New Apostolic Reformation (NAR) – falsk lære som sniker seg inn i våre menigheter

new-apostolic-reformation-new-world-order-192“Vi opplever at New Apostolic Reformation (NAR-læren) sniker seg inn i våre forsamlinger, både i pinsemenigheter og lutherske bedehus. Det er særlig i veldig karismatiske kretser at denne læren er utbredt. Dette er en New Age-inspirert forkynnelse som inneholder bønneteknikker, lovsang- og tilbedelsesteknikker. Man opererer med selvutnevnte apostler som har åpenbaringer direkte fra Gud som blir likestilt med Bibelen, ja de kan endog trumfe Guds Ord. Man blander også inn åndeverdenen på en ukritisk måte. Noen er klar over denne typen forkynnelse og stiller seg bak den, mens andre ikke er klar over at man blir utsatt for denne forkynnelsen i det hele tatt,” skriver bloggen Bibel og Tro

Mange har ikke hørt om NAR og at det er en bevisst ny teologi. Imi-kirken er et eksempel på en menighet som står for denne læren som bl.a. Bethel-church forkynner. Andre som er dypt inspirert og influert er Ungdom I Oppdrag og Kvinner I Nettverk.

Jeg ser at jeg har blitt utsatt for denne læren flere ganger uten at jeg har vært klar over det, og det skremmer meg. Noen av de som forkynner NAR-læren er forkynnere som brukes mye i forskjellige tverrkirkelige sammenhenger.

I det siste har vi også vært vitne til et vanvittig arrangement i Telenor Arena der den selvutnevnte «apostelen» Maldonado har spredt sitt falske og ubibelske «Så inn-evangelie». Mange lar seg lure av denne forkynnelsen og mange ser på denne «apostelen» som «innafor» fordi det er TV Visjon Norge som står bak arrangementet, og da denne kanalen sender mye flott sluker mange dette rått. Det er tydelig at Bibelkunnskapen er på et bunnivå og at det er lettere å høre på «apostler» og deres «sannheter» enn å lese og sjekke hva Guds Ord virkelig sier. Det er på tide igjen å ta frem hva profeten Hosea sier i kapittel 4, vers 6: «Mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap.»

Les hele artikkelen fra Bibel og Tro

 

78 tanker om “New Apostolic Reformation (NAR) – falsk lære som sniker seg inn i våre menigheter

 1. Guds Nåde er stor men Å Bare forkynne nåde, og et velstand budskap vil aldri høste til sannhet og omvendelse fra synden eller ikke skape et fundament til å leve et Hellige liv.
  Nåden kom Jesus med det samme gjorde sannheten. Uten Sannheten I Guds ord, så vil Nådens kraft til omvendelse, være uten kraft til anger og omvendelse fra synden. Paulus sa skal vi da synde mer, for at Nåden skal bli større nei det skal vi ikke. Men noen tror det er greit å kun leve et liv på NåDen uten å forstå hva Sann Nåde er. Nåden står jo øverst på listen hos noen. Son et springbrett til å leve slil man selv vil, da mener jeg at man utnytter nådens kraft til omvendelse til å synde på Nåden. Derfor sier Paulus om det som klør I øret er mer behagelig å høre på en det Nådens Virkelige Sannhet er. Guds ord er klar på dette punktet Nåden er til vår skrøpelige natur som alltid vil gjøre det motsatte av det ånden vil I oss. Paulus sier vi har en kamp inne I oss. Vi er et Hellige folk og Da Bør Nåden bli brukt I kjærlighet til sannheten I Guds ord, for sann kjærlighet gir kraft til sann Nåde til hver den som tror på Guds ord.

  • Ordet ble menneske

   Joh. 1, 1 – 14

   1. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Han var i begynnelsen hos Gud. 3. Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. 4. I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. 6. En mann stod frem, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. 7. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. 8. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. 9. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10. Han var i verden, og verden er blitt til ved Ham, og verden kjente Ham ikke. 11. Han kom til sitt eget, og Hans egne tok ikke imot Ham. 12. Men alle dem som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn. 13. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så Hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

   I disse få ord er hele Guds frelse åpenbart. Alt det du trenger å vite til frelse. Skriften kaller det «gudsfryktens hemmelighet,» som nå er åpenbart. (1 Tim.3,16). Ordet ble kjød!
   Gud gav dette barnet i krybben et helt bestemt vitnesbyrd – sa noe helt bestemt om det. Dette er det viktig å få tak i, høre og forstå: «Han er Kristus, Herren!» (Luk.2,11). Han er Gud!

   Mange tenker og tror som så, at Jesus kom til julenatt på samme vis som når vi slår våre øyne opp i denne verden. At Han altså ikke var til før Han ble født inn i verden av Maria, sin mor. Men hør hva profeten Mika vitner om Ham: «Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager.» (Mika 5,1b).
   Han hadde alltid vært til! Men det nye var dette som kalles inkarnasjonen – Gud ble menneske – Ordet ble kjød.

   Her i teksten kalles Han Ordet. Det som var i begynnelsen. (v.1). Det er et uttrykk for å være fra evighet av, uten begynnelse. – I begynnelsen var allerede Ordet. Slik som Mika ved Guds Ånds opplysning forkynte.

   Videre forkynnes det om Ham: «Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» (v.3).
   Ved Ham og av Ham og til Ham er alle ting skapt. Det er med andre ord Skaperen selv som ligger svøpt i denne krybben! Forstår du det? Kan du fatte det?

   Nå er det umulig å utlegge dette i en kort preken – ja, det er umulig om en hadde all verdens tid, for det vi leser om her er i grunn noe helt ufattelig.

   Mange kan lese igjennom disse vers eller høre juleevangeliet forkynt, og mene at dette har de da forstått. Men når viten skal bli til tro, så ser du at det er helt ufattelige ting det står skrevet om her. Ordet ble kjød! Kjød – det er rett og slett ment: Ble menneske.
   Du er kjød. Og nå leser du altså her at Gud ble kjød. Han ble som deg, for ved det å frelse deg. «For alt kjød var blitt fordervet på jorden,» som det står om mennesket i tiden før syndfloden, «og deres hjertes tanker var onde den hele dag.»

   Så også nå! (1 Joh. 5,19). Det er ingen god attest dette, men slik ser altså det hele ut i Guds øyne.

