Nye palestinske rakettangrep og israelsk gjengjeldelse lørdag kveld

Flere palestinske terrormål angrepet etter nye rakettangrep mot Israel lørdag kveld

gazastrikeIsraelske fly gikk lørdag kveld på vingene etter at det pånytt ble avfyrt raketter fra Gaza mot mål i Israel. I følge det israelske  forsvarets talsmann på twitter ble flere terrormål i Gaza angrepet og man skal ha tatt ut to produksjonsanlegg for våpen og i tillegg truffet tre mål som Israel betegner som terrorist-fasiliteter. Kveldens angrep kom etter at palestinske terrorister skal ha avfyrt tre raketter mot Hof Ashkelon tidlig lørdag kveld. Siden nyttår har mer enn 200 raketter blitt avfyrt fra Gaza mot Israel som flere ganger har måttet ty til luftangrep som en selvforsvarshandling.

Mens tusener av israelske sikkerhetsstyrker gjennomfører et omfattende søk etter de tre kidnappede jødiske tenåringene bruker de palestinske terroristfraksjonene på Gazastripen situasjonen til å fortsette med det de tydeligvis liker best, nemlig å beskyte det sørlige Israel med raketter. Kidnappingen av de tre israelske guttene samt de stadig gjentatte palestinske rakettangrepene fra Gaza gjør at sansynligheten for fred blir mindre og mindre for hver time som går. I Israel er det nå et økende krav at landets regjering skal treffe effektive tiltak mot terroren landet er utsatt for. (Saken fortsetter under videoen)

https://www.youtube.com/watch?v=yDTZ5_9gsfg

Samtidig som Israel er under angrep fra palestinske terrorister fra Gazastripen ble det lørdag arrangert en større bønnemønstring som ble ledet av ledende rabbi David Lau og Rabbi Shmuel Eliahu. Hovedtema for bønnemønstringen var å be for de tenåringene som er blitt kidnappet av palestinske terrorister. De tre unge var alle yeshiva studenter og skulle ha returnert til sine hjem torsdag kveld når de ble kidnappet mens de haiket for å komme seg hjem. Statsminister Netanyahu gjentok lørdag kveld frasen om at Israel holder president Mahmoud Abbas og selvstyremyndighetene ansvarlige for angrep som kommer fra områder hvor disse har kontroll.

Facebook Comments

1 tanke om “Nye palestinske rakettangrep og israelsk gjengjeldelse lørdag kveld

 1. https://www.youtube.com/watch?v=sAycEHzJEGY
  GOG U MAGOG er ein god film som skildrar det jødane vil oppleva framover.

  Verdssamfunnet kallar Israel ei okkupasjonsmakt.

  Israel prøver så godt dei kan å vera vener med nasjonane

  Klagesongane beskriv nasjonen Israels skjebne.

  “Å, kor einsam ho sit,
  byen som før var så folkerik!
  Ho som var stor mellom folka,
  sit no enkje.
  Fyrstinna mellom landa
  må gjera tvangsarbeid.
  2 Ho græt så sårt om natta,
  tårene renn på hennar kinn.
  Mellom alle sine elskarar
  har ho ingen som trøystar.
  Alle HENNAR VENER HAR SVIKE,
  dei har VORTE HENNAR FIENDAR.
  3 Bort frå landet laut Juda fara,
  ut or naud og tung trældom.
  ————–
  Gud forklarar grunnen til at det skjer.

  “Vegane til Sion syrgjer
  fordi ingen kjem til høgtidene.
  Alle portane i byen er aude,
  og prestane der må sukka.
  Dei unge jentene er fulle av sut,
  og sjølv har ho bitter sorg.
  5 Dei som står henne imot, har makta,
  hennar fiendar kjenner seg trygge.
  Herren har LATE HENNE LIDA
  FORDI HENNAR SYNDER VAR MANGE”
  ———————-
  Gud er den same i dag som i gamal tid.

  “I si naud og heimløyse
  må Jerusalem minnast
  alt det herlege ho hadde
  heilt ifrå gamle dagar.
  Men folket fall i fiendehand
  og hadde ingen til å hjelpa.
  FIENDANE SÅG PÅ HENNE OG LO
  fordi det var ute med henne.
  Jerusalem har synda grovt,”

  Profetiane i Matteus 24 handlar spesielt om nasjonen Israel.

  Den store trengsla
  “Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare. ..
  Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast. 30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom.”

