Priskollaps på amerikansk olje for levering i mai, har kollapset med 147 prosent

Totalkollaps for USA-oljen: Verste prisfall noensinne.  Prisen på amerikansk råolje har i dag fullstendig kollapset og prisfallet denne mandagen har vært det verste noensinne. Ikke siden 1983 da handelen med amerikansk olje startet, har prisen vært lavere enn i dag. I skrivenede stund selges WTI crude for minus 9 dollar fatet, eller ned med hele 148 prosent.  Priskollapsen kommer som en følge av at amerikanske oljelagre renner over, kraftig fallende etterspørsel og etter at president Trump forrige fredag kunne fortelle at han hadde fremforhandlet en kuttavtale med OPEC. Imidlertid var den inngåtte avtalen mer av symbolsk karakter og oljeprisene har på tross av “den historiske dealen” falt tildels betydelig. Prisen for WTI Crude for mai måneder er i publiserende øyeblikk minus 8,87 dollar fatet. Slikt har vi aldri sett tidligere