21 år gammel amerikansk misjonær dømt til 40 års fengsel for overgrep mot barnehjemsbarn i Kenya

matthew-lane-durhamDen nå 21 år gamle Matthew Lane Durham som var anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot barnehjemsbarn da han arbeidet som frivillig ved Upendo Children’s Home i Kenya’s hovedstad Nairobi er dømt til 40 års fengsel for sine kriminelle handlinger. Durham som er bosatt i Oklahoma var anklaget for å ha forgrepet seg på 8 barn ved barnehjemmet da han var der  i 2014. Under saken benektet 21 åringen at han hadde forgrepet seg på barna, men under en tidligere rettshøring forklarte Durham at han måtte ha blitt besatt av en ond ånd siden han ikke kunne huske å ha begått de seksuelle overgrepene. Barna ved barnehagen skal ha forklart at 21 åringen enten skal ha befølt dem eller beordret dem til å utføre seksuelle handlinger mot seg selv mens han kikket på det hele

 

Da 21 åringen  ble konfrontert med påstandene om de seksuelle overgrepene av grunnleggeren av barnehjemmet i Upendo og andre medlemmer av kirken skal han ha Matthew-Lane-Durham-Facebook2innrømmet at han hadde voldtatt og misbrukt barna seksuelt.  I juni i fjor ble Durham funnet skyldig på syv tiltaltepunkt, men ble i januar i år frifunnet for tre av punktene da distriktsdommer  David Russell  mente at aktoratet ikke hadde bevis nok for tre av
tiltalepunktene som inkluderte direkte seksuell omgang med barna. Durham som selv hadde sagt seg ikkeskyldig i 17 anklager ble også ilagt en bot på 15863 dollar. Aktor i saken hevdet at Durham brukte sin posisjon som misjonær for å jakte på unge ofre, noe Durhams advokat mente var uriktig. I følge Durhams forsvarer ble den da 19 år gamle tenåringen presset til å skrive under en “tilståelse” av ledelsen ved barnehjemmet før han ble sendt hjem til USA. “Under domsavsigelsen mandag uttalte Durham at “det er Guds dom som er det sentrale -og ikke hva mennesker dømmer,” sa Durham som la til at han ikke fryktet Guds dom. Utsagnet kom etter at dommer Russell på mandag omtalte 21 åringen som en serie-voldtektsmann og barns verste mareritt. I følge anklagene skal barna han skal ha forgrepet seg på hvert mellom 4 og 10 år. På tross av harde ord fra distriktsdommeren mener Durham at han er uskyldig. Saken har tidligere vært omtalt i Søkelys

 

 

7 tanker om “21 år gammel amerikansk misjonær dømt til 40 års fengsel for overgrep mot barnehjemsbarn i Kenya

 1. Jeg ville aldri forsvart slikt avskum. Men ville passet som “hånd i hanske” for Mullah Melling.

  • det var råttent skrevet “viggo”:-(
   Meling forsvarer helst terrorister og kristne bloggere som ødelegger livene til hundrevis av menneaker. ikke pedofile:( Skam deg Viggo:-(

  • Alle skal ha en forsvarer, og jeg syntes dommen var nødvendig og riktig. Det har jo vært en del seksuelle overgrep i kristne kretser og det er viktig at myndighetene markerer og slår ned på det.

   Jeg har møtt flere troende kristne som har vært utsatt for seksuelle misbruk eller voldtekt i kristen regi og denne virkeligheten som skjer en gang i blant må ikke forties. Det er ille for 21 åringen å sitte 40 år i fengsel men mine tanker går primært til barna som er misbrukt.
   Må Gud gi dem styrke

 2. Fylle dem med løgn for deretter å misbruke dem ? 40 år er ikke en dag for lite!!!
  Fin T-skjorte HOPE? Hope for hvem da? Barna?

 3. sokelys on 10/03/2016 at 01:09 said:
  Alle skal ha en forsvarer, og jeg syntes dommen var nødvendig og riktig.
  ———–

  I praksis var vel dette en dodsdom. Lite trolig at han lever til han er over 60. Samtidig betyr det at du mener at en stor del av det katolske prestaskapet burde fa samme straff. Mange som ikke deltok selv dekket over kriminaliteten. Og det er like ille.

  Hvis loven skal ha en innbyrdes balanse vil nok mange andre forbrytelser av slik art matte straffes mye mye hardere ogsa.

  Muligens er dette en mening som har sine paraleller hos Trump?
  Han fortalte hvordan en general bekjempet et tiltagende muslimsk oppror. Han stillte femti opprorsmuslimer opp mot veggen og skjot 49 av dem med kuler dyppet i griseblod. Den siste fikk beskjed om aa lope hjem og fortelle hva han hadde sett. Plutselig ble alle muslimer snille og sannsynligvis ble veldig mange menneskeliv spart.

  Bade sokelys og Trump har en del interessante tanker.

  • 40 års fengsel i USA betyr nok at denne overgriperen er passert 50 når han slipper ut på prøve. Hadde gutten blitt dømt for alle punktene han var tiltalt for, hadde straffen blitt en god del år lengre. Siden det amerikanske straffesystemet er langt hardere enn det norske -er nok straffeutmålingen sett med våre norske øyne for hard. I amerikansk sammenheng blir nok dommen karakterisert som “litt streng”- I Norge hadde nok gutten fått en langt kortere dom.
   Jeg er enig i at katolske prester som begår samme overgrep også må dømmes tilsvarende hardt. Rent generelt syntes jeg straffenivået i USA er en del for høyt, men jeg mener at slike overgrep bør straffes hardt. Når det gjelder denne aktuelle saken kan det nok søkes prøveløslatelse litt før, og han er kanskje ute når han er passert 50. Rent prinsipielt mener jeg at overgrep mot barn må straffes hardt -selv om straffenivået i USA kanskje er en del for høyt sett ut fra det vi nordmenn er vant med.

 4. Det viktigste her er ikke straffen, men å beskytte samfunnet mot ham(nye potensielle ofre).

  For min del må de gjerne gi denne mannen friheten, sålenge de plasserer ham på en øde øy midt uti Stillehavet, som er omgitt med skjær og umulig å nå til med båt.

Det er stengt for kommentarer.