   Noe skjedde med Guds ypperste skapning. Mennesket falt bort ifra Ham som alene kan kalles god. (Mrk. 10.18). Og ingen kan gjøre opp for seg – ingen kan betale den gjeld det har medført. Skal et menneske svare for seg selv for Gud, da går det fortapt. Du som er uten Jesus, du er fortapt. Du er skilt fra Livet! Det er ikke bare visse feil og mangler ved oss, som kan rettes opp igjen, for eksempel ved Guds hjelp, Guds kraft e.l. Nei – det er selve livet du mangler! Og du kan ikke gi deg selv liv.
   Å bli en kristen er ikke å forandre livsstil. Det er ikke å gjøre noe annet, men det er å bli noe annet. Bli noe i Ham, i stedet for hva du er i deg selv. Det er å bli født av Gud. Det er å ha fått rett til å bli Guds barn. (v.12).
   Legg merke til at det er en rett som gis en. Og det skjer ikke ved noe et menneske gjør, ikke ved at et menneske bestemmer seg for å bli, og kaller seg en kristen, men ved tro på Hans navn. (v.12b). Og det igjen skjer ifølge blant annet apostelen Jakob, ved et bestemt ord: Sannhetens ord! (Jak.1,18).
   Det er når Kristus i Ordet åpenbarer seg for en synder som den Han i virkeligheten er: Jesus = Guds frelse.
   Det er mye tale i vår tid om Guds kraft. Og da forestilt som en upersonlig kraft som inngis en. Men Ånden kom for å herliggjøre Jesus, for at vi skulle stå ikledd Ham. Den kraft vi kjenner – og er lovt – er evangeliet som frigjør og gir frimodighet innfor Gud. Guds kraft til frelse! (Rom. 1,16).
   Det er hva du leser om her i teksten. Gud fant bare en vei til frelse for oss, og det var at Han selv steg ned og ble kjød, i vårt sted, for å gjøre opp for oss i dette sitt rene og fullkomne kjød. Derfor var også navnet Han fikk hos profeten – Immanuel – «Gud med oss!»

   Derfor kom Han – som det blant annet heter to steder om dette: «For å (i tidens fylde) samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.» (Ef. 1,10). Og: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra dere synder.» (Mt. 1,21).
   I begynnelsen hørte vi – var alt i Kristus. (v.1).

   Han er altså – som vi leste det her: «Lyset som skinner i mørket.» (v.5a).
   «Jeg er Veien,» som Han sier. Veien tilbake til Faderen. Tilbake til enheten mellom Faderen og Hans skapning, mellom himmelen og jorden. (jmf. Ef. 1.10). Og dette lyset skinte i mørket. Han steg ned i mørket. Mitt og ditt mørke.
   Vi mennesker som tilba stokk og stein, satte vår lit til gode gjerninger eller hva som helst annet – som du ser ute blant verdens folkeslag – for å bli godtatt på den siste dag.
   Mørket tok ikke imot det (lyset), forkynner Skriften. (v.5b).
   De fleste tok ikke imot Ham som er lyset, og som Gud selv har gitt vitnesbyrd, men ble i djevelens bedrag – det som inntok mennesket på fallets dag (les 1 Mos. 3,5), og foretrakk det. For – som det står – der kunne man skjule sin synd, sine onde gjerninger. (Joh. 3,19-20). Og dermed gikk man inn i den evige død. Inn under Guds dom.

   Det er også denne vrangforestilling og vantro som er virksom der hvor det i dag kjempes for å vinne hel og full seier – som det kalles – ved en tenkt Guds kraft som skal støtte opp om vårt egenrettferdighetsstrev.
   Den troende derimot ser at seieren allerede er vunnet. «Jesus vant, og jeg har vunnet,» som det heter i påskesalmen.
   «For med ett offer har Han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.» (Hebr. 10,14).
   Les gjerne det verset gjentatte ganger. Det er her kampen står for den troende – å ikke miste dette – denne seier – av syne. Dette er det han roper til Gud om å bli bevart i.

   Veien kjente altså ingen av oss, før vi fikk den forkynt: «Så har Gud elsket verden» – deg og meg – «at Han osv.» Og stans nå for ordet – elsket. Det gjelder jo deg dette.

   Men det står noe bestemt om dette mørket Jesus (lyset) kom til: «Og mørket tok ikke imot det.» (v.5b).
   De fleste som møtte det, avviste det, og gikk dermed inn i evigheten uten å vite hvor de gikk hen. Situasjonen er jo den samme i dag. Nå er Jesus – denne Gud i kjød – deg nær i sitt ord. Han vil inn og opplyse ditt mørke. (v.9). Hva sier så du? Har du ikke bruk for det?
   Jødene – sammen med de hedenske romerne – korsfestet Ham. Skal du og jeg gjøre den samme synd? Eller skal vi denne julen be Faderen som åpenbart elsker oss så høyt om, at Han vil gi oss lys over juleevangeliet. At vi må se innholdet i denne Guds julegave. Hva det betyr for oss, så langt vi kan se!

   Tenk å ha himmel og salighet i vente. Det er mitt personlige vitnesbyrd til dere, at jeg har fått se innholdet i denne gaven, og det har gjort alle ting nye for meg. Et helt nytt liv som ingen kan ta fra meg – det evige liv. Det kan ikke uttrykkes i ord. «Det kan ei forklares, det kan blott erfares, hvor salig det er hos Jesus.» For, det er av nåde! Alt! Som vi leser av vers 13 i teksten. Ikke kjøds eller manns vilje. Ikke kløkt og menneskelig evne. Nei! – Alene av Gud!

   «Å dype fred og stille ro, Gud selv vil i mitt hjerte bo.» Skulle jeg nekte Ham bolig? Hvem – eller hva – vil jeg heller huse?

   Det er julebudskapet: Det er fred og fryd og glede – og det er alvor!

   Nå all vår nød og sorg er bøtt,
   Vår sorg er bøtt,
   Oss er i dag en Frelser født!
   Halleluja, halleluja!
   E.K.

 2. Kjell; det er en direkte usannhet du serverer om IMI. Jeg kjenner sentrale skikkelser i denne menigheten, og jeg VET når jeg sier at dine påstander ikke har rot i virkeligheten. Hvem er din kilde her?
  Kanskje den meget tvilsomme religiøse figuren Bjørn Bris-Johansen?

  • Når imi tar inn de falske personene som er omtalt i artikkelen, så er det åpenlyst at det er en usunn menighet som spyr ut gift, uansett hvor “åndelige” det synes å være!

  • Til slutt: “For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist! 8 Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn.
   9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.”

   2. Joh 1:7-11

   Og det er kun Guds Ord som skal fortelle oss hva som er den sunne lære! Derfor så viktig at vi mer enn noen gang studerer hva som står i bibelen.

 3. Jeg er uansett skeptisk til apostolisk lære. Og mennesker med store skilt på seg, på hvilken tjenestegave de er. Om du er en apostel, så burde du ha en apostels forfølgelse. Bare les om Paulus liv. Nei, måtte Gud sende frem profeter ala David Wilkerson, som våger og tørr å peke på Sannheten, uansett hvilken pris. Alt det falske kommer frem pga menigheten forkaster de ekte profetene, og tar til seg lykke og fremgangs profeter. *Vi ser det samme problemet med eks. Mika som var den eneste ekte profeten blant 400 andre, og ble sett på som negativ. Vi ser det samme med Jeremia, og alle falske profetene rundt ham.

  • Har hørt litt på David Wilkerson i dag på youtube….anbefales.

   I en video
   “David Wilkerson – In One Hour Everything is Going to Change | Must Hear ”
   utrolig klarsynt og treffer akkurat hva skjer i dag med barn og pizzagate.

   “David Wilkersons profetia till Sverige ” og også hele Skandinavia i 2004, meget klarsynt ligger på youtube.

 4. Andre; hvilke av de personene har talt i IMI?
  Det er mange som uttaler seg mot bedre vitende, kaster seg på en bølge av kritikk, uten å kjenne realitetene.

 5. Veldig alvorlig når man fjerner eller legger noe til Ordet, Skriften Guds Ord og Jesu lære. Det står det advarsel om i bibelen. Og på Ordet skal alt prøves.

  Det som ikke nevnes i den lange informasjonen om NAR, er at de fleste navn som der nevnes, de godtar skilsmisse og gjengifte der den første ektefellen fortsatt lever. Noe som Skriften kaller hor, og som der dette med hor godtas i menigheter fører falsk lære. Mange forkynnere er selv skilt og gjengifte og lever i hor. Disse kan ikke gi god frukt.

  Med svært mye falsk lære rundt i de fleste menigheter, og svært mange falske røster, så er det ikke rart at Herren ønsker at vi roper ut et høyt: Vend om og kom tilbake til Gud og Hans Ord!

  JEG TROR AT VI ALLE TRENGER Å VENDE OM OG KOMME TILBAKE TIL ORDET! VI HAR ALLE NOE Å VENDE OM FRA – VI MÅ FÅ ALL URETT BORT FRA VÅRE TELT!

 6. Problemet, slik jeg ser det, er ikke først og fremst falsk lære men heller grunnene til at dette så lett får slippe til. Jeg tror man kan finne mange forklaringer på hvorfor dette skjer i “brevene til menighetene” i Joh. åp.

  Den som tar Bibelen alvorlig vil nok automatisk fokusere mer på årsakene enn konsekvensene. Men det er vel typisk for tiden at man skal bekjempe symptomene i stedet for sykdommene.

  Overdrevent fokus på alle slags fremmede lærer kan vel rett og slett ta oppmerksomheten bort fra det som virkelig betyr noe. Omtrent som å bare fokusere på rådebank når motoren kjøres uten olje.

  Enkelte gjør dette mer eller mindre bevisst for å slippe å kaste stein i egne religiøse glasshus. Ved å peke på flisene i andres øyne kan man flytte oppmerksomheten bort fra seg selv.

  Det er en grunn til at kristendommen forsvinner. Men det er ikke så mange som liker å snakke om dette.

  • Dette å vende om betyr jo også at man ber Gud om hjelp til å ta ut bjelken i eget øye før man ser flisen hos andre. Det å vende om er å ydmyke seg under Gud og be Han syne oss synden i våre liv. Det koster å følge Jesus!

  • Jeg vil påstå at falsk lære er et stort problem. Hyrdene har et ansvar for å gi flokken rett mat. Er dem som er betrodd ansvaret for det. Når hyrdene ikke gir flokken rett mat så blir det dårlige frukter av det. Gjenfødte troenne høre Herrens røst og kan ikke bli værende i menigheter som forkynner falsk lære. De vil ikke høre på dem og vil ikke følge etter dem. Da ender det opp med at alt mulig kommer inn i menighetene, der ufrelste mennesker godt kan trives og fortsatt leve i sine synder.
   Dem som er bibeltroende er tro mot Ordet. Og de vil også stå opp for sannheten. Og det er helt naturlig at de også vil advare andre mot å høre på dem som er falske.
   Men er helt enig, vi må ikke glemme det viktigste! Det er at Jesus Kristus er i sentrum og bli i evangeliet! Dem som lever i lyset med sine liv og blir i evangeliet og ordet vil se klart, og kan avsløre det som er falskt.
   Som sagt er det hyrdene som har et anvar for å gi flokken rett mat og hver troende har et ansvar for hva de tar inn. Men når ransakende forkynnelse blir unnlat på prekestolen, der de ikke snakker om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring, blir det en lunkenhet uten sidestykke fra sann og levende kristendom.
   Man kan ikke forvente av ufrelste mennesker at de kan avsløre det falske, de trenger nettopp evangeliet og at Guds Ord blir fortalt dem.
   Så det er hyrdene som har sviktet her og det er mange kristne som lider oppi dette. De vet snart ikke hvor de kan gå for å høre Ordet og ha sann felleskap med andre troende.
   Kristenheten er i stor fare!

   Tegnene på at Jesus Kristus kommer er mange: Om Han vil finne troen på jorden når han kommer?

 7. Til Andre og de som kritiserer IMI: kom med KONKRET kritikk, hva forkynner de/praktiserer de som strider mot Guds Ord???
  John Arnott var og talte over 2 dager, sammen med kona og en til, våren 2011.
  Da var jeg selv tilstede på alle møtene, og alt fikk “godkjent-stempel”, selv om jeg i utgangspunktet var skeptisk.

  Jeg mistenker at de fleste kritikerne aldri har vært i IMI. Det er allid enklest å ha en mening om noe man ikke vet noe om, pleier min kloke gamle far, Arne Birger Braut å si?

  • Imi-kirken i Stavanger som hører til Normisjon er vel den kirken som er knyttet sterkest opp mot læren til Bill Johnson og hans kirke Bethel Church. Det synes å være er en tett utveksling av idegrunnlag, teologi og erfaring gjennom talere, konferanser («Åpen himmel»), reiser både ved menighet og Acta bibelskole.
   Les disse 4 artiklene av Jan Helge Aarseth dersom du skulle være i tvil om Imi-kirken ikke er «blendet» av denne falske læren:

   http://www.nlm.no/nlm/norge/region-soervest/nyheter/i-bethel-kirkens-fotspor-vekkelse-eller-villfarelse-del-1

   http://www.nlm.no/nlm/norge/region-soervest/veiledning/artikler/i-bethel-kirkens-fotspor-vekkelse-eller-villfarelse-del-2

   http://www.nlm.no/nlm/norge/region-soervest/veiledning/artikler/i-bethel-kirkens-fotspor-vekkelse-eller-villfarelse-del-3

   http://www.nlm.no/nlm/norge/region-soervest/veiledning/artikler/i-bethel-kirkens-fotspor-vekkelse-eller-villfarelse-del-4

   Hele artikkelen her som det blir kommentert under er full av konkret kritikk. Her kommer det også frem hva som strider mot Guds Ord.

   Ellers er det jo MEGET betryggende at du har gitt et “godkjent-stempel” til John Arnott sine møter i IMI-kirken.

   Ditt “godkjent-stempel” kan gått være stemmer, ikke vet jeg. Det er jo ikke slik at ikke disse kan komme med “fornuftige” læresetninger og taler. Det samme kan du høre av katolikker. Det som man må sette seg inn i er hva de står for! Skriften alene eller eller åndelige opplevelser? Skriften alene eller likestilles Guds Ord med åndelige overbevisninger? Sånn kan vi fortsette…..Ønsker vi å samarbeide og hente inspirasjon og dele deres forkynnelse, lesestoff, videoer? Artikkelen viser den falske læren! IMI-kirken har valgt å knytte seg til denne læren og spre dens budskap!

   Vil ellers oppfordre deg til å lese HELE artikkelen før du kommenterer!

  • Ansgar Braut:Du får greie svar fra de linkene Richard deler.
   Håper du også kan lese denne linken: http://www.bbif.no/aktuelt/apologetikk/forfoerelse/

   Spiritismen har fått sitt inntog i kristenheten. Der folk rister, hyler, ligger som dyr på gulvene, fulle i ånden osv er ikke Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd skal herliggjøre Jesus Kristus! For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. 2.tim 1:7.

   Det vi ser av de manifestasjonene i bl. a trosbevegelsen osv er kjødelige
   Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet, 20avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, 21misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike. 22
   Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; 23mot slike er loven ikke. 24Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

   Det er en annen ånd som har inntatt de falske menighetene.

   Hvilken lære har de om kristus?
   Har du lest om JDS-læren? tar herved med en tidligere link fra søkelys: https://www.sokelys.com/?tag=jds-laeren

   Der de praktiserer jds læren blir det en annen ånd. Der de praktiserer en annen Jesus enn den bibelen omtaler blir det også en annen ånd og falske frukter.

 8. Richard; ber nok en gang om at du er KONKRET.
  Hva forkynner eller gjør IMI som strider mot Ordet?
  Du og andre religiøse figurer fremstår som løgnaktige konspiratører.

  • Kom med en konkret link til en tale fra IMI som strider mot Ordet, eller andre beviser for vranglære, eller kom med en beklagelse!!!

 9. Andre; hvilke av de personene har vært i IMI???
  Såvidt meg bekjent kun John Arnott. Det var helt ok møter, trygt forankret i Ordet!
  MEN, ikke dermed sagt at jeg ikke er kritisk til sider ved Arnott og Toronto…

  Er sikker på at Biskop Erling Pettersen kan holde en flott tale han også i IMI, men…?

  • John Arnott er tilhenger av Toronto. Det er nok til å ikke høre på han.
   Var selv på catch the fire konferanse i vennesla for noen år siden. Ble fysisk dårlig av å være der inne. De oppførte seg som dyr.

   “7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist! 8 Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn.
   9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.” 2.joh 1:7-11

   Ingen sanne forkynnere kommer med løgn. Ta avstand fra dem som kommer med løgn og ikke blir i Kristi lære..

  • Her kan du lese hva Marin Cave står for: http://www.maktkartet.no/person/80-martin-cave

   “Hovedimportør. IMI-kirken har latt seg inspirere av og ofte vært en av de norske hovedimportører av vekkelsesbølger og impulser fra internasjonale miljøer kjent som Toronto, Willow Creek, Saddleback – og de siste årene Bethel Church i Sør-Caifornia. Martin Cave er ikke redd for å ta inn og «fornorske» impulser fra andre land og tradisjoner. Kritikere synes riktignok at Cave er for lite kritisk til hva han bringer videre særlig av karismatisk, amerikansk kristendom – og at «fornorskningen» og kontekstualiseringen er for svak.”

   Imi-kirken tar inn det falske fra toronto, willow creek, betel church osv osv..

   Du har fått nok informasjon på denne tråden og råder deg til å lese de linkene som er gitt i denne tråden ..

 10. Andre; Jeg har ALDRI hørt noen hyle, skrike, ule eller ligge og vrenge seg på gulvet i IMI?
  Anbefaler folk som sprer usannheter om å søke sannheten.
  Jeg har fortsatt ikke sett en eneste tale eller annet fra IMI som noen her kan hevde er mot Ordet?

  • Så du sier at ingenting lærdommer fra trosbevegelsen har kommet inn der?
   Så du sier at imi kirken ikke støtter de profilerte personene fra trosbevegelsen?

   Er de profilerte personene fra trosbevegelsen jeg snakker om.
   Når en menighet tar inn lærdommer eller støtter noen av dem er nok i seg selv.

  • Har hørt folk har sagt at de er “fulle av ånden” etter de har gått der. At de lå på gatene. Når politiet kom forbi, så trodde de at de var fulle, fordi de ikke klarte å låse opp bildørene.

   Sier ikke at dette er en hverdagskost, men har forekommet ting som har vært usunne.

   Men uansett, når en menighet støtter opp personer fra betel church og catch the fire osv er nok. hvis det hadde vært en sunn menighet så hadde de ikke tatt inn sånne personer i det hele tatt til å forkynne i sin menighet

  • Så viktig at vi passer på i dag, at vi ikke blir ført vill.

   All sann åndelighet springer ut fra Ordet om korset! Derfor så viktig at det er i sentrum! Det er nok til både frelse og helliggjørelse. Er kun evangeliet som bringer med seg alt som gjelder angående forholdet til Gud. At Jesus Kristus hele tiden er i sentrum! At man ikke går utover det som står i Ordet!

  • Er så mye snakk om følelser og opplevelser i dag. Det er følelsesbasert! Det handler ikke om følelser, men om tro. Og troen kommer av kristi ord (evangeliet).

 11. Andre og Richard; en siste kommentar i sakens anledning: kom med dokumentasjon på at det har foregått noe som strider mot Guds Ord i IMI, eller HOLD KJEFT!
  Blir provosert over mennesker som kaller seg kristne, men sprer om seg med sladder, løse påstander og løgn!

  • Provosert? Går det ikke noen tanker til deg angående de linkene som vi har delt med deg?

   hva er løse påstander her? Har du lest den linken jeg delte med deg ang hva Marin Cave tar inn i Imi?
   Har du lest linkene som Richard har delt med deg ang Betel Church? Vet du hva trosbevevegelsen er? Vet du hva de står for? Har du lest om Jds lære?
   Det er fakta og ikke løgn de linkene som har blitt delt.
   Du har kanskje ikke lest igjennom dem?

   Du har fått nok informasjon og er ikke poeng å dele mer angående dette temaet. Du får ta det som du vil..
   Kan ihvertfall ikke si at du ikke har blitt advart. Så er opp til deg om du vil ta det til deg eller ikke.
   Vi har alle et ansvar for å ikke bli forført. Hvis vi ikke tar imot kjærlighet til Sannheten, så blir vi forført. Les 2. Tess angående den saken.

   Kan godt avslutte denne saken, for er ikke poeng å holde på mer. Du har fått det du trenger å vite, så er det opp til deg om du vil ta det til deg og prøve det opp mot Guds Ord.

 12. Andre; er du dum, eller later du som? Har du et konkret eksempel på forkynnelse eller andre aktiviteter som har foregått i IMI som strider mot Ordet????

  • Tok meg tid til å høre på denne talen: https://vimeo.com/191437622

   Han taler rett ut at han har besøt Betel Church i Usa som de lærer MYE av.
   Han sier rett ut at ikke alt som Betel Church gjør er riktig, men de lærer av de. Er det ikke bibelen som skal være vår lærebok? Skal ikke lære av andre enn bibelen.
   Hva står det i 2.joh 7:11?
   “For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist! 8 Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn.
   9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

   Han forteller at Betel Church har Guds velsignelse, hvordan er det mulig når de forkynner en falsk Kristus? Hvordan er det mulig at Betel Church har Guds velsignelse, når de spyr ut gift? Vi har sagt nok om den saken.

   Matin Cave sa indirekte at han reiste til USA for å oppleve Gud. Hva sier bibelen om hvor Gud er nær? Gud er nær i sitt Ord: Rom 10:8. Trenger ikke reiser til Usa for å oppleve Gud, Gud er nær i sitt Ord. Han er nær det Ordet blir forkynt rett!

   Han talte vel om paven.

   Han sier at det er frelse i dåpen. Han tror det er frelse på andre måter også.
   Hva sier ordet?
   “Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.” Joh 14:6
   Guds gir oss frelsen gjennom Jesus. Det står i Bibelen, Matteus 1,21. ”Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” I Apostlenes Gjerninger 4,12 står det, ”Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.”
   For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Rom 3:28
   For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, 9ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig. 10For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem. Ef 2:8
   For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; 17for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve. Rom 1:16

   Så det er ikke andre måter å bli frelst på enn det Jesus Kristus har gjort for oss på korset. Vi blir kun rettferdiggjort ved tro, intet annet.

   Han sier at dåpen er en kjærlighetspakt. Hvor står det?
   Det jeg evt kan lese om dåpen i vann: Dåpen er ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighets bekjennelse til Gud, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse – 22 han som fór opp til himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er ham underlagt. 1.pet 3:21-22

   Er ikke frelse i dåpen, kun det Jesus har gjort for oss på golgata. Jesus sa at det er fullbragt. Frelsen er ferdig! Så vi blir rettferdiggjort ved tro. Dåpen er vel heller en handlig man gjør når man kommer til troen på Jesus Kristus. Vi blir kun frelst ved tro, intet annet. Og det er blott av bare nåde. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord (evangeliet, ordet om korset) Rom 10:17.
   For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;
   19for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 1.kor 1:18-19

   Martin cave sier at det er frelse i dåpen og hvis ting går galt i livet ditt, så glemmer ikke Gud hva han gjorde da du ble døpt.
   Hvor står det i bibelen?
   Gud regner kun med det Jesus har gjort for oss på korset, det alene! og det er kun Jesu blod som renser oss fra all synd!

   Hørte ikke alt, men nok hva Martin Cave sa. Han holder seg ikke kun til ordet, men bruker mesteparten sine egne ord. Han går utover kristi lære! Han støtter betel church!
   Etter det jeg har hørt så vil jeg si at martin cave er falsk eller så er han forført.

  • Er sikkert flere ting som kunne vært sagt om denne saken. Hør selv talen og bedøm alt det han sier opp mot Ordet. Ordet skal alltid leses i sin sammenheng, ikke bruke menneskelig tanker, fornuft og følelser til å forklare det.

  • jeg gjenkjenner ikke det Martin Cave sier i denne talen. Mye som er fremmed for meg.
   Jeg klarer ikke å gjenkjenne det han sier. Er noe annet!

  • Er dette evangelium vi skal holde fast på:
   Jeg kunngjør for dere, brødre, det evangelium jeg forkynte dere, det dere har mottatt og står på. 2 Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte – så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro. 3 For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot,
   at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 4 at han ble begravet,
   at han stod opp den tredje dag etter skriftene,
   5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.
   6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde. 7 Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. 8 Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. 9 For jeg er den ringeste av apostlene, ja, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. 10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. 11 Men enten det er meg eller de andre – dette forkynner vi, og det er dette dere har tatt imot i tro. 1.Kor 15:1-11

   Er Ordet om korset som skal være i sentrum, hvis ikke blir det et annet evangelium.

 13. Andre; din “filosofi” er altså at vi ikke skal gå på møter eller høre forkynnelse, men kun lese Guds Ord???

  • min filosofi? Hva står i ordet?
   I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden. 2På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 3og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden. 4I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden. 5De er av verden; derfor taler de av verden, og verden hører dem; 6vi er av Gud; den som kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. 1.joh 4:1-6

   Troende går for å høre Guds Ord. Hva er det du går for å høre?
   Bibelen er Guds åpenbarte ord og er det troende går for å høre. Vi trenger ingen annen lære enn det som står i Bibelen.

   Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, 15og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning. 2.Tim 3:14-17

   Kan gjerne dele hele kapittelet:
   Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra. 6For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse. 8Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen. 9Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

   10Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet, 11mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen. 12Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill. 14Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, 15og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

   Synes dette passer fint til vår tid.

  • Kristne går for å høre Guds Ord! Intet annet! Tror mangel på bibelkunnskap er stor i kristenheten.

   Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Matt 22:29

   Hva er Guds kraft?
   Det er evangeliet:
   For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; 17for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve. Rom 1:16

   Det er ikke likegyldig hva man hører. Det finnes bare ett evangelium!
   Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. 7 Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet! gal 1:6-9

   Skriften alene mann!!

  • Jesus kom for å bære verdens synd! Han sonet verdens synd!
   Jesus Kristus er Guds lam som bar all verdens synd. Joh 1:29

   Og Levi gjorde et stort gjestebud for ham i sitt hus, og der var en stor mengde toldere og andre som satt til bords med dem. 30Og fariseerne og deres skriftlærde knurret mot hans disipler og sa: Hvorfor eter og drikker I med toldere og syndere? 31Og Jesus svarte og sa til dem: De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt; 32jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Luk 5:29

   Jesus kom for å sone verdens synd! Det er Jesus Kristus alt handler om og det er Han (Ordet) som skal være i sentrum. Alt annet kan folk spare meg for. Går ikke for å høre all slags forskjellige filosofier og mennesketanker.

  • Jødene trettet da med hverandre og sa: Hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? 53Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Dersom I ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv i eder. 54Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag; 55for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. 56Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham. 57Likesom den levende Fader har utsendt mig, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter mig, leve ved mig. 58Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen; ikke således som fedrene åt og døde; den som eter dette brød, skal leve evindelig

  • kan avslutte med dette:

   Jesus sa til dem: Jeg er livsens brød; den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldri nogensinne tørste. 36Men jeg har sagt eder at I har sett mig og tror dog ikke. 37Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde støte ut; 38for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig, 39og dette er hans vilje som har sendt mig, at jeg ikke skal miste noget av alt det han har gitt mig, men opreise det på den ytterste dag. 40For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal opreise ham på den ytterste dag.

   41Da knurret jødene over ham fordi han sa: Jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen, 42og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nu si: Jeg er kommet ned fra himmelen? 43Jesus svarte og sa til dem: Knurr ikke eder imellem! 44Ingen kan komme til mig uten at Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag. 45Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til mig. 46Ikke så at nogen har sett Faderen; bare han som er fra Gud, han har sett Faderen. 47Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror, har evig liv. 48Jeg er livsens brød. 49Eders fedre åt manna i ørkenen og døde; 50dette er det brød som kommer ned fra himmelen, forat en skal ete av det og ikke dø. 51Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om nogen eter av dette brød, skal han leve evindelig; og det brød jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

   52Jødene trettet da med hverandre og sa: Hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? 53Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Dersom I ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv i eder. 54Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag; 55for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. 56Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham. 57Likesom den levende Fader har utsendt mig, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter mig, leve ved mig. 58Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen; ikke således som fedrene åt og døde; den som eter dette brød, skal leve evindelig.

   59Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum.

   60Mange av hans disipler sa nu, da de hørte det: Dette er en hård tale; hvem kan høre den? 61Men da Jesus visste med sig selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem: Volder dette eder anstøt? 62Enn når I får se Menneskesønnen fare op dit hvor han var før? 63Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv. 64Men det er nogen av eder som ikke tror. For Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulde forråde ham. 65Og han sa: Det var derfor jeg sa eder at ingen kan komme til mig uten at det er gitt ham av Faderen.

   66Derfor drog mange av hans disipler sig tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. 67Jesus sa da til de tolv: Vil også I gå bort? 68Simon Peter svarte ham: Herre! hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69og vi tror og vet at du er Guds hellige. 70Jesus svarte dem: Har ikke jeg utvalgt eder tolv? Og én av eder er en djevel. 71Men han talte om Judas, Simon Iskariots sønn; for det var han som skulde forråde ham, enda han var en av de tolv.

   joh 6:35-71

 14. Andre; dette er siste innlegget jeg skriver. Anbefaller deg å se endel av talene fra IMI(som du finner på deres hjemmeside), og om mulig dra dit. Når du faktisk VET noe, kan vi snakkes igjen?(at IMI henter impulser ute er en god ting. De er flinke til å sile ut det som er av det gode).
  En menighet som aldri lar seg påvirke av andre, aldri justerer seg er ofte sekteriske menugheter med kontrollerende og dominerende ledere.
  Og nei, IMI har svært lite påvirkning fra trosbevegelsen.

  • Har vært i Imi kirken tidligere. Var der på en festival. Jeg har vært litt innen det karismatiske tidligere.
   Jeg skjønte hele tiden det var noe som manglet, men skjønte ikke helt hva. Men da evangeliets lys gikk opp i mitt hjerte, så skjønte jeg at jeg har vært under innflytelse av mange usunne karismatiske ting tidligere.
   All sann åndelighet kommer fra evangeliet og ordet om korset. All åndelighet som springer ut fra noe annet er falsk.

   Det karismatiske er under sterk innflytelse av New Age og humanisme.
   Takker for meg, kommer aldri til å høre fra taler fra Imi.
   Den talen jeg delte med deg, var henter fra Imis hjemmesider. Har hørt nok.

  • våkn opp før det er for sent. Jesus kommer snart igjen.

   ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

   Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; 14for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.

   15Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! 16Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? 17Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter. 18Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. 19Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20Derfor skal I kjenne dem av deres frukter.

   21Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

   24Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; 25og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke; for det var grunnlagt på fjell. 26Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør efter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygget sitt hus på sand; 27og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort!

   28Og da Jesus hadde endt denne tale, da var folket slått av forundring over hans lære; 29for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.

  • Det handler om å bli i evangeliet og Ordet!

   Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. 2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner. 7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. 8 Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da er dere mine disipler.
   9 Likesom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. 12 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 13 Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. 14 Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. 17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!

  • eg skulle ønske at dere ville tåle litt galskap av meg! Ja, dere får tåle det! 2 For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. 3 Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. 4 For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. 5 Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse overapostlene. 6 Selv om jeg er lekmann i veltalenhet, er jeg det ikke i kunnskap, og den har jeg alltid og i alle spørsmål lagt fram for dere.
   2.kor 11:3-6

   Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, 22 og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.
   Ef 2:20-22

   Vi har fått alt det vi trenger å vite i bibelen. Hvis vi bygger på noe annet så blir vi forført.

 15. Kjære “religiøse fariseere”; nå befinner jeg meg i IMI, fellesmøter denne helgen med pinsemenigheten Karisma, med Egil Svartdal som taler.
  Jeg har tatt på meg de kritiske brillene, og har skrudd opp høreapparatet, og jeg kommer til å fortelle dere dersom noe her i dag er mot Guds Ord?
  PS! Dersom noen som leser dette er i IMI i kveld, så tar jeg gjerne en prat etter møtet. Er du her Bjørn Bris? Så spanderer jeg en Americano på deg etterpå?

  • Første merknad: mange STÅR mens de synger(men de står stille og jeg ser ingen armer i været). Dette blir vel for kariamatisk for “Kirke-Richard”, som er vant til å reise seg 6 ganger og sette seg 5 ganger, hver søndag formiddag.
   Ops; nå kom Svardal på scenen, og han startet med å si noe morsomt. DET må vel være mot Guds Ord??

  • Ferdig. Dette ville garantert blitt gitt et “godkjent-stempel”, av alle søkelys sine lesere. Det var traust på grensen til det kjedsommelige.
   Prøver igjen i morgen kveld. Da skal Svartdal tale om “skyld og skam”. Kanskje jeg finner noe “feil” da☺

 16. Richard; var det en invitasjon til å bli med deg til Bethel??
  Jeg tror du er en mann som er dypt religiøs, snarere enn en åndsfylt gjenfødt kristen. Alle steder der de påstår at Jesus lever, setter mennesker i frihet, helbreder og mange mennesker gir livene sine til Jesus, der er det mange “vemmelige ånder” som regjerer? Har oppriktig vondt av deg, Andre og de andre som har blitt forført og fanget av denne trelldommen?

  Er på plass igjen i IMI i dag. De sa nå at 16 mennesker gav livene sine til Jesus i går kveld, etter møtet med Svartdahl. Dette er jo helt “forferdelig”?

  • Fint med ditt forsvar Ansgar! Keep it up:-) Evangeliet er jo tross alt Guds kraft til frelse:-)

  • Evangeliet bringer med seg frihet!
   Tror du det er trelldom når man er opptatt av ordet? Da har du misforstått det, Braut.
   Hva kaller du frihet? Kjødelig frihet med masse følelser der det skal være villt?
   Vi er kalt til frihet og det er kun evangeliet som kan frigjøre oss fra syndens makt. Ordet om korset bringer med seg frihet. Evangeliet er det frigjørende budskapet, det alene!

   Hva legger du i ordet frihet, braut?

  • Ja, Jesus lever.. Men Jesus er ikke over alt der det forkynnes at han er.
   Hvem er Jesus? Er det ikke Ordet som forteller oss hvem Jesus Kristus er? Er ikke Jesus Ordet? Er det ikke Ordet en gjenfødt kristen tror på?

  • Jesus er der Hans Ord blir forkynt og der Hans evangelium blir forkynt.
   Der ikke Hans Ord blir forkynt og der ikke Hans evangelium blir forkynt, der er ikke Jesus Kristus.

   Tegn og under er ikke bevis på at Jesus Kristus er der! Jesus Kristus sier i Sitt Ord:
   “Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!
   5For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.
   Matt 24:4-5

   Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, eller der, da skal I ikke tro det. 24For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. 25Se, jeg har sagt eder det forut.

   Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke! 27For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være. 28Hvor åtselet er, der skal ørnene samles.
   Matt 24:23-28

   Jesus sa også:
   En ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten Jonas’ tegn.
   Matt 16:4

   Vet du hva Jesus mener med Jonas`tegn, braut?

 17. Braut skrev ett eller annet sted:

  “Det er svært lite av det som foregår i Bethel som blir praktisert i IMI.”

  Hvorfor???? Er det noe galt med det som foregår i Bethel?

  Hvis så skulle være tilfelle så er i hvert fall Bibelen veldig klar på hva man skal gjøre:

  Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

  Det handler jo ikke om hva man sier i en bestemt situasjon, men om hva man egentlig står for. Ulvens “saueham” (Matt. 7. 15) er jo nettopp ment som illustrasjon på at man kamuflerer sin virkelige agenda.

 18. Da er jeg godt i gang med mitt tredje IMI-møte på under et døgn.
  De to første var ok på alle måter, men kanskje litt “kjedelig”. Ikke mye karismatikk her, gitt.
  Men, nå er de i gang med lovsangen, og det er fryktelig støyende. Kan ikke fordra trommer og elekriske gitarer? Det er som om noen tror at Gud er tunghørt? Nei, takke meg til rolig klunking på et piano.
  Men, det står vel ikke noe i Guds Ord om forbud mot instrumenter eller angivelser av godkjent lydnivå?
  Håper hørselen ikke er kronisk skadet når Egil Svartdahl skal tale.. ?

  • God og viktig tale av Svartdahl; skyld og skam, bekjennelse, tilgivelse og nåde. Klarer på ingen måte se noe kritikkverdig her, snarere tvert i mot?
   Mye folk. Salen har kapasitet til 1200 mennesker. Tipper det er rundt 900 her i kveld. Det vil jo for noen sjeler her på søkelys være bevis for at det er noe som skurrer?

 19. Hei Ansgar Braut!
  Dine spydigheter og måte å diskutere på er ikke troverdig. Har ikke sett at noen her sier at alt som foregår i IMI-kirken er dårlig, og det er sikkert mange flotte taler der og isolert sett god forkynnelse. Det som det advares mot er NAR-læren som IMI-kirken omfavner og er influert av. Ledere/medlemmer betaler 10-tusenvis av kroner (som jeg har vist deg i tidligere link) for å bli inspirert av lederne i Bethel-church som artikkelen viser at har en lære og forkynnelse som likestiller Bibelen, Guds Ord med åndelige opplevelser som er vanskelig å verifisere. André Johansen har diskutert med deg på en fin og ryddig måte og brukt Guds Ord, som står evig fast, til å vise deg hva Ordet sier og at det stemmer lite med NAR-læren.

  Jesus brukte også mye av sin tid til å advare mennesker. Hva gikk somregel advarslene ut på? Stort sett læremessige advarsler. Advarsler mot lære som drar deg bort i fra Guds Ord, ja bort ifra Jesus som er Guds Ord. Når det som du kan utrette og oppleve blir viktigere enn å legge alt i Jesu hender og se på ham, da er det fare på ferde. Dette må jeg ta meg selv i hver eneste dag! Det farligste er når den falske læren knyttes så tett inntil forsamlingen og din tro på Jesus. Det er da det er lettest å bli forført.

  Det er tydelig Ansgar at du ikke har lest artikkelen, men reagert da du begynte å skumlese og fikk øye på navnet IMI-kirken, eller at du var sikker på at IMI-kirken ble kritisert da du vet at IMI-kirken holder seg til NAR-læren og du blir sterkt provosert av at NAR-læren blir kritisert som falsk lære.

  Du krever bevis på at forkynnelsen i IMI-kirken inneholder NAR-læren. Du har helt rett i at jeg personlig aldri har vært der og at jeg ikke har hørt taler der, men det er ikke nødvendig for å kritisere IMI-kirkens tilknytning til Bethel-church. Dessuten har du avslørt i dine kommentarer at du er påvirket selv av denne læren når du omtaler dine meningsmotstandere som fariseere og “vemmelige ånder”. Det er akkurat slik Jeremy Hoff gjør! Der er dere to helt like! Hvor har du din påvirkning fra? Du sier jo selv at du hører på forkynnelsen fra og går i IMI-kirken. Det er jo en kirke som omfavner NAR-læren! Det kan jo se ut som at du hører godt etter og lar deg påvirke av forkynnelsen.

  Se hva som står i artikkelen(som du ikke harlest, men allikevel kritiserer:

  Videre hevder Wagner, en av lederne for NAR-bevegelsen, at de som protesterer mot NAR er under innflytelse av en mektig demon som er kjent som «corporate spirit of religion» eller også «religiøs ånd» (s. 3). 

  Bill Johnson er også veldig hard mot dem som har motforestillinger til hans Elia-generasjon-teologi og kaller dem for representanter for det antikristelige (Johnson, Face to face with God, s. 109).

  Det er ikke så kjekt å ha de merkelappene på seg, men når Jesus ble kalt for Beelsebul så må vi forvente det samme (Matt 10:25).

  “Profet” Rick Joyner har også forutsagt at det vil bli en stor borgerkrig innad i kristenheten i endetiden (s.2).   Dermed er det ikke usannsynlig at du vil bli kalt “fariseer” eller at det sies at du har en “religiøs ånd” hvis du går imot NAR.

  • Hei Richard, jeg går svært sjelden i IMI, men gikk der mye tidligere. Bla gikk jeg som sagt et år på ACTA. Jeg kjenner imidlertid mange sentrale medlemmer der.
   Jeg valgte helt bevisst, etter å ha lest denne saken på søkelys, å gå på tre møter denne helgen, lørdag kveld, søndag formiddag og søndag kveld, hvor Egil Svartdahl talte på alle møtene.
   Jeg har bedt deg, Andre og evt andre kritikere om å være konkrete i kritikken, hvilket dere ikke er. Du skriver her at du aldri har vært i IMI og aldri har hørt en tale derfra, og da utaler du deg jo om noe du ikke har peiling på.
   Jeg beskyldte ikke deg eller andre for å være fylt av “vemmelige ånder”, men antok at dere mente at det måtte være slike åndskrefter som var i sving i IMI.
   Jeg syns det var flott å høre at flere titalls mennesker tok i mot Jesus i helgen i IMI, men syns det var fantastisk å høre at over tusen mennesker i Kambodsja har gitt livene sine til Kristus, gjennom IMIs mangeårige misjonsprosjekt i landet.
   Spydig? Vel, jeg syns faktisk at det er på sin plass å adressere det slarvet og de løgnene figurer som deg, Andre, Hoff, JKC og Bjørn Storm kommer med på en tydelig måte!

 20. Richard; din påstand om at medlemmer fra IMI betaler ” titusenvis av kroner…” er det reneste svada.
  IMI arrangerer to turer i året til Bethel. Turen pleier å koste ca kr 15.000, som inkluderer fly, buss og overnatting. Tror neppe det blir noe igjen her til hverken IMI eller Bethel, når alle utgifter er betalt.
  Jeg opplever dessverre at du som ynder å fremstå som en konservativ kristen, har et litt lettsindig forhold til sannheten.

  • Det synest fåfengt å diskutere med ein slik som deg. Kan du ikkje berre lese det du vert rådd til utan å fare opp som ein galen?

  • Jeg har også hørt at enkelte skal ha opplevd giverpress i regi av Bethel Church.
   Problemet med IMI kirken og deres samarbeid med Bill Johnson synes best i dette bildet hvor vi ser Bill Johnson sammen med apostel Maldonado.
   https://www.sokelys.com/wp-content/uploads/2016/05/bill-johnson-maldonado.jpg
   Forøvrig er nok IMI kirkens viktigste samarbeidsparter del av den samme apostel koalisjon som Jan-Aage Torp er en del av, og linjene mellom de forskjellige er tette og går inn i hverandre.
   Som kjent kan Ellel Ministries knyttes opp mot demonutdrivelser i regi av Torp og vi ser det samme skje i regi av Bethel Church og IMI-kirken. Når jeg vurderer alt så er Maldonado/Hanvold/Torp/IMIkirken/Bethel Church og Ellel Ministries en del av samme suppe. Nettopp den farlige karismatikken Anders Torp advarer mot.

 21. Jeg har av ulike omstendigheter ikke hatt ork til å bidra i denne diskusjonen, men jeg deler stort sett den kritikk Richard Tørressen fremsetter mot NAR og IMIkirken. Jeg har selv pekt på fenomener i regi av IMI kirkens samarbeidspartner Bethel Church og en del av det jeg har publisert ligger i denne oversikten
  https://www.sokelys.com/?s=bethel+church&submit=S%C3%B8k
  (Noen av videoklippene i sakene er blitt borte, og det er en svakhet med å linke til You Tube videoer, da disse kan bli tatt ned eller fjernet

  • Du har vel det til felles med Richard at du heller aldri har vært i IMI? Og heller ikke har hørt en tale derfra? Og dermed ikke evner å konkretisere kritikken?? Litt flaut dette, Kjell?

Det er stengt for kommentarer.