Ny tvangsmulkt for blogger Christensen -trues med bot på 45 000 etter at mulkten på 30 000 nå går til innkrevning -dersom ikke muren er revet innen ett år vil bøtene ha kommet opp i kr 335 000

Dersom ikke bloggeren har revet muren og tilbakeført tomten innen 1/2-2021 vil tvangsmulktene ha kommet opp i 335 000 kroner

Blogger Jan Kåre Christensens kamp mot Oslo kommune begynner nå å bli kostbar. Som tidligere omtalt er bloggeren tidligere ilagt en tvangsmulkt på kroner 20 000 som nå er gått til namsfogden. I tillegg gav Plan og bygningsetaten bloggeren en ny tvangsmulkt på 30 000 med frist til å rive innen 15 oktober. Imidlertid har Christensen verken betalt eller fulgt kommunens pålegg og i et skarpt brev fra bygningsetaten: “Plan- og bygningsetaten viser til pålegget 08.09.2015 på retting / tilbakeføring av støttemur og terrengendringer. Det vises også til vårt brev av 19.08.2019 med fastsettelse av ny tvangsmulkt på kr 30 000 med frist til å rette til 15.10.2019. Tvangsmulkten på kr 30 000 er påklaget og Fylkes-mannen har i brev av 14.02.2020 opprettholdt tvangsmulktens størrelse på kr 30 000. Vi har ikke mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at du har fulgt pålegget innen fristen. Tvangsmulkten på kr 30 000 er dermed forfalt. Du vil få tilsendt en faktura med beløpet du skal betale.

Oslo kommune trapper opp de økonomiske straffetiltak mot blogger Jan Kåre Christensen

Fra før er kroner 20 000 gått til tvangsinndrivelse og i sitt siste pålegg blir bloggeren gitt en frist frem til 1 juni 2020 på å rive støttemuren og tilbakeføre tomten til opprinnelig tilstand. I tillegg ilegges han en ny tvangsmulkt på kroner 45 000 som forfaller 1 juni dersom muren ikke blir revet. For virkelig å sette makt bak kravet om rivning og tilbakeføring har PBE laget en “tvangsmulktplan” og skriver dette: “Vi vedtar med dette nye tvangsmulkter som vil forfalle på fristene beskrevet nedenfor. For å unngå å måtte betale tvangsmulktene, må du følge pålegget om fjerning av støttemuren og terrengendringen. Forfalte tvangsmulkter vil bli innkrevd uten ytterligere varsel.
En tvangsmulkt på kr 60 000 vil forfalle den 01.09.2020
En tvangsmulkt på kr 80 000 vil forfalle den 01.12.2020                                            En tvangsmulkt på kr 100 000 vil forfalle den 01.02.2021
For å unngå å måtte betale de nye tvangsmulktene må du følge pålegget innen ovennevnte frister. Forfalte tvangsmulkter vil bli innkrevd uten ytterligere varsel. Vi opplyser samtidig om at vi vil kunne vedta nye og større tvangsmulkter dersom du ikke følger pålegget innen fristene.

Dersom muren ikke er fjernet og tomten tilbakeført til slik den var før Christensen bygde muren innen 1 februar 2021 vil prisen for å trosse PBE bli svimlende 335 000 kroner.  Søkelys vil tilråde Christensen og begynne rivningen både av muren og boden fordi PBE vil gjøre akkurat det samme når det gjelder boden. De vil lage et tvangspålegg og skrive ut tvangsmulkter også for den. Slik er systemet..

5 tanker om “Ny tvangsmulkt for blogger Christensen -trues med bot på 45 000 etter at mulkten på 30 000 nå går til innkrevning -dersom ikke muren er revet innen ett år vil bøtene ha kommet opp i kr 335 000

 1. Hva med å samle inn litt penger til bibeloversettelsen?
  Kanskje det gir overskudd nok til å dekke tvangsmulktene?

  • Jeg anbefaler ham å rive. Dette blir altfor kostbart og systemet gjør som de vil uansett.

   3
   3
 2. 335 000 blir som peanøtter å regne når erstatningen på 1 million snart er i boks.

  • Vil ikke skje. Christensens sak har vært både i domstolen og vurdert i alle relevante offentlige instanser.
   Saken er endelig avgjort forvaltningsmessig og jeg klarer ikke å se hvordan Christensen her er diskriminert.
   At det finnes andre høye murer i Oslo betyr ikke disse at det er diskriminering. Disse er oppført under byggelover og forskrifter som nå er endret. Disse lovene har ikke tilbakevirkende kraft så jeg tror dette er noe nemda ikke har lovhjemmel til å overprøve.

   1
   2
 3. Jeg er verge, og har vergemål for flere personer. Når jeg kommer inn i en sak, er det ofte inkassosaker jeg må rydd opp i. Og det er utrolig hvor fort små summer blir veldig store. Betaler ikke Christensen, vil det i beste fall ende med mange hundretusener i gjeld, og sannsynligvis vil det etter hvert bikke en million. Men uansett, saken ender til slutt hos Namsmannen som tar pant i alt Christensen måtte ha av verdi, inklusiv hus og bil. Jeg fatter ikke at Christensen tør å gamble med fremtiden sin på denne måten, særlig med tanke på at han allerede har tapt.

  2
  1

Det er stengt for kommentarer.