Nigeria-svindel i Jesu navn? -praktiserer TV Visjon Norge Simoni?

– Det kan være 40.000, 60.000, 80.000 kroner. Herrens velsignelse vil komme over hele din familie, sier den nigerianske pastoren Bayo Oniwinde. Religiøs svindel og Simoni er ikke noe nytt innenfor den kristne kirke. Allerede på apostlenes tid fantes det dem som ønsket og trodde de kunne omsette Guds gaver og velsignelser i bytte mot penger, sølv og gull. Nordmenn har lenge vært kjent med begrepet “Nigeria svindel” og tusener av nordmenn har enten via epost, telefoner eller brev fra bedragere som lover deg gull og grønne skoger i byttet mot noen tusen kroner som skal sendes til kyniske og iskalde svindlere med adresse i et eller annet tvilsomt afrikansk land. Den religiøse tv kanalen Visjon Norge som styres av den kontroversielle figuren Jan Hanvold løfter nå begrepet “Nigeria svindel” til “himmelske høyder” gjennom løftene til den nigerianske pastoren Bayo Oniwinde som selger mirakler og velsignelser i bytte mot tusener av kroner. 

Grådighetens evangelium. Søkelys har tidligere rettet et kritisk søkelys mot den kontroversielle predikanten Svein Magne Pedersen som gjennom sin teletorgsvirksomhet lopper syke nordmenn for innpå 15 millioner kroner hvert eneste år. Den kontroversielle forkynneren som driver sin virksomhet ut fra sitt senter i Vennesla ble allerede tidlig på 2000 tallet kritisert for å bedrive “simoni” ut fra det faktum at mirakler og forbønn for syke simonible noe som kunne omsettes for penger. Imidlertid har den omstridte helbrederens virksomhet ikke kastet så mye av seg de senere år og tall Søkelys har hentet inn viser at Misjonen Jesus Læger slett ikke lenger er noe god butikk for Vennesla-evangelisten. Omsetningen av mirakler og helbredelser i regi av Svein Magne Pedersen har falt med over to millioner kroner og regnskapstallene for misjonen viste i 2013 en omsetning på 15,5 millioner og et driftsresultat på minus 576 000. I 2011 kunne den kontroversielle Vennesla-evangelisten feire et overskudd på 2,5 millioner etter at det var blitt omsatt bønn og mirakler for i overkant av 17 millioner kroner. Året etter, i 2012 hadde omsetningen falt med 2 millioner og Pedersen måtte gjøre opp sitt regnskap med et tap på 48 000 norske kroner.  Det massive underskuddet i 2013 kom på tross av at virksomheten både har telekirke med inngangsbillett på en hundrings samt en bønnetelefon hvor prislappen er kroner 840 pr time. I tillegg opererer man med en “himmelnøkkel” som gir frelse på ti minutter. På denne tjenesten må man bare betale vanlig telefontakst, så selv ikke frelsen er helt fri. (NB: Svein Magne Pedersen har nå lagt ned sin omstridte teletorgsvirksomhet og kritikken fremsatt i dette innlegget har ikke samme relevans lengre)

Simoni og svindel -Flere velsignelser har en prislapp i kroner og øre

At pastor Jan Hanvold er blant dem som forkynner grådighetens evangelium er noe vi veldig lenge har vært klar over. Allerede på 1980 tallet var Hanvold i gang gjennom sin virksomhet, “Ny visjon” som holdt til i Drøbak. Virksomheten her fant sted sammen med tusenlappdet som kalles “Jappetiden” og i likhet med aksjemarkedet så kollapset også Hanvolds virksomhet. Hanvold drev på 1980-tallet forretninger som førte til konkurser,
konkurskarantene og fengselstraff, og sett på hans virksomhet i dag har dette neppe lært den frittalende løse kanonen noe vesentlig. Penger, Gud og sykdom er fremdeles i mange sammenhenger knyttet opp mot hverandre som uadskillelig treenighet og navnet på det hele er grådighet. Hanvold og pastor  Bayo Oniwinde`s budskap er det typiske tros og velstandsevangeliet, at man skal gi for å få. Ønsker du å få Guds velsignelse skal du gi, og helst titusener av kroner, ikke til foreldreløse fattige, men til rike forkynnere som selv lever som konger og smågrever på hjordens bekostning. Jan Hanvold er selv den religiøse lederen i Norge som tar ut mest til seg selv og i følge NRK tar Hanvold selv ut nærmere to millioner kroner i årslønn, -penger gitt av godtroende fjols eller desperate syke som tror at veien til frelse, helse og helbredelse går gjennom “å så inn i Guds rike” som det fagert heter i velstands-evangelistenes vokabular.

Moderne Simoni

Den virksomheten vi ser på TV Visjon Norge og i business-virksomheten til Svein Magne Pedersen er en moderne form for “simoni” som er et begrep vi kjenner fra Guds ord og kirkehistorien.Opp i gjennom den kristne kirkes 2000 år lange historie har det vært mange eksempler på at kirkens menn og tjenere har forsøkt å anvende evangeliet til egen økonomisk vinning. – Selve begrepet “Simoni” er hentet fra den bibelske beretningen om trollmannen Simon som trodde at han kunne kjøpe evnen til å utdele den Hellige Ånd og Guds kraft for penger. (Apgj. 8, 17-23) Begrepet kjent fra kirkehistorien der det er allment kjent at en rekke av de katolske pavene helt åpenbart begikk Simoni for å sikre seg gods og gull eller innflytelse og makt. Endog katolske kirkehistorikere har erkjent dette. “Om pave Innocens VIII (1484-1492) har man åpent erkjent at denne hadde flere barn, at hans overdådige liv var allment kjent og at han begikk Simoni ved å selge kirkelige embeter. Et slikt kirkelig embede betydde ofte personlig velstand og makt, og dette var noe man godt kunne omtale som en velsignelse.

lutherOm pave Aleksander VI er det sagt; “Han kom på pavestolen ved det mest grovkornede Simoni, hadde barn med en rekke forskjellige elskerinner og han levde et utsvevende liv. ”Han ble pave gjennom bestikkelser og hans ferd som pave svarer til den måten han ble pave på!”” Også den katolske kirkes praksis med salg av avlat som hjelp til å forkorte tiden i skjærsilden for mennesker som hadde begått synder var en annen form for Simoni som vitner om at man oppfattet Guds nåde som en slags handelsvare, – som noe man kunne kjøpe for penger. Som kjent var også praksisen ved avlaten i den katolske kirke en av hovedårsakene til reformasjonen som oppstod på 1500 tallet og som splittet kristenheten i protestantisk og katolsk del. (Bildet av Martin Luther som tok sitt oppgjør med den katolske kirkes forførelse, avlat og misbruk av kirkelig makt.)

For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det

jesus-wearing-the-thorn-of-crownsIdeen om å gi til Guds rike er ikke en ny tanke. De første apostler som vi møter i det nye testamentet hadde så avgjort en forståelse av hva det er å gi, og fra Herrens egen munn hadde de fått høre kallelsen: “Når dere går av sted, så forkynn: Himlenes rike er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere
fått det, for intet skal dere gi det.” (Matt. 10,7-8) Her leser vi klart og tydelig at man ikke skal ta betaling eller gaver for å utføre Herrens gjerning, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det, sa Jesus, og det er også nøkkelen til sann helbredelse og forbønn. Man gir av sitt liv, sin tid, sine penger og evner -til Guds rike uten tanken om at man skal få noe igjen. En sann givertjeneste er å gi til dem som ikke kan gi noe igjen og Jesus understreket dette når han snakket om hvem man skal invitere til gjestebud: “Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og vanføre, lamme og blinde. Da er du india-guttsalig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få igjen for det når de rettferdige oppstår.”  (Luk 14 12-14) Å gi ut fra motivet at man “sår” penger inn i Guds rike for å høste velsignelser er ingen bibelsk tanke, men et resultat av et selvsentrert og egoistisk sinnelag som er uforenelig med Jesu budskap. Man skal rett og slett gi fordi man elsker brødrene og fordi man kjenner at Kristi kjærlighet driver oss til å gjøre det. Vårt hjerte er å gi til hans rike, og den Gud jeg tror på og elsker er de fattige og faderløses Gud. Å gi til Herrens sak er å gi av uselvisk hjerte, fullstendig renset for det grådighets-evangeliet som vår tids velstands-evangelister forkynner. Disse forkynner et annet evangelium og har en annen Kristus og vi gjør lurt i å vende oss fra slike ulver i fåreklær.

