Norge i Dag går frem og Vårt Land med økt opplagstall mens Dagen mister abonnementer

idag-no-faksileMens papiravisene jevnt over kan vise til fall i opplagstallene går avisen Norge i Dag mot strømmen. “Norge IDAG har gått opp med 125 papirabonnenter totalt i løpet av fjoråret, fra 11322 til 11447. Året i forveien økte avisen sitt abonnement med 120 abonnenter fra 11202 i 2013. Det utgjør en omtrentlig vekst på papirutgaven på én prosent.  Det er et mirakel hvert år, at Norge IDAG går fremover. Jeg vil takke våre trofaste abonnenter, som forstår at Norge IDAG ikke bare er en avis, men en folkebevegelse, sier assisterende redaktør Bjarte Ystebø til egen avis. Avisen Norge i Dag som ikke mottar pressestøtte fremstår som den mest tydelige og bibeltro røsten blant de tre kristne papiravisene som kommer ut i Norge.

“Resultatene våre strider mot all normalitet i bransjen. Vi bruker nesten ikke penger på salg og markedsføring, likevel går opplaget sakte men sikkert opp hvert år, selv om resten av bransjen opplever tilbakegang. Det er et Guds under, slik vi ser det, og vi er takknemlige. Vi tror fremtiden er lys for Norge IDAG og den folkebevegelsen vi er med i. Avisen Dagen derimot går tilbake med 600 abonnenter fra 9 742 til 9142. Det er andre året på rad at Dagen går tilbake i opplag. Fra 2013 til 2014 gikk Dagen tilbake med 610 fra 10352. Omregnet til prosenter har Dagen dermed gått tilbake med i underkant av seks prosent i 2014 og i overkant av seks prosent i 2015, hvilket igjen utgjør 11,52 prosent nedgang i løpet av to år. Avisen Dagen som tidligere var en åndelig stemme som var verd å lytte til har etter at eierorganisasjonene med Misjonssambandet i spissen, ønsker å tone ned kampsaker som blant annet forsvaret av opprørsprestene i Den norske kirke, støtten til Israel og kampen mot abort. De ønsker i stedet å skape en mer allmenn nyhetsavis, som igjen har ført til at bibeltroende kristne ikke lenger anser Dagen som sin avis.

Avisen Vårt Land øker sitt opplag fra 22630 til 22886, hvilket gir en netto opplagsøkning på 256 abonnementer. Året i forveien derimot gikk Vårt Land tilbake med 1052, og har derfor et stykke igjen å gå før de er tilbake på 2013-nivået. Korsets Seier, som er pinsebevegelsens ukeavis går også tilbake i forhold til 2014. Nettopplag for 2014 var 4908, mens nettopplaget for 2015 ligger 122 lavere,” skriver avisen Norge i Dag om situasjonen i den kristne pressen i Norge. På internett skårer fremdeles Vårt Land best og blir av Alexa målt til nr 412 i Norge. Imidlertid peker pilene nå nedover for Vårt Land på nett. Avisen Dagen er nr 830 mens Norge I Dag på nett er nr 4178, men her peker pilene oppover.