hva ryktene sier fått med seg en god slump penger, for det koster å ha en stor apostel og team i Norge i tre dager. Selv om de store undrene og de store skarene uteble, har nok store summer blitt samlet inn under den tre dager lange konferansen. “Fikk bare med innledningen der Hanvold og Maldonado hadde en samtale før oppstart. Det gikk selvfølgelig på penger, kostnader ved arrangementet, oppfordring til “å så” inn i Hanvolds virksomhet,” skriver en leser som har fulgt årets konferanse som neppe helt innfridde tallmessig.

Årets besøk av apostel Guillermo Maldonado har fått stor oppmerksomhet både i den kristne og den sekulære presse. Flere av landets store aviser har hatt kritiske oppslag om konferansen og i den kristne dagspressen har årets Maldonado-sirkus vakt debatt. Mens maldonado-taleen del troende fremholder at vårt land nå har vært gjestet av en stor apostel, har andre igjen pekt på at Maldonado er en falsk profet med en tvilsom lære. Både kristne og ikkekristne har reagert sterkt på at Maldonado i kjent herlighetsteologisk stil tilsynelatende befalte sykdoms-ånder og forlate syke kropper, og på mange måter kan dette oppfatte som om den syke er inntatt av en ånd eller demon som må jage ut. “Jeg går i mot denne sykdomsånd i Jesu navn, Jeg befaler deg å forlate de sykes legemer, og i Jesu navn løser vi ut helse, fremgang og velstand,” var blant setningene Maldonado brukte i sin “bønn”. Under møtene formelig flagret det med lovnader om helbredelse, og at de troendes gjeld skulle bli kansellert osv osv osv, -og folk flest som til vanlig ikke setter sine ben i slike sammenhenger kunne neppe annet enn å le spydig. Kombinasjonen av lovnader om helbredelse, bønn, løsrevne bibelsitater og gjentatt messing om “å så inn” penger til Jan Hanvold og Visjon Norge -blir nok av mange forstått som om det er snakk om å kjøpe seg helbredelse eller gunst hos Gud. Selv om både Hanvold og Maldonado forsikrer om at man ikke kan kjøpe Guds under for penger, sies det likevel indirekte at å “så inn” stort, vil gi desto større velsignelser, -og da er jo likevel ikke budskapet å misforstå.

Mange røster, mange behov

Vi lever mildt sagt i paradoksets tid. Mens de ca 3000 fremmøtte jublet, hoppet, beundret og danset til rytmene fra Maldonado’s lovsangsteam, var virkeligheten en annen på den andre siden av verden. For der ble kristne slaktet ned, der var ingen jubel, bare tårer, men det var det ingen som tenkte på under sirkus Maldonado. I Syria hvor det ikke er mye jublende dans eller jakkahaia falt bombene mot fattige flyktninger i Kamouna-leiren i Idlib-provinsen og etterlot seg et hav av lidelser, død og forvridde kroppsdeler. Men hverken Jan Hanvold eller Maldonado -som begge er apostler -så ut til å ofre et sekund for å be i mot den åndsmakt som sprer død og bomber mot kvinner og barn i fattige teltleirene i krigssonen i Syria. Hvor mange døde det er har man gitt opp å telle. Hundretusener er kvestet for livet, arm og ben er revet i stykker-som trenger legedom og helse, men for dem var det ingen som ba, ei heller hyttet mot dødsmaktene.

“La din vilje skje”

