Obama har gjort Putin til verdens mektigste leder

obama-putinDen russiske militærintervensjonen i Syria har gjort at Russlands president Vladimir
Putin nå har tatt over rollen som verdens mektigste politiske leder, skriver New York Post i en kommentar før helgen. Mens USA stadig taper politisk innflytelse og har hengitt seg til dyrkelse av kjødet, materialisme og seksuell umoral. USAs status og hegemoni begynte allerede å degenerer i 2008 da Barack Obama ble valgt til president for første gang, og etter valget i 2012 har degeneringen av USAs status skutt fart. Under Obama’s ledelse har all den respekt George W Bush effektivt bygde opp etter 11 september terroren fullstendig kollapset og Obama administrasjonen har etterlatt seg et maktvakuum Vladimir Putin nå er i ferd med å fylle.

bushNato-leder Jens Stoltenberg og USA reagerer skarpt på at russiske fly nå to ganger har krenket tyrkisk luftrom under den nå ukelange luftkampanjen mot ulike jihadist fraksjoner i Syria. Både islamsk stat og flere av de vestlig støttede anti-Assad militsene er blitt påført betydelige tap som følge av russiske bomber, og i realiteten har Putin med et eneste trekk satt både Obama, Nato og Tyrkia sjakkmatte og irrelevante både i Syria og Midtøsten generelt. Mens tidligere president George W Bush var en mann som skapte både respekt og frykt blant aktørene i regionen, trekker arabiske herskere nå knapt på skuldrene når Obama uttaler seg

Obama’s største utenrikspolitiske bragd gjennom sine snart sju år med makten må uten tvil være å ha kastet Midtøsten inn i et snart fem år langt blodbad som har obama-golfkrevd en kvart million menneskeliv og sendt millioner på flukt fra krigsområdene. Bragd nummer to må uten tvil være å inngå en svært dårlig atomavtale med Iran som ikke bare setter Israels eksistens i fare, men som har gjort Iran til en sentral i dramaet som utspiller seg i Midtøsten. I bibelen heter det at et menneske høster hva det sådde, og USA og Europa har “sådd” krig og blodsutgytelse og frukten av dette strømmer nå innover Europa i form av hundretusener av flyktninger, av menn, kvinner og barn, -på flukt fra krigens redsler. Samtidig som den russisk luftangrepene pågår uten stans er en russisk militær og forsvars delegasjon i Tel-Aviv for å samtale med Israelske myndigheter for å få på plass mekanismer som skal forhindre misforståelser og eventuelle konflikter som kan oppstå i syrisk luftrom. Som Debka kunne rapportere mandag, har Russland ved hjelp av avanserte S-300 raketter på missil-krysseren Moskva i realiteten opprettet en flyforbudssone over store deler av Syria og som og omfatter det nordlige Israel og Sør Tyrkia. Fly som krenker syrisk luftrom kan i realiteten effektivt bli skutt ned av disse bakke til luft rakettene og hensikten med samtalen er at de to land skal koordinere sine luftoperasjoner. Som kjent har Israel under den snart fem år lange krigen gjennomført flere angrep mot mål i Syria for å stanse eventuelle transporter av avanserte raketter fra Syria til Hizbollah militsen i Syria.

Vil ikke legge seg ut med Putin

Den israelske statsministeren som nylig var i Moskva til samtaler med Putin om Syria netanyahu_iranhar ikke noe ønske om at konflikten i Syria skal ødelegge de relativt gode relasjonene Israel har med Russland. Derfor tok heller ikke Israel del i den massive fordømmelsen av den russiske okkupasjonen av Krim og Netanyahu sa også lite om krigen i det østlige Ukraina. For Israel er det maktpåliggende å forhindre at avanserte raketter kommer på Assad regimets eller Hizbollahs hender, og det russiske militærnærværet i Syria vil gjøre det svært vanskelig for Israel og gjenta sine angrep uten å risikere å komme i konflikt med Moskva. Et israelsk angrep mot Hizbollah aktivitet i Syria som medfører tap av russiske liv, vil være en katastrofe og man må også unngå at israelske kampfly kommer i konfrontasjon med russiske fly. Selv om ingen i det offisielle Israel vil si det høyt, er det ikke tvil om at den russiske operasjonen betyr at det blir lagt bånd på eventuell israelsk militæraktivitet. Derfor vil møtet mellom israelske militære og den russiske delegasjonen innebære at man søker å finne en farbar vei for begge parter.

