Ny tvangsmulkt på kroner 60 000 forfaller torsdag 15 oktober dersom Christensen ikke river eller gjør endringer som PBE aksepterer

Christensens “ulovlige” mur står ennå like støtt som Berlinmuren stod frem til november 1991. Berlinmuren ble påbegynt bygd den 13 august 1961 og fikk stå i nesten 30 år før den måtte bli revet av et folkelig krav. Også blogger Jan Kåre Christensens mur lever nå på lånt tid, og dersom Christensen skal unngå å få en ny tvangsmulkt på kroner 60 000, må han innen torsdag 15 oktober 2020 ha enten revet det hele, eller kunne fremlegge en endrings-plan som Plan og Bygnings Etaten i Oslo vil kunne godta. Så langt har Christensen verken begynt å rive muren, boden og trappa som er stemplet som ulovlig, og Plan og Bygnings Etaten forventer at Christensen har gjort nødvendige endringer innen 15 oktober.

I et skriv datert 4/9-20 fikk Christensen utsettelse på å etterkomme pålegget i 6 uker, da det i et brev sendt PBE het “at de  er i gang med å lage prosjekttegninger for eventuelle løsninger på eiendommen. Dere har også vært i kontakt med entreprenør Runar Larsson i Anlegg og Eiendomsutvikling AS. Christensen hadde bedt om en fristutsettelse til 1 januar 2021, men fikk nei på det fra PBE -men fikk en kort utsettelse frem til 15 oktober. I følge Christensen selv har han ikke begynt å rive -og det er uklart om det foreligger konkrete endringsplaner som kan bringe ulovlighetene til opphør. Christensen som opplever situasjonen svært urettferdig fordi det ligger eldre og godkjente murer rundt om i nabolaget som er vel så ruvende som muren han selv har bygd. Christensen publiserte i dag en video delt på Facebook hvor han viser det funksjonelle og pene han har bygd som PBE nå krever fjernet.

https://www.facebook.com/kare.bjerregaard/videos/141383697130434

4 tanker om “Ny tvangsmulkt på kroner 60 000 forfaller torsdag 15 oktober dersom Christensen ikke river eller gjør endringer som PBE aksepterer

 1. Hvorfor i all verden har han blitt bedt om å fjerne en mur som har stått så lenge? Hvorfor først nå?

  Fant kommunen plutselig ut at de ville utnytte området, og derfor stjele plass på private tomter? Skjønner ikke saken.

  • Dette er ikke noe nytt. Det er flere år siden han fikk første advarsel. Så JKC har bare seg selv å takke for sin egen elendighet.

   1
   1
  • Synes Søkelys’ opptatthet av Jan Kåre Christensen er like infantil som redaksjonens blåøyde forsvar av Store oransje leder i USA. Det illustrerer en latterlig naivitet og selvgodhet i denne forskrudde delen av kristen-Norge. ???

   Når Jesus kommer tilbake, før de nesten tusen år er omme eller så (det har jo allerede vært «like før» i to tusen år), skal du se han både river muren til Jan Kåre og hjelper Trump med å bygge sin! Jesus og Gud og Helligånden, som Trump, er sjefenes sjef. Tullpratet om fri vilje er nettopp tullprat. Det Gud som bestemmmer alt. Alt er forutbestemt. Alt følger Guds fantastiske plan om synd og skam og skyld og straff og lidelse og nød. Eller gir han mennesker fri vilje i himmelen slik at han likevel kan dømme den til utslettelse eller evig pine??

   PS. Husk at avvisning av Den hellige ånd er fullstendig utilgivelig ifølge Bibelens ufeilbarlige formidling av den høyeste høye. Straffen fra den “kjærlige” guddommen er som hos visse muslimer: de frafalne, de som avviser Guds “herlige tilbud”, er NØDT TIL Å DØ.

   Jommen sa jeg smør.

   Takk for den ufrivillige komikken!

   ??????

   1
   4

Det er stengt for kommentarer.