Offisielle israelske kilder hevder at Det Hvite Hus var sentral i forsøket på å fjerne Netanyahu fra makten

Iskaldt mellom Det Hvite Hus og Jerusalem: Barack Hussein Obama aktiv i forsøket på å få fjernet Netanyahu som hevn for statsministerens tale til Kongressen

Det Hvite Hus og president Barack Hussein Obama var dypt og direkte involvert i forsøket på å velte statsminister Benjamin Netanyahu under forrige ukes valg og dette Netanyahu and Obamaavdekker klart og tydelig hvor elendig relasjonen er mellom USAs Barack Hussein Obama og den israelske lederen, sier en sentral plassert tjenestemann i Jerusalem til avisen “The Times Of Israel. Tjenestemannen som snakket under forutsetning av å være anonym sa at det ikke er noen hemmelighet at Obama administrasjonen forsøkte å påvirke valget og utfallet av det, og årsaken skal rett og slett være amerikansk frustrasjon med den israelske lederen og ønske om hevn for Netanyahu`s polariserende tale i kongressen tidligere i mars. Netanyahu holdt sin tale for å underminere presidentens sentrale utenrikspolitiske initiativ som er å få på plass en atomavtale med Iran.

“Det Hvite Hus er drevet at tre hovedmotiver,” sa den offisielle israelske kilden. Motiv nummer en var hevn over statsministerens tale til den amerikanske kongressen. Den obama-hates- netanyahuandre årsaken er frustrasjon. “Det er ingen hemmelighet at de (Det Hvite Hus) -har vært involvert i forsøket på å få Netanyahu regjeringen til å falle, -og dette er noe vi kjenner klart til -og som kjent har det feilet. Det tredje motivet er at Det Hvite Hus ønsker å fjerne oppmerksomheten omkring forhandlingene med Iran og i stedet få fokus på spørsmålet om Palestina,” sier den sentrale tjenestemannen. Under Netanyahu`s siste periode har forholdet mellom Jerusalem og Obama administrasjonen blitt betydelig dårligere, og dette skyldes primært en grunnleggende uenighet om hvordan situasjonen med Iran skal håndteres. På mandag kunne  Wall Street Journal rapportere at israelerne skal ha spionert på forhandlingene og utenriksminister Avigdor Liberman er den som tilskrives forsøkene på å underminere relasjonene mellom Jerusalem og Washington.”  For USAs president ble valget i Israel forrige tirsdag en ny utenrikspolitisk fiasko da israelske velgere gav Obamas policy en ny nesestyver. Fra før har amerikansk utenrikspolitikk lidt et forsmedelig nederlag både i Egypt hvor de militære fikk fjernet den Obama ønskede Mohammed Mursi fra makten, og i Syria har president Bashar Assad mot alle odds klamret seg til makten med massiv bruk av militærmakt på tross av Obama administrasjonens krav om at hans styre ikke har legitimitet.

En serie med gjensidige verbale utfall mellom de to allierte de siste månedene har  kuliminert i at Obama kraftig skjelte ut Netanyahu i helgen over noen kommentarer denne hadde fremsatt i dagene før valget. Netanyahu skapte da reaksjoner da han hevdet at israelske arabere i stort antall ble busset til stemmelokalene og at det pågikk en internasjonal kampanje for at han skulle tape valget. Obama fordømte Netanyahu for dette og anså det som et bevis på erosjon i det israelske demokratiet og lovet også å revurdere bilaterale bånd mellom de to land som en konsekvens av valget. Dette var noe den israelske ambassadøren til USA omtalte som “ødeleggende” for bilaterale forbindelser og for Israels image. Det Hvite Hus vil forsøke å straffe Israel i FN og sikkerhetsrådet, sa den fremtredende israelske tjenestemannen tirsdag med henvisning til at Washington kan komme til å endre sin policy med å nedlegge veto mot anti-israelske tiltak i regi av FN og samtidig også presse på for en ensidig erklæring av en palestinsk stat.

Pastor Darrell Myatt: Our Hostile US President. Iran Chants ‘Death To America’ Even As Obama Seeks To Appease Them.

President Barack Hussein Obama er en skam for Amerika..Jeg håper og ber om at Amerika kan tåle ytterligere 20 måneder med Obama som president

https://youtu.be/bBSFyVirHi0

Satser på Kongressen

“Kongressen er for tiden vårt viktigste redskap for å forhindre en rekke uheldige initiativ i forhold til Iran og Palestina-problematikken,” sa den israelske tjenestemannen. Hvis kongressenObama administrasjonen skulle finne på å anerkjenne en palestinsk stat i FN, vil kongressen som representerer et flertall av amerikanerne svinge sine sverd og skru igjen pengestrømmen til FN. Nettopp dette truet den republikanske senatoren John McCain å gjøre dersom det skulle bli nødvendig. Obama administrasjonens kritikk av Netanyahu var også rettet mot at han i forkant av valget gikk tilbake på ideen om å akseptere en to-stats løsning, hvor han for å tekkes høyrevelgere sa at det ikke ville bli noen palestinsk stat i den neste regjeringsperioden dersom han vant valget. I ettertid har Netanyahu gått tilbake på dette løftet. På mandag sa stabssjefen for Det Hvite Hus  Denis McDonough til en lobbygruppe at “50 års okkupasjon må avsluttes,” og dermed forsterkes Obama administrasjonens kritikk av Israel og statsminister Netanyahu betydelig. Forholdet mellom Jerusalem og Det Hvite Hus er på et historisk bunnnivå og ikke siden tidligere utenriksminister James Bakers famøse “F**K the Jews” uttalelse har forholdet mellom de to allierte hvert kjøligere. “Barrack Hussein Obama har aldri vært en venn av Israel og derfor må vi satse på Kongressen og våre republikanske venner,” er konklusjonen mange i Israel trekker etter Obama`s åpenbare fiendtlighet mot Benjamin Netanyahu og israelske velgere.