Et annerledes folk med andre verdier

De første kristne som vi møter i Apostlenes gjerninger hadde et menighetssyn som gjorde at de dyrket en slags kristenkommunisme hvor man ga alt og hadde alt felles. “Og alle de troende holdt sig sammen og hadde alt felles, (Apgj 2,44) og “Men hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en sa om noget av sitt gods at det var hans eget de hadde alt felles. (Apgj 4,32)  Her var det ingen superpredikanter som beriket seg selv eller levde i sus og dus på hjordens bekostning. Ved et eksempel vi møter i Apgj kap 6 blir vi kjent med at noen følte seg forbigått ved de daglige utdelinger og dette ble smidig ordnet ved at det ble valgt ut sju menn med godt vitnesbyrd, fylt av Ånd og visdom til å stå for en rettferdig utdeling av menighetens goder. (Bildet er av menigheten Pilgrimsfolket som praktiserer et menighets og fellesskaps-syn som minner om det vi møter i Apostlenes gjerninger) Paulus som selv var en Guds apostel kunne med sin posisjon helt klart ha misbrukt sin tjeneste og blitt velstandsforkynner men beskriver sitt liv for Herren slik: “Og vi gir ikke i noget stykke noget anstøt, forat ikke tjenesten skal bli lastet,  men viser oss i alt som Guds tjenere: ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst,  under slag, i fengsler, i oprør, i strengt arbeid, i nattevåk, i faste;  ved renhet, ved skjønnsomhet, ved langmodighet, ved godhet, ved den Hellige Ånd, ved uskrømtet kjærlighet,  ved sannhets ord, ved Guds kraft, ved rettferds våben på høire og venstre side;  i ære og vanære, med ondt rykte og godt rykte, som forførere og dog sanndrue,  som ukjente og dog velkjente; som de som dør, og se, vi lever, som de som refses og dog ikke ihjelslåes, som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt.” (2 Kor 6,3-10  1930 oversettelsen)

Lite av herlighetsteologi her

Det er lite å spore av forkynnelsen til menn som Kenneth Hagin, Jan Hanvold, Kenneth Copeland, TD Jakes eller Bayo Oniwinde i den kristendommen Paulus praktiserte og levde i. “Er de Kristi tjenere?” ville Paulus ha spurt om disse. “Jeg taler i vanvidd: Jeg er
kenneth-copeland-jesus-jetdet mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare.  Av jødene har jeg fem ganger fått firti slag på ett nær; tre ganger blev jeg hudstrøket, én gang stenet, tre ganger led jeg skibbrudd, et døgn har jeg vært i dypet.  Ofte har jeg vært på reiser, i farer i elver, i farer blandt røvere, i farer fra mitt folk, i farer fra hedninger, i farer i by, i farer i ørken, i farer på hav, i farer blandt falske brødre,  i strev og møie, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet.  Foruten alt annet har jeg ennu det daglige overløp, omsorgen for alle menighetene.  Hvem er skrøpelig uten at og jeg blir skrøpelig? hvem voldes anstøt uten at det brenner i mig? Må jeg endelig rose mig, da vil jeg rose mig av det som hører min skrøpelighet til.” (2 Kor 11,23-30 ) (Bildet er av innmaten i det private jet-flyet til den omstridte halvkatolske trosforkynneren Kenneth Copeland) Her er det lite å spore av det livet den bibelske apostelen Paulus snakket om.

Nedgang også for Visjon Norge

På tross av intens mas og import av Nigeria-svindlere som forsøker å loppe hjorden for penger i Jesu navn hadde Visjon Norge reell nedgang fra 2011 til 2013. I 2011 viste regnskapstallene driftsinntekter på 97,6 millioner med et overskudd på 6,2 millioner mens i 2013 var driftsinntektene falt til 90, 5 millioner med et overskudd på 111 000. Det er visjon-norge-nedkanskje derfor ikke så merkelig at Jan Hanvold nå må ty til Nigeria-svindlere i pastordrakt for å forsøke å lokke mer gryn ut av hjorden, og da sparer man jo ikke på løfter om velsignelser og mirakler. Selv om det er viktig å gi til Guds sak tror jeg pengestrømmen må gå en annen vei enn gjennom disse som preker lykke og velstand til de troende. Når du gir, gi av ditt hjerte og gi av kjærlighet -til dem som ikke kan gi noe igjen. Da tror jeg du vil vandre i velsignelse om du dog skulle forbli i din sykdom og smerte. Tro på Kristus gjennom alt, for lever du med Ham, er det Kristus som er ditt nummer en. Ikke din sykdom, ikke din fattigdom og ikke dine plager.

Tekst Kjell Andersen

Les også: “Bruk kredittkort. Når miraklene uteblir, får du pengene tilbake …»

 

 

25 tanker om “Nigeria-svindel i Jesu navn? -praktiserer TV Visjon Norge Simoni?

 1. Grundig og velskrevet stykke om en sak som burde få de mest ihuga forsvarere av tvilsom herlighetsteologi til å se de ubibelske som blir presentert av mange karismatikere. Paulus eller de andre av Jesu apostler hadde aldri blitt sluppet til på Jan Hanvolds programmer. Disse forkynte jo nederlag og fattigdom og har tydeligvis ikke samme åpenbaring om tingene som det vår tids fremgangsteologer har. Det vi ser gjennom menn som Hanvold og denne nigerianske svindler-pastoren er en direkte hån mot Gud. Jeg så innslaget med Hanvold på Dagsrevyen og jeg ble fysisk kvalm. Her sitter denne gjengifte bedrageren og snakker om Guds velsignelse med sitt grådige blikk. Alt hans hjerte er fylt av er lyst etter penger, penger og atter penger. Håper virkelig at folk som gir penger til denne kanalen ser tomheten og løgnene i framgangsteologien. Det hele er blitt en parodi på kristendom og enhver kristen menighet med en viss selvrespekt må styre unna denne mannen. Det samme gjelder også denne Pedersen. At de begge har nedgang i omsetningen forteller kanskje at mange har sett bedraget disse religiøse snyltere representerer.

  • Jeg ser aldri på Visjon-Norge lenger, pga alt pengemaset. Kanal 10 er bedre, enn så lenge…

  • Når det gjelder Svært Mange Pengersen, så VET jeg at han strekker seg til det ytterste for å be for syke, dersom de betaler godt.

  • Han loppa mor til en bekjent av meg for 50 000. Ho ringte støtt og stadig og ba om forbønn for svulst på hjernen. Dessverre døde hun. Søstera til ei venninne av meg lider av psykiske problemer og oppsøker innimellom Pedersen uten at det hjelper. Det eneste foreldrene hennes oppnår er å bli letta for en høvding eller to.
   Jeg ønsker virkelig at menigheter og bedehus skal inkludere bønn for syke i sin virksomhet, men det må skje i trygge omgivelser, uten unødvendig show og selvfølgelig i tråd med Jesu befaling. “For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det”..

 2. Jeg ser ikke mye på denne tv kanalen fordi den ikke er verd å se på. Stort sett er det jo bare falske lærere som forkynner det som klør i øret. Det er tragisk at pinsevennforkynner og tidligere K-S redaktør går god for en slik kobling mellom penger og velsignelse. Disse har redusert Gud til en colaautomat hvor Gud er blitt en figur man kan tvinge til å gjøre ditt og datt ved hjelp av forskjellige teknikker eller rett bruk av magiske ord og proklamasjoner. Det er uhyre sørgelig at kristne sitter å ser på slikt søppel klekket ut i helvete av den falske profet. Uhyre trist at kristne kjøper slikt med å gi penger til Visjon Norge, og på den måten blir medskyldig i at vranglæren får et større publikum. Å gi penger til Hanvold og hans kanal gjør deg medskyldig i villfarelsen og Gud vil en gang stille oss til ansvar for at vi har bidradd til å holde tv kanalen på lufta.

 3. Det man sår, høster man av også i sitt eget liv, og den som man bedrar med sin villfarelse., ingen ting i denne type løgn har noe med Bibelske røtter å gjøre. Gud lover velsignelser for den som gir av sitt hjerte, men ingen konkrete velsignelser er blitt gitt. velsignelsen kan bestå av gleden av å gi. Hvordan kan Guds rike vokse på Løgner?

 4. ‘Sannhetten’, ja.
  (navn slettet), det heter sannheten – med en t. Du skriver ordet feil både her og på bloggen din.

 5. Faktisk en glimrende vurdering av Hanvold og evangelist Pedersen. Disse forkynnerne lever i konstant ulydighet mot Jesu egne ord og det er grunn til å spørre hvorfor ikke kirkeledere og pastorer tar tydeligere avstand mot slikt. Verken Hanvold eller Svein Magne Pedersen burde slippe til i en eneste norsk menighet. Det er også ille at Finn Jarle Sæle i Norge i dag så og si forsvarer en slik praksis, og selv om jeg har sansen for Sæle og Norge i dags støtte til Israel, er det likevel mange beklagelige sider med den avisen. Jeg etterlyser et grundig og samlet oppgjør med denne teologi og praksis. Det er en stor skam at kristne ledere skal gjøre profitt på troende menneskers dårlige helse og overtro. Vår tro må være rettet mot Jesus og ikke en tro på troen.

 6. Apropos svindel; er det noen som har kjennskap til hvem som står som eiet av kontoen, som er oppført på Smyrnas nettsider? Er det Jan Kåre eller fruen? Tidligere var det noen som sa de ville overføre 1 kr., for å finne ut hvor de havnet? Dette er et punkt som må tas med i en anmeldelse til Økokrim.

