Noe å hente fra Sveits?

norge-russlandHvordan forsvare Norge? spør analytiker Jan Hårstad i dette innlegget

Igår aftes så jeg en videobit fra en debatt i det ungarske parlamentet som handlet om hva Ungarn skal foreta seg når det blir krig mellom USA og Russland om ett eller to år. Etthvert kart viser at Ungarn da vil ligge midt i skuddlinjene og helt åpenbart vet de ungarske politikerne tre ganger så mye som deres norske kollegaer, hvordan forberedelser til krig trappes opp fra Svartehavet til Baltikum.

Bare dette at den nåværende ungarske regjeringen Orban våger å tenke selv i internasjonal politikk og militære spørsmål, har fått USA til å dra igang en mediademonisering av Orban som en kommende Hitler. Det viser seg at en rekke naboland faktisk deler Orbans tenkning og dessto farligere er han for Nato/USA.

Her hjemme er det da Robert Mood som er Forsvarets representant i Natos hovedkvarter i Brussel. Han har et debattinnlegg i Aftenposten 2 des 2014 som han tydeligvis mener står for nytenkning,mens jeg finner det som uttrykk for gammel tenkning og overtro.

Hele Moods tenkning hviler på den antagelsen at de 28 medlemmene av Nato vil være medlemmer av Nato til evig tid. Mood mener at Norge må samarbeide med Nederland,Tyskland,Danmark og England samt de nordiske land. Han reiser ikke engang et spørsmålstegn ved de 28s evige militære partnerskap.

Han skal få se.

NatoTyrkia er jo ikke mye med i den amerikanskledete krigsalliansen mot Islamsk Stat og forklaringen på dette er at Nato-Tyrkia er hovedsponsor av Islamsk Stat. En kvinnelig libanesisk-amerikansk journalist ble for kort tiden siden myrdet i et et oppskriftsmessig trafikkdrap. Hun begynte å redegjøre for hvordan Nato-Tyrkia fraktet våpen,logistikk,jihadister til Kobanekrigen ved hjelp av Røde Halvmåne-konvoier,og andre “nøytrale” transportmidler. Den aller siste utviklingen i Kobanekrigen gikk ut på at Islamsk Stat angrep fra den tyrkiske grensa!!!

Det som virkelig fikk NatoTyrkia til å gå i flint var at NatoTyskland gikk igang med en militær oppbygging av Kurderne i NordIrak til en enorm sum og med de beste våpen Tyskland kunne by på. I vår Nato-presse blir jo dette utlagt slik at NatoTyskland nå hadde fått et anfall av humanistisk medfølelse, men det motsatte er mer sannsynlig.

Tysklands utenrikspolitikk gjennom 100 år er det enkleste av verden: å komme så nær olje og gasskildene som overhodet mulig – i fred som i krig. Alle viktige beslutninger i den tyske Generalstaben i to verdenskriger,handlet om dette.

Det var i januar 2014 Tyskland med Gauck,Steinmeier og Ursula von Leyen i Riksdagen redegjorde for at Tyskland nå tok internasjonalt militært ansvar i verdenspolitikk. Det aller første storprosjektet var Kurdersatsningen. En lang historie gjort kort: NatoTyskland forsøker å bygge seg opp som en militær beskytter av det nye Kurdistan mot at Tyskland får prioritert tilgang til gass og olje. Nato-Tyrkia raser for dette var deres plan- rappet av Nato-partner Tyskland.

Den nye strategien for USA er at deres Midtøstenhegemoni skal hvile på Iran og SaudiArabia.Dette er jo ikke NatoTyrkia enig i.

Som en begynnelse på oppløsningen av Nato kan jeg godt tenke meg at Tyrkia forsvinner først ut av Nato eller gjør manøvre innenfra som undergraver USA. En kan tenke seg at Tyrkia tilbyr Ungarn massiv militær oppbygging samt de muslimske statene på VestBalkan for å bygge opp det nye Ottomanske Imperiet. Det er slett ikke forenlig med et amerikansk verdenshegemoni.

Albert Haushofer var navnet på den største tyske geopolitiker på 1920-30-tallet. Han mente Tysklands framtid lå i en allianse med “de gule folkene” i Asia. Idag under globalistene er ikke en slik tanke merkelig, men den var revolusjonær i Tyskland på denne tiden. Hitler kjøpte den med alliansen med Japan.

Den relativt store suksessen som tysk økonomi har hatt i de siste 30 årene,skyldes nettopp satsningen Østover,til Kina og Asia og naturligvis Russland. Derfor er den industrielle og finansielle oververden i NatoTyskland fullstendig på kollisjonskurs med den USA-loyalitet som politikerne i Merkel-regjeringen forsøker å hoste opp. De siste ukers utvikling tyder på at den vrir seg i kramper. For den mest naturlige partner for Tysk økonomisk vekst idag er Russland og Kina hvor nå disse utvikler en industriell og militær allianse. Tyskland og USA er bare av økonomiske grunner på kollisjonskurs.

Tyrkia er den løseste kanon på Nato-dekket som kan finne på mye rart i de områdene som Tyskland betrakter som nære bakgård: VestBalkan og ØstEuropa.

Nå skal jeg ikke filosofere mere over Natos brudd og utviklinger. Bare si at Mood har et viktig poeng når han skriver at “Evnen til å gjennomføre operasjoner hjemme og ute samtidig er svak…”

Herrene Halfdan Koht og Nygaardsvold var norske provinsillusjonister. De skjønte fint lite av internasjonal politikk. Men jeg har her skrevet flere ganger at kanskje trioen Solberg,Søreide og Brende er langt verre for de opererer med en USA-illusjonisme som har gått ut på dato for femten år siden. Det minner litt om de forestillingene som Aftenposten hadde på 1930-tallet om Nazi- Tyskland som Europas redningsmann.

I likhet med Ungarn vil Norge komme i skuddlinjen når den amerikansk-russiske krigen bryter ut om ett eller tre år. Masse modeller for ønsketenkning vil bryte sammen over natta som det vanligvis gjør i krig.

Det eneste realistiske det er mulig å gjøre i et så amerikanisert hjernevasket folk som det norske,er at så mange partier som mulig går inn for selvforsvarstanken etter modell av Sveits- dvs Heimevernet oppjustert og modernisert til tennene.

Det er det mulig å få istand selv under den politiske korrekthetens absolutte kontroll bare man er enig,er pågående og aktive. De tre Unge Høire medlemmenes illusjoner vil ramle sammen fortere enn Koht/Nygaardsvolds.

Gjengitt med tillatelse