Omfattende kritikk av “Menigheten Samfundet” eller Lommelendere i Fædrelandsvennen

Menigheten Samfundet som ble grunnlagt i 1890 av Bernt Lomeland har i de siste ukene vært gjenstand for tildels omfattende kritikk av avisen Fædrelandsvennen som har rettet et meget kritisk søkelys på en gammel luthersk sekt som for bare få år siden signaliserte en viss oppmyking og tilnærming til andre kristne kirkesamfunn. En utbryter gruppe av sekten blir i Rogaland omtalt som «perane», eller «Perasekten». Disse heter “Det Almindelige Samfund” og ble stiftet i 31. januar i 1901 av Per Gravdal og hans etterfølgere. Fædrelandsvennens tre artikler om denne særdeles mørkgrodde bevegelsen tegner et bilde av en ledelse som hurtig og effektivt “har slukket de håp som eksisterte om tilnærming”  og Fædrelandsvennen tegner et bilde av en sekt med en indre praksis som minner om det vi ser i sekter som Jehovas vitner.

Fædrelandsvennen har de siste dagene kjørt flere omfattende og svært kritiske saker omkring den religiøse sekten “Menigheten Samfundet” som en viss tilslutning i Kristiansand, Søgne og Egersund er en religiøs bevegelse som ble startet opp i 1890 av Bernt Lomeland. Menigheten som mest er å regne som en religiøs sekt ble opprettet som følge av endringer i den norske kirkes alterbok i 1889.  Lomeland og hans tilhengere mente at kirken hadde forlatt den rette lære. I 1901 gikk en gruppe anført av forstander Per Gravdal ut av “menigheten Samfundet” og startet en utbryter forsamling som ble gitt navnet  “Det Almindelige Samfund”. Menigheten ble opprettet som følge av splittelser i Menigheten Samfundet, da enkelte mente at Per Gravdal ikke hadde samme Ånd som avdøde Bernt Lomeland.  Menigheten driver ingen utadrettet virksomhet. Den har kun en kirke på Krossmoen i Eigersund kommune, ved E39. Lokalet blir på folkemunne kalt «Perakjerkå». Nåværende forstander er Lars Martin Ramsland og sekten har sin egen skole. Tilsammen skal denne sekten ha ca 170 medlemmer. En annen utbryter menighet av “perane” er “larsane” som har ca 70 medlemmer. Det Almindelige Lutherske Samfund ble stiftet rundt 1952 av Ole Hetland og Abraham Larsen. Menigheten ble opprettet som følge splittelser i Det Almindelige Samfund, der de mer “liberale” dannet en ny menighet.  I Kristiansand og Søgne er det Menigheten Samfundet som rår grunnen, og denne bevegelsen fremstår nå som en lukket sekt som takk Gud, ikke er interessert i misjon og evangelisering -og som derfor heller ikke sprer sin religiøse gift til andre mennesker enn de som enten gifter seg inn i bevegelsen -eller på annen måte aktivt søker deres religiøse fellesskap. For bare få år siden så sekten ut til å være i endring til det bedre, men lederskapet har effektivt slått tilbake dette, -og sekten fremstår nå som verre enn noensinne. Fædrelandsvennens artikkelserie om Menigheten Samfundet kan leses i linkene nedenfor: (betalingstjeneste hvor tilgang til en uke kan kjøpes for en krone)

http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Angrende-ektefelle-nektes-medlemskap-i-Menigheten-Samfundet-2978297.html

http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/I-Menigheten-Samfundet-sier-de-nei-til-a-stemme-ved-valg-og-nei-til-barnetog-pa-17-mai-2976249.html

Studie av avhoppere fra sekter: «Det er når du går ut av en sekt at det virkelig vonde kommer»

 

Én tanke om “Omfattende kritikk av “Menigheten Samfundet” eller Lommelendere i Fædrelandsvennen

  1. Det er påfallende at forstander Lars Martin Ramsland i Det almindelige samfund er praktiserende advokat. Guds Ord advarer oss mot å gå til sak mot vår neste. Da lever etter min mening Ramsland i synd, ond synd.

    En annen ting som er spesielt med alle disse tre sektene er at bruk og misbruk av alkohol er svært utbredt og akseptert!

Det er stengt for kommentarer.