“La din vilje skje, ikke min,” er neppe en bønn som stod på programmet da Maldonado med høy røst skrek sine kommandoer mot alskens sykdomsånder og fattigdomsånder i BønnTelenor arena. I bibelsk tenkning er en “ånder” å betrakte som “demoner” og selv om  Bibelen et sted, omtaler Guds engler som “tjenende ånder” (Hebr.1,14) -antar vi ikke at det var disse Maldonado forsøkte å jage ut når han høylytt gikk i mot sykdomsånder. For i Maldonado og andre trosforkynneres verden er all sykdom djevelens og demonenes verk, ergo er den som har vonde hofter eller er psykisk nede å betrakte som “besatte” av en sykdomsånd – og når Maldonado bjeffer sine kommandoer mot sykdomsånder -taler vi egentlig om en form for “masseutdrivelse av demoner eller onde ånder”. Mens anstendige kristne opp gjennom historien har ansett sykdom og død som en naturlig følge av at verden er lagt under forgjengelighet som en følge av fallet, har Maldonado og trosbevegelsen et helt annet grunnsyn.  Som evangeliske kristne ser vi frem til det som en gang skal komme fullt og helt, da dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, -prøver Maldonado gjennom bydende rop, og triks, å ta ut på forhånd de goder som primært er knyttet opp mot evigheten. Det er også derfor aldri vi hører Maldonado eller trosforkynnerne avslutte sine bønner med “Herre, la din vilje skje, ikke min.” For faktum er nemlig dette, trosbevegelsen har lagd seg selv en “rettighets-kristendom” som i korthet går ut på at de kristne har krav på alle frelsesgodene her og nå. Som kristne har vi krav på helbredelse og helse, velstand og lykke -og ikke minst seier, fremgang og suksess på alle livets områder. “Vårt problem er ikke at Gud ikke vil gi det,” tenker en typisk Maldonado eller Kenneth Hagin teolog. “For i Guds ord er vi lovet alt dette, og vi vil ha det her og nå!” Dette er vår rettighet i Kristus -og derfor er heller ikke “bønnene” som blir bedt i Maldonado’s møter, frimodige bønner til Gud, men de er befalinger til djevelen.

Kristen bønn er ikke bjeffende ordre

Mens bibelske kristne ber for de syke til Far i Jesu navn, -og deretter overlater saken i Hans hånd, er Maldonado, Jan Hanvold og andre trosforkynneres “bønn” egentlig bjeffende befalinger rettet til djevelen, og Jesu navn fungerer således som et politiskilt. Jo mer autoritær apostelen eller profeten lyder, desto mer redd blir djevelen, og dermed må kenneth-copeland-falsk-profetsykdomsåndene fly, og objektet som er blitt utfridd, føler seg lettet, mentalt sliten, og oppstemt på samme tid, -og dermed utløses gjerne endorfiner -som er kroppens egen morfin -og man føler seg smertefri en stund, man erklærer seg deretter helbredet og vitner om det -og forsamlingen klapper og jubler over helbredelsen. Imidlertid er det en hake med det hele, nemlig djevelen. Han gir ikke så lett slepp på det -og kommer ganske kjapt løpende med symptomer -og det er der troen kommer inn. For nå skal det kriges i tro mot djevelen, -for han er ute etter å ta tilbake det du fikk under møtene. Til å hjelpe deg i denne kampen finnes det mange teknikker. Teknikker man kan få del i gjennom å kjøpe undervisningsmateriell av apostelen hagineller av andre trosforkynnere som Kenneth Hagin. -En teknikk er tungetalen, den skal angivelig jage djevelen på dør, en annen teknikk er “positiv bekjennelse,” kjent som “name it and claim it” doktrinen. Denne går i korthet ut på å erklære seg frisk selv om man fremdeles er syk. -og følge det opp med bekjennelser. “Jeg har møtt synlig syke og haltende som går rundt og forteller at de er helbredet,” selv om absolutt alt forteller at det ikke er sannhet. En bibelsk kristen ærlighets-teologi legger ikke slike byrder på folk fordi vi ved å be:”La din vilje skje,” frimodig kan legge alt i Guds hender , og vite at i liv og død, i sykdom og helse, i sorg og glede og i trengsel og under press så tilhører vi likevel Ham som engang skal sette alle ting i rett skikk.  (Foto av Kenneth Hagin og Kenneth Copeland som begge var sentrale skikkelser i det amerikanske “Word Of Faith)

