Nytt skrell på Wall Street -det økonomiske kollaps blir stadig verre

USAs økonomi fortsetter å falle sammen og det amerikanske aksjemarkedet har i september opplevd sin største knekk siden før finanskrisen i 2008. USA og en rekke euopeiske land er allerede i resesjon. Denne resesjonen vil forsterkes og bli en depresjon i 2023, forutsier Michael Cowan som er en investor og finansiell rådgiver. Stemningen blant dem som er tungt inne i aksje og obligasjonsmarkedet er svært dyster. Store pensjonsfond som gambler med folks pensjonspenger har gått på store tap og begynner å få panikk. «September ble en begredelig Wall Street-måned. Nike-aksjen har ikke falt mer på en dag siden 2001, etter at kvartalsrapporten varslet om overfylte lagre,» skriver E24. Virkeligheten er at mange av de store nå sitter med store lagre av varer de ikke får solgt, fordi en utarmet befolkning er tvunget til å bruke all inntekt på energi, drivstoff, mat og økende omkostninger på lån.

Shemita-året 5782 (2021-22) ble et av de mest bemerkelsesverdige siden andre verdenskrig. Vi har sett krig, store økonomiske omveltninger, økende inflasjon, økende fattigdom i den vestlige verden og kjøpekraften til folk flest reduseres uke for uke. For første gang i hvertfall i min levetid snakkes det om «krise,» «mangler», forsyningsproblemer, og vi ser stadig oftere at det er hull i utvalget i dagligvarebutikkene. Ansatte i butikker snakker om «krise» og «har aldri opplevd tidligere» om det som skjer både i USA og her i Europa. Vi er nå inne i en så dyp krise at butikker, gatekjøkken, restauranter har begynt å korte ned åpningstiden for å spare strøm og lønnsomkostninger. Narvesen har for å spare penger kuttet en time på åpningstidene om kvelden, flere restauranter har stengt kjøkkenet fordi det ikke er kunder. Flere matbutikker har redusert åpningstiden for å spare strøm og lønnsomkostninger. Verden er inne i et alvorlig historisk tilbakeslag og i vestlige medier blir Putin tildelt rollen som syndebukk. Årsaken til den stadig eskalerende krisen og økonomiske nedturen er sammensatt. Dels skyldes den Covid-nedstengingen i 2020 og 2021. Dels skyldes den sentralbankenes uansvarlige rentepolitikk og enorme krisepakker til de store i næringslivet. Enorme mengder penger er «trykket opp» eller tastet ut i form av «digitale penger» delt ut i form av billig kreditt. En annen årsak er de håpløse vestlige sanksjonene mot Russland -som har resultert i at Europa er inne i en kraft og energikrise. Når USA, EU og NATO land begynte å sanksjonere russiske varer og tjenester for å kvele russisk økonomi, er det ikke så merkelig at Russland svarer med å kvele eksporten av gass til Europa. For å gjøre energikrisen permanent har «noen» besluttet å stenge «Nordstream I og II permanent. Dermed har ikke Europa noen mulighet til å få gjenopptatt importen dersom krigen skulle avsluttes. På samme måte har Russland heller ikke noen mulighet til å eksportere mer gass til et Europa i desperat krise.

Vil bli mye verre

September har vært en blodrød måned for dem som sitter tungt i aksjer. Siden «All time high» har Dow Jones indeksen sunket med over 8000 poeng eller rundt 22 prosent. Nasdaq har falt fra 16057 poeng til 10575 poeng. Dette er et fall på nærmere 5500 poeng eller rundt 34,2 prosent. For S&P500 som hadde sin all time high den 12 januar 2021 med 4778 poeng har fallet vært på 1186 poeng eller 24,6 prosent. Med andre ord har oljefondet, statens pensjonsfond og andre investorer gått på en skikkelig smell og opererer med røde tall i boken. Selv om vi ikke har sett noe stort «en-dags krakk» som i 1929 eller 1987 -så ser vi likevel tegningen. Store summer er gått tapt i aksjemarkedet. I september måned har alle indeksene pekt nedover mens inflasjon og økende rente fortsetter å undergrave den globale økonomien. Gregory Mannarino i Traders Choice har alltid noen fornuftige ord å si om situasjonen. Mannarino ser hva som skjer og vet at det blir et virkelig alvorlig kollaps.

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *