Oberst Douglas Macgregor i intervju med dommer Andrew Napolitano om krigen i Øst

Oberst Douglad Macgregor, en pensjonert amerikansk obert og tidligere sikkerhetsrådgiver for Donald Trump adminstrasjonen tar i sitt siste intervju med dommer Andrew Napolitano for seg de siste dagers hendelser i konflikten mellom Russland og NATO.