“Så inn” virksomheten

Ideen og tanken om å så og høste i en kristen kontekst har ingen egoistiske motiver. En sann kristen vil aldri “så inn i ” en virksomhet med tanke på å høste masse tilbake. Det er ikke slik i Guds rike at man gir 100 kroner med motiv å få 1000 kroner igjen. Vi gir til Guds hvem-trenger-din-hjelpende-håndrike fordi Kongens sak har hast. Kristus kommer snart igjen og vi ønsker å se mennesker vende om til tro og tillit til Jesus Kristus. Hvis du gir for å høste tilbake igjen, å er ditt hjerte ikke rett inn for Gud. Når Hanvold, Maldonado og alle disse andre snakker om å så for å høste tilbake, er det grådighetsteologi som ikke har støtte i Skriften. Riktignok sier Gud at han velsigner tilbake -men kan du få noen større velsignelse enn å vite at et menneske manding-darbo-minivar takknemlig å glad fordi du gav?  Tenk å stå for Guds trone i den nye verden og få høre fra en farget afrikaner: “Det vesle du gav reddet mitt liv” eller “Gud tok den femtilappen du gav når du var 15 år, og gjorde den til en velsignelse for min vesle lillebror som fikk mat, drikke og fikk høre om Jesus på det barnehjemmet du gav din lille skjerv til? Jeg kan ikke forestille meg noe større enn å se vesle gutten som ikke eide håp, fremtid og var sultedøden nær -og som ble hjulpet av din gave -stå der foran troen å si takk. Din lille gave gav meg et nytt liv og vant meg for Kristus. Og la meg helt til slutt spørre: Hvem vil du gi din gave til?` Vesle Kalunda som var nær ved å dø, eller til en apostel som er som et bunnløst hull, flyr verden rundt for å være VIP og som har eget jetfly og kan reise verden rundt for å spre et budskap som er rett ut en tese fra avgrunnen: Må Herren velsigne deg og bevare deg. Og må hans vilje skje, ikke min!

Skrevet av Kjell Andersen

 

 

12 tanker om “Etter Maldonado: Hvem ville du ha hjulpet og gitt dine penger til?

 1. Det er trist å se at pastorer/ledere støtter denne falskheten. Men det gjorde de også når Todd Bentley drev på som verst. De valfartet til Lakeland for å bli inspirert og tok meg seg elendigheten hjem.
  På Jesu tid var de religiøse lederne blinde. Det ser det ut som de fremdeles er.

  Jan-Åge Torp er en av dem som taler varmt for Hanvold og Maldonado. Han sier:
  “Det beste som kommer ut av Jan Hanvolds møter i Telenor Arena denne uken er at Stor-Oslo igjen får smaken av vekkelsesmøter og frimodig Jesus-tro. Kanskje kommer Maldonado tilbake?
  https://torpblog.wordpress.com/2016/05/05/slapp-av-dette-er-helt-normalt/

 2. Det var da veldig til omsorg for de fattige og krigsrammede. Hører ikke en “pip” om dette når det gjelder store idrettsarrangement, konserter og andre verdslige tilstelninger. Hvor er medlidenhetsånden deres da? Den er vel forsvunnet i haugen av glamor og grådighet eller skal jeg heller si det på den måten som menneskeheten alltid har ropt etter: “Vi vil ha brød og sirkus!”