  Yeshua beskreiv “Jakobs trengsel” eller nasjonen Israel sin trengsel på slutten.

  Profeten Daniel skriv dette i kpt 12

  “Det skal koma ei trengselstid
  som det ikkje har vore maken til
  heilt sidan folkeslag vart til.
  Men på den tid skal folket ditt verta frelst,
  alle som er oppskrivne i boka.
  2 Og mange av dei som søv i molda,
  skal vakna opp,
  somme til evig liv,”

  Jeremias 30 beskriv det som fødselsveer.

  “Berre spør deg føre og sjå
  om ein mann kan føda born!
  Kvifor ser eg då at alle menn
  held hendene på hoftene
  lik kvinner som skal føda,
  at kvart andlet er omskift og bleikt?
  7 Ja, stor er den dagen,
  han har ikkje sin like.
  Det vert ei TRENGSELSTID FOR JAKOB,
  men han skal koma vel igjennom.
  8 Den dagen skal det henda,
  lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud,
  at eg bryt åket på nakken deira
  og slit lekkjene deira sund;
  dei skal ikkje træla for framande lenger.”

  På slutten brukar Gud Antikrist til å tukta jødane.
  Antikrist får lov å straffa dei pga deira fråfall og synd.

  I GT var neBUSHadnezzar dyret som utførte Guds straffedom mot nasjonen.
  I endetida er det GOG- GeOrGe som gjer det same.

  http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3642

  “Nebukadnesar, kongen i Babylonia,
  har ete meg opp og soge meg ut
  og sett meg bort som eit tomt kjerald.
  Han slukte meg som eit sjøbeist,
  fylte sin buk med mitt beste kjøt
  og slengde meg sidan bort.
  35 Lat den urett og skade eg har lide,
  koma over babylonarane!
  seier dei som bur i Sion.” Jeremias 51,34

  Endetidas Babylons Konge- Antikrist er beskriven i Esaias 14.

  Babel-kongen fell
  3 Den dagen Herren lèt deg kvila frå ditt strev og di uro og frå det harde trælearbeidet som vart lagt på deg, 4 då skal du syngja denne spottevisa om Babel-kongen:
  Sjå, no er det ute med VALDSHERREN,
  no er det slutt på hans VILLE FRAMFERD!
  5 Herren har brote sund staven åt dei gudlause,
  styrarstaven åt TYRANNANE,
  6 som RÅKA FOLKESLAG I HARME
  og aldri heldt opp med å slå,
  som tvinga folket under seg i vreide
  og FORFYLGDE DEI UTAN MISKUNN.
  7 Heile jorda har fått fred og ro,
  folk set i med fagnadrop.”

  Etter 6000 år kjem 1000-årsriket.
  Det er få år til.
  http://www.everlastingkingdom.info/article/4/

  Då skal me få fred frå all tyranni.
  Jorda skal jubla. Frigjevingsåret kjem og Messias skal styra kloden og rettferd skal rå.

  I dei siste dagar skal det henda
  at HERRENS TEMPELBERG skal stå
  grunnfest høgt over alle fjell
  og lyfta seg opp over haugane.
  Dit skal alle folkeslag strøyma.
  3 Mange folk skal gå av stad og seia:
  «Kom, lat oss fara opp til HERRENS FJELL (TEMPELHØGDA),
  til huset åt Jakobs Gud,
  så han kan læra oss sine vegar,
  og vi kan ferdast på hans stigar!
  For frå Sion skal LOVLÆRE (TORAH) gå ut,
  og Herrens ord frå Jerusalem.»
  4 Han skal DØMA MELLOM FOLKESLAGA,
  SKIFTA RETT rett for mange folk.
  Då skal dei smida sverda sine om til plogjern
  og spyda sine til vingardsknivar.
  Folk skal ikkje meir lyfta sverd mot folk
  og IKKJE LENGER LÆRA Å FØRA KRIG.”

  Det er fantastiske utsikter, men fyrst kjem dei siste fødselsveene.

  “Fly inn i fjellet, gøym deg i jorda
  for Herren som vekkjer redsle,
  og for hans stordom og velde!
  11 Mannen må slå sine stolte augo ned,
  og det hovmodige mennesket vert bøygt.
  Einast Herren er høg den dagen.
  12 For Herren, Allhærs Gud,
  HAR SETT EIN DAG TIL DOM
  over alt som er stort og stolt,
  over alt som ris i veret” Esaias 2

  http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *