Naghmeh Abedini, kona til den fengslede pastor Saeed Abedini avslutter sin kampanje for mannens løslatelse pga påstander om overgrep

Naghmeh Abedini, kona til den kjente iransk/amerikanske pastoren Saeed Abedini som Naghmeh+Abedini+House+Foreign+Affairs+Committee+FduZZ9VHlYRlsitter fengslet i Iran for sin religiøse tro, skal nå ha kuttet sin kampanje for å få løslatt sin mann fra fengsel i Iran. I to eposter til sine støttespillere skriver Naghmeh om sitt problematiske ekteskap med Saeed Abedini som har vært fengslet i Iran siden september 2012. -Disse problemene inkluderer “fysisk, emosjonelt, psykisk og seksuelt misbruk, pga Saaed’s avhengighet av pornografi,” skrive hun i sine eposter. Overgrepene skal i følge Naghmeh ha startet tidlig i ekteskapet og blitt forverret under Saeeds fengsling,” sier hun. De to har kunnet kommunisere via telefon og skype. Å reise rundt i landet og jobbe for Saeeds løslatelse samtidig som hun kjemper med en ekteskaplig konflikt, blir for mye,” skrev hun videre og konkluderte med at hun kommer til å trekke seg tilbake fra offentlig liv for en tid for bønn og hvile.

Nyheten om de angivelige langvarige ekteskapsproblemene mellom Saeed og hans kone saeed_abedinihar slått ned som en bombe blant alle dem som har engasjert seg for pastorens løslatelse. Det var Christianity Today som først brakte nyheten om utviklingen i den triste saken. En rekke sentrale kristne personligheter har lenge jobbet intens med å presse Obama administrasjonen til å jobbe for pastor Abedini’s løslatelse, og nyheten om at Saeed Abedini’s kone inntil videre ikke vil kjempe for løslatelse av sin mann på bakgrunn av påståtte ekteskapelige problemer, har druknet i mediabildet etter gårsdagens terror i Paris. Naghmeh Abedini’s to eposter om sine ekteskaplige problemer, påståtte overgrep og hennes mann angivelige avhengighet til pornografi vil uten tvil komme til å forverre pastor Abedini’s situasjon i fengselet i Iran og kan også føre til at mange av hans støttespillere velger å avslutte kampen for pastorens løslatelse. En av Saeeds støttespillere gjennom flere år understreker behovet for å adressere Saeed ekteparets ekteskaplige problemer samtidig som man fortsatt skal jobbe for pastor Saeeds løslatelse. Hvorfor Naghmeh Abedini velger å gå ut med disse oppsiktsvekkende nyhetene nå og hva slags motiv som foreligger, vites ikke, men en ting kan vi likevel fastslå, og det er at dette er et alvorlig tilbakeslag for kampen for å få pastoren satt fri.