Minst 1250 smittet av Korona -det reelle tallet er mest sannsynlig det femdobbelte

3 døde, 42 innlagt på sykehus og minst 139 nye smittede i dag er så langt fasiten over status på antall smittede i Norge. I følge VGs oppdaterte tall finnes det nå 1250 bekreftede og testede smittede, men det reelle tallet kan være det femdobbelte fordi man ikke tester alle. Hvor mange som egentlig er smittet eller syke av det skremmende viruset er usikkert, så derfor er det viktig i denne tid og be og ha kontakten oppad. I mange tradisjonelle menigheter hører man mye snakk om “å be for bønnebarna”. Det vil si dem som er vokst opp i en kristen familie, men som tingene har glippet for underveis, eller mistet troen. Men hva med alle dem som ikke er bønnebarn? Som ikke har en mor, far eller søsken som ber for seg? Hva med alle dem som vokser opp i et avkristnet samfunn hvor Gud og bibel er jaget ut av skolen, selv med KrFs velsignelse? Er det ikke på tide at vi utvider bønnehorisonten og ber til Gud for våre naboer, for de mennersker vi ser og som vandrer på livets vei uten mål og mening?

I disse dager med frykt og usikkerhet, er det virkelig nødvendig at troens folk ber.  Ber om vekkelse, om mennesker frelse og om en sann omvendelse i folket. Helt siden Aril Edvardsens tid har enkelte predikanter snakket og profetert om en stor “folkevekkelse” og enkelte har gått så langt som å hevde at “hele Norge skal bli frelst.” Selv om dette er urealistiske forventninger som ikke samstemmer med Guds ords lære om de siste tider, er det likevel slik at noen vil kunne rives ut av ilden, noen vil kunne erfare det mirakuløse. Jefg satt i kveld å så på en film på en tv kanal. “Unbroken: Path to Redemtion” som fortalte den dramatiske histoen om Lois som etter å ha gjennomlevd tortur i flere år som krigsfange under den andre verdenskrig, kom hjem og slåss mot fortidens demoner og depresjon og alkoholisme. Etter år med lidelse ble han lokket med på et Billy Graham møte -og fant frelse og nytt liv i Kristus Jesus. Mennesker har ulik historier og ulike opplevelser som har formet dem til å være den de er. Gjennom bønn i tro -kan du og jeg medvirke til at noen blir dradd ut av ilden og får oppleve å gå fra mørke til lys, fra synden og djevelens makt og over til Guds fantastiske rike med nytt liv og nytt håp og en helt ny kurs med livet.