Om tre dager vil Renee Moses bli avslørt som falsk profet for femte gang

renee-moses

Hevder bortrykkelsen og dommedag kommer til onsdag Onsdag 23 september er Yom Kippur som er den viktigste helligdagen for jøder verden over. Mens jøder verden over feier Yom Kippur på tradisjonelt vis tror et ukjent antall kristne at døgnet 23/24 september vil bli døgnet for bortrykkelsen av Guds menighet og dommedag for verden. Det er primært internett-profeten Renee N Moses med sine 75002 (oppdatert til 75193) abonnenter som mest aktivt har fremmet ideen om at Jesu gjenkomst vil finne sted i det samme døgnet som jødene feirer sin viktigste helligdag. 

23-9-15På tross av at den kvinnelige profeten har bommet fire eller fem ganger tidligere med datoer som ikke har slått til, holder hun fortsatt fast på sin tese om at bortrykkelsen vil komme den 23 september 2015 og hennes bevis og begrunnelse er å finne i hennes “Rapture Puzzle” som også er en pengemaskin for den mislykkede profetinnen som i 2014 fikk sitt navn og epost knyttet til en tvilsom side som fremmet okkulte teser illustrert av bilder man vanligvis forbinder med mørke makter. Det er i tillegg også blitt kjent at Renee Moses har vært knyttet opp mot nettsider som er klargjort for nye spådommer når onsdagens bortrykkelse uteblir. Denne kan ses her. Hennes nåværende side er under konstruksjon og klar for å bli fylt med helt nye oppsiktsvekkende biter i hennes “rapture puslespill” som også er blitt en liten pengemaskin for den åpenbart falske profeten.

Avslørt av kontroversiell gruppe

renee-moses2Det var det kontroversielle “Amigthywind Minestries” som ledes av Elisabeth “Elijha” Nikomia som først avslørte Renee Moses tvilsomme forbindelse til en nettside som heter “The Deceivers” og i følge nettsiden selv er Renee Moses prosjektleder for noe som kalles  “Bishop’s Circle”. Amigthywind gruppen hadde i januar 2014 epost kommunikasjon med Renee Moses og mottok da en epost som avslører hvem Renee Moses egentlig er. Vedlegget til mailen sier mer enn 1000 ord. Den aktuelle nettsiden til “The Deceivers” kan ses her. Renee Moses på sin side avviser alle forbindelser til nettsiden og forklarte epost-dialogen med Amigthywind med at hennes epost var “hacket”. For øyeblikket har den falske profeten 75002 abonnementer, 247 videoer lastet opp og mer en 25 millioner visninger på sine videoer. Vi antar at vi vil se en opprydding av videoer når onsdag og torsdag kommer uten at bortrykkelsen eller en kollisjon mellom jordkloden og en asteroide har funnet sted. Apostelen Paulus sa tydelig at det ville komme en bortrykkelse av Guds menighet, men når dette finner sted er ukjent. Den kan skje i morgen, den kan skje onsdag eller den kan skje i 2028 eller en hvilken som helst dag Gud selv bestemmer.

Les også: Renee Moses, falsk You Tube profet med røtter i satanisme og det okkulte

 

Facebook Comments

10 tanker om “Om tre dager vil Renee Moses bli avslørt som falsk profet for femte gang

 1. Bortrykkelsen er falsk lære.
  Tanakh lærer at me skal vera her heilt til Messias kjem igjen.
  Esekiel 37 beskriv oppstandelsen.

  “Eg svara: «Herre Gud, det veit berre du.» 4 Då sa han til meg: «Tal profetisk over desse beina og sei til dei: De turre bein, høyr Herrens ord! 5 Så seier Herren Gud til desse beina: Sjå, eg lèt det koma livsande i dykk, så de livnar opp att. 6 Eg lèt det koma SENER OG KJØT på dykk og dreg HUD over. Så gjev eg dykk livsande, og de livnar opp att. Då skal de sanna at eg er Herren.»
  7 Eg tala profetisk som eg var føresagd. Og medan eg tala, tok det til å buldra og skjelva. BEINA LA SEG INNÅT KVARANDRE, bein til bein. 8 Og medan eg såg på, kom det SENER OG KJØT på dei, og det drog seg hud over dei. Men livsande var det ikkje i dei. 9 Då sa han til meg: «Tal profetisk til livsanden! Menneske, tal og sei til han: Så seier Herren Gud: Kom, livsande, frå heimsens fire hjørne og blås på desse drepne mennene, så dei LIVNAR OPP ATT.» 10 Eg tala profetisk, som han baud meg. Då kom det livsande i dei, og dei livna; dei reiste seg opp og stod. Det var ein veldig hær.”

  Slik beskriv Gud kva han gjer når dei 6000 åra er til ende.
  Menneska står opp og er av same substans som no.
  Sener og kjøt, beskriv dette.

  Paulus seier feilaktig at KJØT og blod ikkje skal arva Guds rike.

  Kor vert desse menneska ført som står opp frå dei døde?
  Teksten er heilt klar.

  “Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or dei. Så FØRER EG DYKK TIL ISRAELS-LANDET. 13 De skal sanna at eg er Herren, når eg opnar gravene og lèt dykk, mitt folk, stiga opp or dei..”

  Dei som står opp forsvinn ikkje ut i atmosfæren slik mange bilete beskriv det.
  Nei, menneska vert ført til det bokstavlege Israel og til GUDS HEILAGE FJELL.
  Det er der det store gjestebodet skal haldast.

  “På dette fjellet skal Herren, Allhærs Gud,
  gjera eit gjestebod for alle folk,
  eit gjestebod med feite retter,
  eit gjestebod med gamal vin,
  med feite, mergfulle retter
  og gamal, klåra vin.
  7 På dette fjellet skal han ta bort
  det sløret som ligg over alle folk,
  det sveipet som er lagt over alle folkeslag.
  8 Han skal gjera døden til inkjes for alltid.
  Herren vår Gud skal turka
  tårene av alle andlet.
  Sitt folks vanære skal han ta bort
  frå heile jorda.
  For Herren har tala. ” Esaias 25

  • I følge Paulus skal det komme en bortrykkelse av Guds folk, 1 Tess 4,17: “derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.”

   1 Tess 4,13-18 Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp. 14 For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. 15 For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; 16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; 17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. 18 Trøst da hverandre med disse ord!
   1 Tess 5,1-3 Men om tidene og stundene, brødre, trenger I ikke til at nogen skriver til eder; 2 I vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 3 Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde undfly.

  • Torstein, du kan ikke sette Paulus opp mot andre skrifter i Guds ord. Esekiel 37 blir av de fleste troende ansett som et profetisk bilde på opprettelsen av den jødiske staten Israel og at den derfor ikke taler om den fysiske oppstandelsen av mennesker. Men som sagt mange ganger, bibelen er en helhet og tekst forklarer tekst så vi ser forskjellige på dette.

  • Langesæter: dersom du er jøde og dermed forholder deg til Tanakh, er det nok vanskelig å forholde deg til bortrykkelsen. Men, for oss som er kristne er dette svært reellt, og i aller høyeste grad bibelsk:-)

 2. …derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.”
  —————
  Som skrive fleire gonger stemmer ikkje dette med tekstane i Tanakh.
  Esekiel 37 fortel enkelt kva som skjer ved oppstandelsen.
  Gud vekkjer opp dei døde. Knoklane legg seg inntil kvarandre og det kjem kjøt på og til slutt blæs Han inn livsanden.

  Paulus skriv:
  Men no kunne einkvan seia: «Korleis står dei døde opp; kva slag lekam har dei?……Men det seier eg, brør: Kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike……når den siste luren ljomar. For luren skal ljoma, og dei døde skal stå opp uforgjengelege, og vi skal verta omskapte. 53 For dette forgjengelege må verta ikledt uforgjengelegdom, og dette døyelege ikledt udøyelegdom…”

  Menneska må eta av livsens tre slik Esekiel 47 beskriv det.
  Treet gjev lækjedom.

  “På begge elvebreddene skal det veksa alle slag frukttre. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt; for vatnet dei får, skal renna ut frå heilagdomen. Frukta på trea skal vera til mat og blada til lækjedom.»

  Paulus seier at menneskekroppen vert uforgjengeleg.
  Tanakh seier at blada er til lækjedom.
  Paulus skriv at mennesket er av ein annan substans enn kjøt og blod etter oppstandelsen.

  Esekiel beskriv oppstandelsen som ein prosess som tek ei lita stund.
  Paulus beskriv det som ein “eksplosjon”

  “i hast, i ein augneblink, når den siste luren ljomar. For luren skal ljoma, og dei døde skal stå opp uforgjengelege, og vi skal verta omskapte.” 1 Kor 15

  Job beskriv og kva substans han sjølv skal bestå av etter oppstandelsen..

  “Du kledde meg med kjøt og skinn
  og vov meg i hop med bein og sener.”kpt 14

  “Men eg veit at min utløysar lever,
  og som den siste skal han stå fram på molda.
  26 Når det ikkje er noko att av mi hud
  og mitt kjøt er borttært,
  då skal eg skoda Gud.
  27 Med eigne augo skal eg sjå han,
  eg sjølv og ikkje ein framand.” kpt 19

  Som Sakarja 14 viser opplever dei trufaste dette siste jordskjelvet.

  ” Dalen attmed fjellet mitt skal fyllast, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. Og DE SKAL RØMA som de rømde for jordskjelvet i dei dagar Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma og alle heilage vera med han.”

  Dette med bortrykkelsen før trengselstida eller like etter trengselstida passar tikke med dei bevegelsane Herren sjølv utfører.

  Han set føtene på Oljeberget når Han kjem.
  Så går Han inn austporten til templet i Jerusalem.
  Han forsvinn ikkje ut i atmosfæren slik mange kristne trur.

