Namsfogden slår til mot blogger -vil inndrive 25294,57 kroner ved lønnstrekk for tvangsmulkt på 20 000

Blogger Jan Kåre Christensens første tvangsmulkt som opprinnelig var på kroner 20 000 er nå gått til tvangsinndrivelse. Siden bloggeren frivillig ikke har innebetalt mulkten har det kommet på både renter, gebyrer og rettsgebyr. Dermed er beløpet namsfogden nå vil trekke av Christensens lønn kommet opp i 25294,57 heter det i dokumenter Christensen videresendte til Søkelys. Bakgrunnen for kravet er en tvangsmulkt som ble ilagt etter at Christensen valgte å ikke etterkomme et tvangspålegg om å rive en ulovlig oppført mur og tilbakeføre tomten til slik den var før muren ble bygd. Både PBE, Fylkesmannen, Tingretten og kemneren i Oslo er fast bestemt på å tvinge bloggeren i kne ved hjelp av å straffe familien økonomisk. Utover den første tvangsmulkten foreligger det en ny mulkt som også er på vei til tvangsinnrivelse i form av trekk i lønn og eventuelle skattepenger han har til gode.

Blogger og evangelist raser mot kemneren etter at namsfogden nå vil inndrive den første av flere tvangsmulkter

Christensen selv reagerer sterkt på denne forfølgelsen av han og hans familie og reagerer sterkt på egen blogg. Bloggeren har også sendt en mail til kemneren i Oslo hvor disse ansvarliggjøres for trakassering, diskriminering, mobbing, makt- og myndighets-misbruk av styggeste sort. Sendte denne mailen. Den forteller at PBE nå forlyster seg over å bruke sin makt ovenfor oss, da har de kommet langt. -Ikke bra av en offentlig etat å misbruke sin makt slik. Dette er ikke noe annet enn trakassering, diskriminering, mobbing, makt- og myndighetsmisbruk av styggeste sort. “Bestrider lovlighet, rettferdighet og troverdigheten med denne tvangsutleggelse som barbarisk, sadistisk og utenfor all sunn menneskelig tankegang! -Vi har bygget en mur under veiledning av saksbehandler Kaja Aubert Lange under PBE her i Oslo som var vår daværende saksbehandler. Men er nok blitt tvunget av de andre i PBE å si at hun ikke husker dette, noe som hun åpenbart gjør,” skriver Christensen og fortsetter: “Muren er perfekt, ikke til hindring for noen. Den ligger i en rett strekning og ligger ½ meter lengre inne enn vår skrånede sørpete tomt gjorde. -Dette PBE holder på med nå er kun et hat, mobbe, trakassering og diskrimineringskampanje imot oss i deres ville raseri! Vi bestrider lovligheten, rettferdigheten og troverdigheten med dette tvangsutleggelse som kun barbarisk, sadistisk og utenfor all sunn menneskelig tankegang!

Sadisme mot familien Christensen

Sadisme er et begrep med flere betydninger. Den klassiske definisjonen på en sadist er et menneske som opplever lyst eller tilfredsstillelse ved å ydmyke eller undertrykke andre mennesker eller å påføre dem smerte.
Det kan være seksuelt motivert eller ha andre motiver som for eksempel demonstrasjon av makt. (sitat slutt.) I vårt tilfelle er det ikke seksuelt motivert, men demonstrasjon av makt Dette er en perfekt beskrivelse hvordan vi erfarer flere personer i det offentlige. For å nevne noen personer konkret ved navn, så nevner vi som oppfører seg på den måten ovenfor oss, uten at noen stopper dem. Det er Marius Vamnes hos Fylkesmannen, hos PBE i Oslo for å nevne noen som oppfører seg på denne måten. Tommy Monge, Lena Catrine Amdal, Nils-Henrik Henningstad og enkelte andre som har behandlet oss på en måte som ingen andre nok erfarer så mye av.
Da de er ute etter å lage kvalme for oss, som de på en eller annen måte gjør alt for at vi må rive. Selv om vi har den minste form for dispensasjon som tenkes kan. Mens andre får lov til det meste.

Legg merke til ordlyden her «Den klassiske definisjonen på en sadist er et menneske som opplever lyst eller tilfredsstillelse ved å ydmyke eller undertrykke andre mennesker eller å påføre dem smerte.» Dette er en perfekt beskrivelse på disse menneskene, som overhode ikke vil hverken høre, langt mindre høre på våre motforestillinger og opplevelse av saken. Men nærmest i blindt raseri og forlystelse trer ned det ene pålegget og vedtaket etter det andre. Uansett hvor hardt og urettferdig det rammer oss!
Nå vil de ha dere med på «lag» for å ramme oss da vi overhode ikke har kunne være med å føye oss etter slike pålegg og vedtak de har kommet med som har vært totalt meningsløse, rigide og urettferdige, skriver evangelisten og fortsetter: “Vi har også i ettertid søkt om dispensasjon selv om det er PBE som har veiledet oss i å bygge denne muren. Vi sendte inn en fantastisk god søknad med profesjonelle søkere der alt ble spesifisert og tegnet. Selv da fikk vi avslag selv om grunner og dispensasjon var overoppfylt. Og de cm som muren de påstår ligger for langt ute imot veibanen, kunne vi med letthet hugge av da muren ligger skrånet inn innover. Vi fikk istand et møte i fjor 11 april der de lover oss veiledning fremover. Etter det møte så nekter de å møte oss og bare er like vrange, onde og sadistiske som de har vært før. Vi får en ny saksbehandler som er den verste de kunne finne, Tommy Monge. Slik holder de på, og nå er egentlig all kontakt brutt da PBE nekter å møte oss. De vil ikke engang komme på befaring, møte får vi ikke med dem etc.

Dere har et selvstendig ansvar om dere vil bli medskyldig i det offentlige barbariske og helt hensynsfulle ferd og ugjerninger imot oss, eller nekte!

Alle mennesker må svare for selvstendige valg både her i tiden og senere. Tenk, jeg kjører buss. Hvis min arbeidsgiver hadde sagt at jeg skulle dradd over til Sverige, fullt opp bussen med 100 kasser øl, 100 kasser sprit og 100 kasser sigaretter. Jeg hadde hamstret, kjørt over grensen og blitt stoppet i tollen og måtte gjøre rede for dette som bussen var lastet med. Jeg hadde sagt at arbeidsgiver og mine overordnede påla meg dette. Hva hadde skjedd? Hadde jeg gått fri? Selvfølgelig ikke! Slik også med dere! Her holder PBE å drive et hatsk og sadistisk spill imot oss. De prøver nå å få også dere med på «laget». Det er selvfølgelig full mulig å innbille seg at dere gjør jobben deres.
Det gjør dere først hvis dere nekter, og begynne å etterforske disse menneskeben og PBE først og fremst. Her er det mange lover som er bryt, ikke minst tjenestefeil, saksbehandlingsfeil, makt- myndighetsmisbruk.Samt mobbing, trakassering og diskriminering.  For slik oppførsel og måte å behandle lovlydige borgere på er fullstendig uakseptabelt og hinsides!

Loading

8 tanker om “Namsfogden slår til mot blogger -vil inndrive 25294,57 kroner ved lønnstrekk for tvangsmulkt på 20 000

 1. Dette er den best varslede “katastrofen” noensinne. JKC er da en voksen mann selv om han oppfører seg som en tiåring i trassalderen.
  Slike skriv tar selvfølgelig ikke kemneren i Oslo seriøst.
  Det er å oppfatte som trusler og dersom den som leser skrivet er nærtagende vil Christensen snart ha politiet på døren.
  Dette burde være enkelt selv for Christensen.
  1. Å bygge en mur uten tillatelse er et brudd på lovene.
  2. Alle brudd på lover har en konsekvens dersom lovbruddet blir oppdaget.
  3. Konsekvensene her er økonomisk straff og alle vi andre har vist at Christensen før eller siden må betale prisen for sitt lovbrudd.
  Dette er ikke en “såkalt” ulovlig mur men en ulovlig mur. Muren er og forblir ulovlig fordi PBE, fylkesmann, rettsvesen og lovgiverne har slått det fast.
  Det blir bare dumt og patetisk når Christensen igjen og igjen repeterer de samme argumentene som forlengst er avvist av domstolen.

  Christensen demonstrerer for alle at han ikke er en bibelsk kristen. Han står Guds ordning i mot, nekter å bøye seg, henger ut saksbehandlere uten å blunke å viser verden at han er en drittsekk som utelukkende er opptatt av det som er en nytelse for kjødet.
  Han kritiserer Torp og Hanvold fordi at disse lever i strid med forbudet mot gjengifte.
  Hva med din egen synd Jan Kåre?
  Er det bare du selv som ikke ser at du lever i synd med ditt gjenstridige og opprørske sinn?
  På tide å vende om.
  Prisen vil bli høy

  2
  1
  • Maran-ata du skriver:
   1. Å bygge en mur uten tillatelse er et brudd på lovene.