  • Sidsel. Å være Guds folk forplikter i en helt annen grad enn å være ikketroende. Vi har mange ganger i Søkelys oppfordret folk til å gi til fattige i Afrika, til barnehjemsarbeid i India, til kreftsyke tenåringer som trenger vår hjelpende hånd. Her står vi overfor et par “apostler” som selv bader i luksus og overflod, finansiert av godtroende kristne som tror at de styrker sin sak med å så inn, for deretter å få tilbake i hundrefold. Mennesker som gir for å få, som sår for å høste er samme ånd som det som driver investorer på aksjemarkedet. “Å så inn” er egentlig et annet ord for å investere for å tjene penger selv. Et sant Guds barn gir av kjærlighet, uten selviske motiv, uten å forvente å få noe igjen.
   Hva verdens barn gjør blir litt annerledes, -men jeg er enig i at store pengesløseri under verdslige tilstelninger er umoralsk men dersom grådighet er satt i system i Jesu navn er det virkelig ille. Når vi skal invitere til gjestebud, hvem skal vi da be komme?
   Bibelen viser vei: “Luk 14,12-14 Han sa også til den som hadde innbudt ham: Når du gjør gjestebud middag eller aften, da innbyd ikke dine venner eller dine brødre eller dine frender eller rike granner, forat ikke de skal be dig igjen, så du får gjengjeld! 13 Men når du gjør gjestebud, da be fattige, vanføre, halte, blinde! 14 så er du salig; for de har ikke noget å gi dig igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges opstandelse.
   Nøkkelen til en kristen givertjeneste ligger nettopp i dette verset. (Når mennesker “sår inn” med hensikt å få tilbake mer” burde de prøve seg på børsen i stedet). Vår tids velstands-apostler har sine forbilder i de gammeltestamentlige “lykke-profetene” som stod i kontrast med Guds doms profeter som refset nasjonens synd og ugudelighet. Mens de ekte profetene ble forhatt, kritisert og neglisjert og noen ble satt i stokken eller kastet i en brønn eller jagd bort -flokket skarene seg om de som kom med gode ord fra Herren og som “spådde godt” for folk dersom de ble gitt penger og gaver-
   Jer 14,13-14 Da sa jeg: Akk, Herre, Herre! Profetene sier jo til dem: I skal ikke se sverd, og hungersnød skal ikke ramme eder, men sikker fred vil jeg gi eder på dette sted. 14 Men Herren sa til mig: Løgn profeterer profetene i mitt navn; jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem; løgnsyner og sannsigeri og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for eder.
   Mi 3,5-11 Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noget å tygge med sine tenner: Fred! Men mot den som intet gir dem i deres munn, roper de ut en hellig krig. 6 Derfor skal det bli natt for eder uten syner, og mørke uten spådom; solen skal gå ned over profetene, og dagen bli sort over dem. 7 Seerne skal skamme sig, og spåmennene blues; de skal tilhylle skjegget* alle sammen; for det kommer intet svar fra Gud.
   <* 3MO 13, 45.> 8 Men jeg, jeg er full av kraft ved Herrens Ånd og full av rett og styrke til å vidne for Jakob om hans overtredelse og for Israel om hans synd. 9 Hør dette, I høvdinger over Jakobs hus og I dommere for Israels hus, I som avskyr rett og gjør det kroket alt det som er bent, 10 I som bygger Sion med blod og Jerusalem med urett! 11 Dets høvdinger dømmer for gave, dets prester lærer for betaling, og dets profeter spår for penger, og enda stoler de på Herren og sier: Er ikke Herren midt iblandt oss? Det kommer ingen ulykke over oss.

 3. Noen som har lest om Kong David og det store sirkuset han stelte istand? Musikken og showet på Telenor Arena blir bare peanuts i forhold. Han danset til og med i undertøyet. Skulle tatt seg ut om det skjedde i dag! 🙂 Han falt også i synd og drepte en uskyldig mann for å skjule sitt horeri. Hakket verre enn hva Benny Hinn og Todd Bentley ville nå jeg si (som også falt i hor…). Likevel omvendte David seg og ble sett på som en mann etter Guds hjerte. Kanskje har disse omvendt seg også?
  Nå er jeg ikke for at vi skal vase i luksus, men hvem er vi til å dømme? Hva blir egentlig deres fasiliteter brukt til? Tror nok de deler sine goder. Min pastor har også et ganske stort og flott hus, men jeg vet ikke om mange som har et så åpent hjem som han. Det er nok de som vaser i luksus og de som bruker det til det gode.
  Mange av Guds folk i Bibelen fikk titler eller posisjoner som innebar rikdom og luksus, kunne de virkelig være av Gud? På frukten skal treet kjennes.

  • Bleiedans i IMI kirken i Stavanger.

   https://www.youtube.com/watch?v=FkvRdwNlBN8

   “Fra IMI kirken, -dette er også et “kristent” møte”

   “IMI kirken er langt mer enn merkelige “åndelige” manifestasjoner

   På Imi kirken sin sommerfestival “åpen himmel” var i går noe av “underholdningen” en
   voksen mann i bare bleie, som gjorde ablegøyer foran både kvinner og barn. Dette er “frukten” av forkynnelse uten Guds Hellighet og Gudsfrykt. ”

   https://www.sokelys.com/?p=10977

  • Ja det er tydelig at underholdningen tar mer og mer over. Nå gjorde David sitt stunt i ekstase over sin Gud. Ikke for å underholde. Men det var nok noen som reagerte der også… Det ville kanskje vi også gjort. Ingen er perfekt, spesielt når vi får mer makt og rikdom.

