Møt hateren Barack Obama gav sin tilslutning til

Barack Obama er ingen populær skikkelse blant evangeliske kristne. Dette ikke bare fordi han fører en politikk i strid med kristne verdier og holdninger, eller fordi han har fremstått obama.støttersom en talsmann for likekjønnede ekteskap, for retten til fri abort, men også på grunn av sin uttalte støtte til den homofile spaltisten, Dan Savage, -som blir ansett som selveste sjefsmobberen av alle mobbere. Dan Savage, en homofil aktivist og sex-spaltist er kjent for å mobbe kristne studenter, mobbe kristne foreldre, mobbe predikanter og kirken. I oktober 2010 fikk hans kampanje, “It gets better” full støtte av Barack Obama. Her er en kort presentasjon -av en mann og en kampanje -Barack Obama gav sin støtte til. Ikke rart evangeliske kristne både går til Ted Cruz og Donald Trump og håper på forandring.