   Svar. Feil, vi har bygget den etter anvisning fra PBE.

   2. Alle brudd på lover har en konsekvens dersom lovbruddet blir oppdaget.

   Ja, når andre får lov å bygge i vilden sky. Bl.a. er vi blant de nærmeste naboen som har muren lengst fra veibanen. Dette vil ikke PBE svare på.
   Resten du skriver er det galde vanvidd, like store løgn som PBE og det offentlige holder på med.

   1
   2
  • Problemet ditt Jan Kåre er dessverre at myndighetene konkluderer med at du har brutt plan og bygningsloven. Lovgiverne i Oslo kommune har konkludert på samme måte, og domstolen har delt dette synspunktet.
   Selv om vi ikke liker det, er det disse som bestemmer lovene, PBE og fylkesmannen konkluderer på samme måte.
   Siden Kaja Aubert Lange ikke husker samtalen med deg om dette (og er såret for hva du har skrevet om henne) kan du ikke bevise at samtalen har funnet sted.
   Det blir bare en påstand og ord mot ord.
   Selv om muren harmonerer i terrenget -er det ikke et bevis på at du har fått veiledning av PBE, men et bevis på at dem som har oppført og tegnet inn muren har gjort en god jobb, selv om jeg selv ikke syntes at muren er spesielt pen.
   Min far var murer og hadde nok hatt en penere løsning å tilby enn en grå mur med grønske.
   En mur basert på stein hadde vært penere. Dine naboer oppfatter den som en grå kolloss.
   Hadde jeg bodd i ditt nabolag hadde jeg ikke hatt problemer med muren.
   Imidlertid bestemmer jeg ikke noe i Oslo kommune og for min del kunne du gjerne ha fått dispensasjon.
   Dessverre er det andre som har avgjort dette, og den økonomiske straffedommen lar seg ikke stanse av protestskriv.
   De trekker deg av lønna no matter what, 🙁

  • Du har beviselig hinsides enhver fnugg av tvil bygget en mur, trapp og bod uten tillatelse av PBE.

   Dom er falt i saken. Du godtar ikke de norske lover og bare lever i din nihilistiske – anarkistiske verden, Jan Kåre.

   Da bare godtar du at kemneren trekker deg og bestiller gravemaskin for riving av muren før neste regning kommer.

   Punktum.

 2. Jeg formoder at vi snakker om 37 000 kroner ytterligere trekk i lønn om et par måneders tid igjen.

  Vel brukte penger.

 3. Å pådra seg disse løpende kravene i en tid hvor arbeidsledigheten er den største siden 1930-tallet,og hvor den økonomiske fremtiden til noen og enhver virker usikker,er en enorm gambling fra JKC’s side. Jeg skjønner ikke at han tør. Men må også gi annerkjennelse for virkelig å kjempe for det han tror på. Her snakker vi om å gå ned med flagget til topps.

  • Minas Tirith du skriver:
   Å pådra seg disse løpende kravene i en tid hvor arbeidsledigheten er den største siden 1930-tallet,og hvor den økonomiske fremtiden til noen og enhver virker usikker, er en enorm gambling fra JKC’s side. Jeg skjønner ikke at han tør. Men må også gi annerkjennelse for virkelig å kjempe for det han tror på. Her snakker vi om å gå ned med flagget til topps.

   Svar: Du skriver om å gå ned med flagget til topps!

   Nå står mur, trapp og bod der som de er blitt stående i fra 2013/14.

   Da må en da si at «flagget» er oppe!!!!!!!!!!!

 4. Denne bussjåføren framstår som Nabal framstår i 1. Samuelsbok. Dåraktig, tåpelig, oppsetsig og arrogant. Han har gjort noe han egentlig vet er ulovlig, men tror hans egen lov triumferer samfunnets lover. Denne oppsetsigheten er åpenbart et personlighetstrekk, da han er i konflikt med så mange at tiden hans ikke strekker til å lage flere konflikter med flere. Å greie å være i konflikt med myndighetene, arbeidsgiver, naboer og så mange kristne han har kapasitet til å skape konflikt med samtidig, er egentlig ganske godt gjort, og det viser alt annet enn et kristent sinnelag.

  Vennlig hilsen
  Arnold Tveegg
  Leirfossli.
  En mann som lever i fred og fordragelighet med alle.

Det er stengt for kommentarer.