 4. En meget grundig gjennomgang av trosbevegelsen, herunder NARs syn på dette med bønn. En kristen bønn er rettet til Gud vår Far, mens trosbevegelsens krigsretorikk er rettet mot satan og demonene. En meget lettlest og opplysende artikkel fra Søkelys. Viser grundig hvordan den ekstreme trosbevegelsen nå er gjenfødt og denne gangen med legitimitet av alle som er med på å finansiere Visjon Norge. Det er en tragedie at folk kaster bort tusenvis av kroner til denne falske profeten -og det religiøse tivoli som tilbys var et verdslig show. Jeg og min kone så bare en halv time på det hele og kunne konstatere at Den Hellige Ånd ikke var tilstede og slo av. At pinsepastorer i Norge faller for slikt etter alle skandalene som har blitt avslørt er ei gåte. Vi må be til Herren om at Guds folk vender seg bort fra denne ny-introduseringen av Kenneth Hagins bunnfalske lære-

  • Hvorfor ringer det ikke noen alarmklokker, når pastorer er frimurere på høyt nivå?

   “Albert Pike addressing the 23 Supreme Councils of the world on July 14, 1889:- “To you, Sovereign Grand Instructors General, we say this, that you may repeat it to the Brethren of the 32nd, 31st and 30th degrees: ‘the Masonic Religion should be, by all of us initiates of the high degrees, maintained in the purity of the Luciferian Doctrine. . .””

   På denne listen finner man navn som Oral Roberts, Kenneth Haggin, Kenneth Copeland og Billy Graham.

   “Initial List of 33rd Degree Masons”

   http://www.biblebelievers.org.au/33rd.htm

 5. TIL OBS! Hver søndag har IMI en mann som danser rundt et kvarter på scenen iført en bleie. Dette har de lært i Bethel. Det kommer en spesiell salvelse over forsamlingen da. IMI bruker etter anbefaling direkte fra Bill Johnson alltid bleier når de samles for å soake over gravene til kjente og kjære kristne ledere i Stavanger!
  Det er en spesialbestilt bleie fra Pampers, som leveres IMI i bulk, i flere størrelser.

  IMI er som vanlig forut sin tid; om et par år vil alle frimenigheter i Norge ha bleiedansere. Det har nemlig Jermund Holt profetert.

  • Hvordan kan kristne sitte å se på dette? Hvorfor reagerer ikke medlemmene på denne syke praksisen?

 6. Det er noen som tror at en hver kritikk er av den onde og mener at man ikke skal komme med innvendinger til det som ser ut for å være kristent.
  Jeg forstår veldig godt at folk ønsker å oppleve DHÅ med helbredelser, under og tegn, men nettopp i denne søken er det dessverre så lett å gå feil. Og noe av læren som forkynnes er ofte med elementer av sannhet eller deler som er tett oppunder sannheten. Derfor sier Jesus at selv de utvalgte kan kan ta feil, at de kan bli lurt av falske profeter. Vi som har vært med en stund har opplevd mange Maldodanoer og kjenner igjen måten de opererer på. Vi kjenner igjen teknikkene som brukes og vi vet at mange vil sitte skuffet igjen etter besøket, nettopp fordi “oppskriften” som ble servert ikke fungerer. Et øyeblikk med gode følelser som man forveksler med Guds ånd, men som er på nivå med go’følelsen en popkonsert kan gi. Men folk ble jo helbredet, sier man. Ja, noen ble nok det, men man kan spørre om det var på grunn av Maldonado eller til tross for Maldonado. Gud svarer mennesker som kommer frem for han i egen tro og forventning, noe det er grunn til å tro at folk også gjorde her. Det vil si at helbredelser kan skje selv om den som som står på talerstolen er langt borte fra Gud. Derfor vil de falske profetene si til Jesus; har vi ikke gjort tegn og under i ditt navn, og han vil svare at han kjenner dem ikke. Man befaler Gud at ting skal skje nå, nå, nå, nå, NÅ! Slik Maldonado gjorde. Gud svarer ikke på slikt, til tross for høylydt musikk, generøs innsåing, mennesker som danser rundt og en “apostel’ som roper NÅ, NÅ, NÅ som et mantra.
  Villedede kristne tror at Maldonado bidrar til en fornyelse/vekkelse, noe Hanvold i sin villfarelse kaller Det nye kristne Norge.

  Det Norge trenger er kristne som føler sorg over frafallet og som ber for folk og land.
  Jeg tror vi gjør rett i å lytte til synet den gamle damen fra Valdres hadde i 1968 og som hun fortalte til Emmanel Minos. Det går rett inn i denne tiden:
  “Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat: Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler blir mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – blir det underholdning, kunst og kultur som overtar kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd”.

Det er stengt for kommentarer.