Nedtellingen til ny krig i Ukraina, -hvorfor ble plutselig Ukraina et utgangspunkt for konflikt mellom Øst og Vest?

Konflikten i det østlige Ukraina fortsetter. Nærmest daglig rapporteres det om russland-ukraina-dagbladetkamphandlinger og kilder sier at disse stadig blir hardere, men mainstream media i Vesten ser ut til å neglisjere den farlige konflikten som nå bygger seg opp i Øst. I denne måneden vil Russland gjennomføre en store militær øvelse tett opp til grensen mot Ukraina, og store militære styrker er flyttet til grensen mot Ukraina. Samtidig har den ukrainske regjeringen sendt troppeforsterkninger til grenseområdene som nå er kontrollert av separatister som kaller seg Folkerepublikken Donetsk. Nato som er tungt involvert med å forsyne den ukrainske regjeringen med våpen, har samtidig styrket sitt eget nærvær både i Polen og de baltiske stater samt Romania. Alt er egentlig duket for en ny krig som kan få alvorlige konsekvenser, men i stedet for å søke konstruktive måter å skape fred på, velger Obama administrasjonen å både forlenge og forsterke sanksjonene mot Russland, og slik eskalere konflikten. 

Hva er egentlig sannheten om Ukraina? Er det egentlig ikke en kupp-regjering som nå steven-ben-nunsitter i Kiev og er det CIA og Washingtons lange fingre vi egentlig ser stå bak det som mange mener var et kupp mot den tidligere ukrainske presidenten som måtte rømme landet, etter det såkalte “folkelige opprøret” som gjorde at Ukraina valgte Vesten og EU fremfor gode forbindelser med Russland? Steven Ben Nun som har fulgt konflikten og jevnlig kan formidle nyheter om hva som egentlig skjer, forklarer litt av bakgrunnen for konflikten i sin siste video. Selv om ikke det er lett å forutsi hva som vil komme til å skje i det konfliktfylte landet, bør det ikke være noen tvil om at situasjonen lett kan bli ubehagelig, for til syvende og sist, dreier dette seg om en konflikt om makt og innflytelse. I Syria ble Barack Obama personlig ydmyket da Russland først fikk til en forhandlingsløsning som gjorde at store mengder kjemiske våpen ble fjernet fra Syria i bytte mot at USA avstod fra å gripe inn militært høsten 2013, og Putin ydmyket igjen Obama, da Russland iverksatte sin militære operasjon i Syria høsten 2015. Dette er stormaktsspill og brikken er denne gangen Ukraina, et splittet land, -som hadde fortjent noe annet enn konflikt og atter konflikt. I videoen under forteller Ben Nun den egentlige sannheten om Ukraina og hva som egentlig ligger bak. Den ubehagelige sannhet er at Ukraina egentlig er Obama administrasjonens skitne spill

Én tanke om “Nedtellingen til ny krig i Ukraina, -hvorfor ble plutselig Ukraina et utgangspunkt for konflikt mellom Øst og Vest?

  1. “Why the US government loves to hate President Putin”

    “As the US government, ruled by the Military Industrial Complex (MIC), the Central Intelligence Agency (CIA), the Republican and Democrat Neoconservatives and Zionists, feverishly pushes the nations of the world towards a nuclear holocaust, only one man stands in their way. That man is Vladimir Putin, the President of Russia “-

    http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/02-09-2016/135513-us_government_hate_putin-0/

Det er stengt for kommentarer.