  Menneska er på jorda og englane hentar dei trufaste frå jordas hjørner.
  Folk kjem frå AUST og VEST for å delta i det store gjestebodet.
  Der skal dei sitja til bords med Abraham,Isak og Jakob ved Tempelhøgda i det bokstavlege Jerusalem.

 3. Esekiel 37 fortel det som står der.
  Den beskriv korleis Gud vekkjer opp dei døde.
  Knoklane legg seg inntil kvarandre.
  Sener og kjøt kjem på beina.
  Så ligg mennesket der livlaust, men så gjev Gud det livsande og det bevegar seg.
  Og etter at det har fått liv, fører Gud denne store menneskemengde til ISRAEL.

  • Esekiel 37…Det er helt riktig det, Torstein! Dette er ikke åndelig, som Søkelys forsøker å si, men timelig! Selveste Kong David skal bli konge i Jerusalem og Jesus skal være kongenes konge.
   Kong David skal gjenoppstå sammen med alle sine menn, og da må vi jo anta at også damene og barna skal være med.
   Dette er det som skjer når Jesus kommer tilbake til jorden, og alle de troende i Kristus også skal oppstå. Det er det som kalles “på den ytterste dag.”
   Så alt dette skal skje samtidig…

 4. Arab MKs Tell Abdullah II: Block Jews from Temple Mount
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/200887#.Vf8HM9LtlBc

  Kampen om Guds Heilage Fjell vert meir tydeleg for kvar dag.
  Om ikkje lenge vert det full kamp om denne plassen.

  http://templemountfaithful.org/vision.php

  It is the view of the Temple Mount and Land of Israel Faithful that the redemption will proceed in an orderly fashion according to G‑d’s plan.

  “First is the foundation of the modern state of Israel and the miraculous victories that G‑d gave the people of Israel in the wars against 22 Arab enemy states.
  Second is the regathering of the people of Israel from all over the world to the Promised Land.
  Third is the LIBERATION AND CONSECRATION OF THE TEMPLE MOUNT.
  Fourth is the BUILDING OF THE THIRD TEMPLE.
  The final step is the coming of the King of Israel, Messiah Ben David.”

 5. Men, for oss som er kristne er dette svært reellt, og i aller høyeste grad bibelsk:-)
  ——————–
  Tanakh beskriv oppstandelsen i Esekiel 37.
  Mennesket står opp igjen frå dei døde.
  KJØT og BLOD er substansen mennesket skal bestå av.
  Adam og Eva vart skapt i kjøt og blod og det same skal menneska vera etter oppstandelsen.

  “De skal sanna at eg er Herren, når eg OPNAR GRAVENE OG LET dykk, mitt folk, stiga opp or dei. 14 Eg gjev dykk min Ande, så de livnar opp att, og lèt dykk bu i dykkar eige land. Då skal de sanna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, lyder ordet frå Herren.”

  Det burde ikkje vera vanskeleg å forstå dette.

  Paulus skriv diverre ting som ikkje stemmer med Tanakh.
  Han framstiller det som om mennesket skal bestå av noko anna enn kjøt og blod.

  “Det fyrste mennesket var frå jorda og skapt av jord; det andre mennesket er frå himmelen. 48 Slik som det jordiske mennesket var, så er òg dei jordiske, og slik som den himmelske er, så skal òg dei himmelske vera. 49 Og liksom vi har bore biletet av den jordiske, så skal vi òg bera biletet av den himmelske. 50 Men det seier eg, brør: KJØT OG BLOD KAN IKKJE ARVA GUDS RIKE, og forgjengelegdom skal ikkje arva uforgjengelegdom.”

  Bortrykkelsen stemmer ikkje med Tanakh.

  Messias kjem til Oljeberget og går inn austporten til templet.

  “Så førte han meg til porten, den porten som vender mot aust. 2 Og sjå, der kom herlegdomen åt Israels Gud frå aust. Lyden av han var som duren av store vassmengder, og jorda lyste av herlegdomen hans….Og Herrens herlegdom drog inn i TEMPLET GJENNOM DEN PORTEN SOM VENDER MOT AUST. 5 Då lyfte ånda meg opp og førte meg til den indre føregarden. Og sjå, Herrens herlegdom fylte huset” Eskiel 43.

  Malaki 3 fortel kor Herren kjem.

  “Sjå, eg sender min bodberar,
  han skal rydja vegen for meg.
  BRÅTT KJEM HAN TIL SITT TEMPEL,
  Herren som de leitar etter.
  Sjå han kjem, engelen for pakta
  som de stundar etter,
  seier Herren, Allhærs Gud.
  2 Men kven kan tola den dagen han kjem,
  kven kan stå seg når han syner seg?”

  Ikkje nokon plass står det at dei truande skal forsvinna ut i luftrommet.
  Det er og meinigslaust sidan Messias set føtene sine på denne jorda.

  http://templemountfaithful.org/articles/gershon-salomon-and-the-1967-six-day-war.php

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.