  • (Navn slettet): Når disiplene spør Jesus om hva som er det viktigste budet i loven, hva svarer Han? Jo, Han svarer at det viktigste er “det dobbelte kjærlighetsbudet”. Ergo; de andre budene er likestilt. Dette med seksuelle synder, at de skal være verre enn andre, er altså menneskeskapte.

   Kontoen du oppgir som gavekonto på Smyrnas hjemmeside, tilhører deg privat. Dette er svindel og tyveri! Da lever du i synd! En annen ting er at du lyver bevisst, minst 30 ganger til dagen, bare på internett, og da lever du også i denne synden.
   Jeg ønsker ikke å ha en klar formening om gjengifte, men dersom din fortolkning av Guds Ord på dette området er rett, og Torp, Hanvold og tusenvis av andre lever i synd som gjengifte, så er det ikke noe verre enn de syndene du selv lever i!

   Er det noen som har prøvd å overføre en krone, for å få en 100 % visshet om hvem som står som eier av kontoen? Dersom de ikke vil skrive det her, så send gjerne en mail til meg: braut@hotmail.no

   Det er helt usannsynlig at Smyrna står som eier av kontoen, da Smyrna ikke er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, hvilket kreves for å få opprette en bankkonto.
   Smyrna er forøvrig også i innsamlingskontrollens søkelys:

   http://www.innsamlingskontrollen.no/nb/obs/vis/25

   Jeg oppfordrer noen til å gjøre dette, og gi meg en tilbakemelding. Dersom jeg får en bekreftelse på at kontoen tilhører bloggeren privat, vil jeg vurdere å anmelde ham til politiet for svindel!

  • Jan Kåre; Sanhetten er at Ansgar er en hedersmann, og en redelig Guds mann, som er svært opptatt av rettferdighet, og han vil ikke se på at du lurer folk. Har du sett denne filmen, (navn slettet):
   https://www.youtube.com/watch?v=C1no75lpOiw

   Utfordring; Klarer du å gå en hel dag uten å lyve en eneste gang?(gjelder skriftlig og muntlig)

 7. Nå har jeg tidligere tilkjennegitt at jeg ikke har særlig mye til overs for Hanvold. Men, når det er sagt; jeg kikket gjennom(og hørte) hans opptredener i dagsrevyen, dagsnytt atten og NRK-Buskerud denne uken, og jeg må si at han klarte seg svært godt, alt tatt i betraktning. Han var saklig, og fikk virkelig forkynt Jesus til hele Norge:-)

  Selv om han gjør mye rart, og han har en ung og flott kone(til vår lubne venns grenseløse misunnelse), så skal han ha for at han har klart å bygge opp denne kanalen. Man kan mene hva man vil om denne mannen, men guts og pågangsmot er han full av:-)

 8. Joel Osteen is a False Teacher who refuses to Take a Stand for Jesus on National & International TV as seen below. Joel has shown repeatedly that he is Ashamed of the True Gospel of Jesus Christ! Joel Osteen is a PEOPLE PLEASER vs a GOD PLEASER. He was asked by Fox News Anchor— CHRIS WALLACE: “Are Mormons Christians? Joel’s shocking answer to Chris Wallace was this: JOEL answers: “Yes, In my mind they are….”// What?! Joel then continues to share his Unbiblical Beliefs about this. He apparently doesn’t know that MORMONS ARE A CULT! Mormons Believe that Jesus was merely a Created Being who came from Planet Kolob!! We are to Test Everything with God’s Word, and line it up with other parts of Scriptures as well…as to not take things out of context (1 John 4:1, 1 Thess 5:21). Apparently Joel Osteen does Not Read his Bible enough to be able to DISCERN these very simple things..as far as Mormons being a Cult. Joel Osteen is married to Victoria Osteen, and they are— Pastors of the Largest Church in America. Joel has MANY MISSED OPPORTUNITIES to present to the WORLD BIBLCAL TRUTHS & WARN PEOPLE of the COMING JUDGMENTS (John 16:8). Sadly, it’s an ongoing Track Record of PEOPLE PLEASING & CANDY COATING GOD’S MESSAGE. Be a Good Berean professing Christian (see Acts 17:11) and Compare what Joel Osteen is teaching people with what Jesus told us about in Scripture. We PRAY for Joel because he is clearly preaching & teaching a different Gospel than what Jesus preached (Mark 1:15).
  http://blog.amightywind.com/disturbing-secrets-of-joel-osteen/

Det er stengt for kommentarer.