Økende bekymring for skjebnen til 175 000 Jehovas Vitner i Russland

Verdens rundt regnet 6 millioner medlemmer av Vakttårn organisasjonen er bekymret for skjebnen til sine 175 000 brødre og søstre i Russland etter at russisk høyesterett har forkastet en anke fra vakttårn organisasjonen i Russland. I april i år slo russisk høyesterett fast at Jehovas vitner er ekstremistisk og en trussel for nasjonen og vil derfor forby organisasjonen og dens mer enn 175 000 medlemmer å utøve sin tro i Russland. Den russiske beslutningen om å forby Jehovas vitner vakte oppsikt over store deler av verden, og oppildnet av dette, valgte organisasjonen å anke dommen. Nå har russisk høyesterett behandlet vakttårn-selskapets anke, og opprettholder dommen som vil forby den kontroversielle sekten

Jehovas Vitner tapte igjen og det kan se ut som om russiske myndigheter har besluttet å sette religionsfriheten til side. Dette har gjort at Jehovas Vitner internasjonalt nå føler en økende bekymring for sine brødre og søstre i Vladimir Putins Russland. I likhet med mange andre ønsker Søkelys å fordømme dette angrepet på religionsfriheten