Økende kristen-motstand mot demokratenes nedstengning av kirker og synagoger -John MacArthur trosser forbudet

Amerikanske kristne er i økende grad begynt å trosse lokale delstatsmyndigheters smittevern-regler som i realiteten betyr full nedstengning av gudstjenester og det kristne koinonia. John MacArthur som leder megakirken Grace Community Church er blant det voksende antall av pastorer som nå trosser lokale forordninger. Det demokratisk kontrollerte California har med hard hånd stengt ned kristen aktivitet, angivelig for å bremse utviklingen av Corona-smitten. MacArthur har uttalt at Grace Community Church vil forbli åpen på tross av forbudet, og argumenterer med at delstatens myndigheter ikke har noen rett til å blande seg inn i menighetsmessige forhold og slik undergraver og viser manglende respekt for autoriteten til pastorer og eldste i Guds forsamling. Andre menighetsledere som ukritisk og blindt følger lokale myndigheters ordre uttrykker bekymring for MacArthurs sivile ulydighet.

Pastor John MacArthur og stadig flere amerikanske pastorer nekter å bøye seg for myndighetenes krav om å avlyse gudstenester, dåp, nattverd og fellesskap -av frykt for den påståtte Corona-pandemien

“Guds menighet og det kristne eklesia er et område verdslige myndigheter ikke har rett til å utøve kontroll over,” sier John MacArthur: “Når en verdslig myndighet utferdiger ordrer og regler som regulerer tilbedelse, slikt som forbud mot fellessang, begrensninger på hvor mange som kan delta eller vedtar forbud mot samlinger og gudstjenester, har vedkommende myndighetsperson trådt over de legitime grensene for sin gudsordinerte myndighet som en borgerlig embetsmann og har tilranet seg selv den myndighet som Gud utelukkende har gitt til Herren Jesus Kristus som er den suverne hersker over sitt rike, som er den kristne kirke,” sier MacArthur som akter å holde gudstjenster og møter på tross av hva lokale myndigheter sier. “Vi kan ikke og vil ikke lyde et statlig pålagt moratorium for vår ukentlige gudstjeneste eller andre regulære felles samlinger,” sier MacArthur som mener at det å følge myndighetenes forordninger vil være ulydighet mot vår Herres klare befalinger,” sier MacArthur videre.

Corona-frykten er politisk verktøy for å hindre Trump

“… we cannot and will not acquiesce to a government-imposed moratorium on our weekly congregational worship or other regular corporate gatherings. Compliance would be disobedience to our Lord’s clear commands.” sier MacArthur her avbildet med Fox News Tucker Carlson

Nedstegning av kirker og kristen aktivtet er ikke bare et overtramp mot kirkens tros og religionsfrihet, men den er også et politisk våpen som er tatt i bruk forr å bringe Guds rike til taushet i forkant av høstens presidentvalg,” sier Isaac Lopez i en podkast. “Det som skjer er at lokale myndigheter, fortrinnvis fra det demokratiske partiet, bruker pandemien og frykten for Covid-19 som et politisk våpen for å stile den kristne prekestolen i forkant av valget. Demokratene vet at kirken og kristenledere anbefaler menighets-medlemmene til å gi sin stemme til den kandidaten som står nærmest bibelske og kristne verdier, og i dette tilfelle er det uten tvil Donald Trump,” sier Lopez som mener at det nå er tid for menigheten til å reise seg mot urettferdige forordninger. Samtidig som kirkene må lukke døra, avlyse gudstjenestelige aktiviterer som dåp, nattverd og proklamasjon av Guds ord, kan kasinoer og spritsjapper holde åpent.

 

“… we cannot and will not acquiesce to a government-imposed moratorium on our weekly congregational worship or other regular corporate gatherings. Compliance would be disobedience to our Lord’s clear commands.”

2 tanker om “Økende kristen-motstand mot demokratenes nedstengning av kirker og synagoger -John MacArthur trosser forbudet

  1. Omsider en mann som har peiling på bibelsk teologi og vet å sette skapet på plass.
    Disse Corona reglene er fullstendig tåpelige og misbrukes til de grader.
    Guds menighet frykter ikke Corona eller despotiske demokrater.
    Vi frykter Gud og Gud alene!

Det er stengt for kommentarer.