Nærmere 2000 innlagt med influensa i Israel og mer enn 600 barn alvorlig syke -en ekstragevinst av vaksinene?

Mens tallet på Corona-innlagte har gått ned i Israel opplever nå landet en voldsom smittebølge med influensa. Nærmere 2000 personer er innlagt på sykehus med influensa og mer enn 600 barn er innlagt i alvorlig tilstand. De massive dosene med Corona-vaksine ser ut til å ha svekket folks normale immunitetsforsvar slik at de blir mer alvorlig syke og tradisjonell influensa. Israelske helsemyndigheter oppfordrer nå folk til å ta en dose tradisjonell influensavaksine

Økningen i tallet på sykehusinnlagte influensa-pasienter har økt betraktelig i Israel. Nærmere 2000 er innlagt og blant dem finner vi 600 barn som er tildels alvorlig syke etter å ha blitt smittet med tradisjonell influensa. 124 av de innlagte er gravide kvinner og tallet på sykehusinnlagte øker i alle aldersgrupper. Samtidig øker også smittetallet for Corona-viruset igjen i Israel etter å ha blitt dempet av den tredje vaksinedosen. Det ble tirsdag registrert 3000 nye smittetilfeller av Corona-viruset i Israel, men det er økningen i folk som blir alvorlig syke og innlagt med tradisjonell influensa som nå bekymrer Israel. Mye kan tyde på at Corona-vaksinene reduserer folks naturlige immunitetsforsvar mot vanlige infeksjoner og det kan være forklaringen på at barn og voksne som tidligere taklet influensa godt, nå blir mer alvorlig syke. The er Times Of Israel som rapporterer om det økende tallet på alvorlig syke influensa innlagte.

4 tanker om “Nærmere 2000 innlagt med influensa i Israel og mer enn 600 barn alvorlig syke -en ekstragevinst av vaksinene?

  1. Jehovah Guds jordiske nasjon Israell endte i år 70 evt. Guds Israel i dag er “ikke omskåret på kroppen, men ved hjertets omskjærelse i ånden”. Og disse er de jordisk gjenlevende sanne kristne “av alle folk, ætter, raser og språk (tunger) som har håp om liv i Guds himmelske dimensjoner. Det er kun 144 000 kvinner og menn som siden opprettelsen av den første kristne menighet i år 33 evt.er blitt kalte til denne regjeringen som i tusen år etter Harmageddon – under Kristus – skal føre menneskeheten tilbake til den fullkommenhet Adam og Eva tapte i Eden.

    • Hvor står det at kun 144000 skal sitte i regjering? Er ikke dette noe jehovahs vitner har påstått opp gjennom årene? Det er vel ingen som tar dem så høytidelig???

  2. Hvor står det at “de massive dosene med Corona-vaksine ser ut til å ha svekket folks normale immunitetsforsvar slik at de blir mer alvorlig syke” ? Og hva betyr “massive doser”? Jeg vet om veldig mange vaksinerte som ikke har vært syke i det hele tatt. Men også noen uvaksinerte som har blitt veldig syke.

    Det kommer stadig mer info om at det kunstige fremstillte coronaviruset fra Kina var fremstilt med tanke på å være et biologisk våpen. Hvordan kan noen være så sikker på at det ikke er selve coronaviruset som er problemet?

    1
    1

Det er stengt for kommentarer.