Tok over stafettpinnen med glede

Dannelsen av den russiske “øst-koalisjonen” skal ha vært planlagt helt siden USAs president inngikk sin avtale med Iran over landets kjernefysiske kapasitet. Under putin-ukrainemøtet i FN forrige mandag kastet Putin ut forslaget om en dannelse av en storkoalisjon som skulle slå tilbake Islamsk Stat og samtidig skape ro og stabilitet i Syria og deretter Irak. Putins forlag og teser innebar at president Bashar Assad måtte bli tatt inn i varmen som Syrias legitime leder og den russiske presidenten var tydelig på at han ikke ville kaste den syriske presidenten til ulvene. USAs Barack Obama som fremdeles sitter fast i retorikken fra 2011 inviterte på sin side til en koalisjon som kunne kjempe mot Islamsk Stat, men hvor Assad fremdeles forble “persona non grata”, – men Russland var ikke villig til å kaste sin allierte, president Bashar Assad til ulvene. Dermed ble som New York Post ironisk omtaler “stafettpinnen offisielt overført til verdens nye og eneste supermakt, Russland -og Vladimir Putin som har vist seg som en ordholden mann, plukket den raskt opp. Samtidig som dette skjedde var Russland allerede tungt inne på bakken i Syria hvor de sammen med iranske, syriske og Hizbollah krigere var i harde kamper med Islamsk stat og de andre islamistiske terrorgruppene som utkjemper sin proxy-krig på vegne av USA, Saudi-Arabia og andre Gulfstater for å fjerne Assads regime fra makten.

Det skulle heller ikke gå mer enn 48 timer etter at Putin forlot amerikansk jord og FN islamsk-statfør ordren om å iverksette en luftoperasjon for å redde Assads regime ble gitt, og både islamsk stat, Al Nursa og alle de andre jihadistgruppene som kjemper mot Assads regime er legitime mål for de russiske luftangrepene. Gjennom de siste dagers operasjoner viser Moskva både muskler og handlekraft og det er ikke tvil om at det nå er Moskva som har initiativet som den ledende militære supermakt i verden. Den mektige russiske militæraksjonen i og i luften over Syria har vært varslet lenge av ulike etterretningskilder, men verken Nato eller Det Hvite Hus hadde sett for seg den dimensjon de russiske angrepene har fått. Samtidig som angrepene begynte ble det kjent at Russland, Iran, Syria, Irak og Hizbollah og muligens også Kina har opprettet et krigsrom i Bagdad som skal koordinere etterretning og strategi i den omfattende krigen mot islamsk ekstremisme og JIhad som nå er påbegynt. Islamsk Stat skal slås tilbake, President Bashar Assads regime skal trygges og stabiliseres, og amerikansk innflytelse skal begrenses og det vakuum Obama og hans Jimmy Carter politikk har etterlatt seg må fylles. Vesten og USA har nå i mer enn fire år nærmest handlingslammet bivånet tragedien i Syria uten evne og vilje til å gripe inn militært, og denne handlingslammelse har blitt registrert både i Moskva, Teheran og Kina.

Fordømmer russisk krenking av tyrkisk luftrom

Vesten har så langt ikke kommet med militære mottiltak mot den russiske intervensjonen men har flere ganger anmodet Russland om å unngå å eskalere konflikten og også unngå å bombe de vestlig støttede terrorfraksjonene i Syria. Tirsdag avleverte også Nato sjef Jens Stoltenberg en ny advarsel til Russland etter at russiske fly ved to tilfeller skal ha krenket tyrkisk luftrom i helgen. De to krenkelsene skal ha utløst nye spenninger mellom Nato og Russland. Også amerikanske fly skal tirsdag ha bombet mål i Syria tilknyttet islamsk stat.

https://www.youtube.com/watch?v=IdaSv4-4Wtw