Høster vi konsekvensene av vår synd med Corona viruset? Mange vil si ja

Disse aborterte fostre blir badet og gjort klar til begravelse. Kom ikke å fortell meg at dette bare er “celleklumper” og “min kropp, mitt valg”. Den vestlige verden har gjort seg skyldig i millioner av fosterdrap -og dette er et pågående holocaust

Hør Herrens ord, I Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord. Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes. (Hos 4,1-3)  Jo flere de blev, dess mere syndet de mot mig; deres ære vil jeg skifte om til skam. (Hos 4,7)  ” For våre overtredelser er mange for dig, og våre synder vidner mot oss; våre overtredelser har vi for våre øine, og våre misgjerninger kjenner vi. (Jes 59,12)  “Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet. og vi hørte ikke på Herrens, vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenere, profetene; (Dan 9,6+10)

Norge, Amerika og Europa er mange ganger blitt advart av Gud gjennom troende profetiske røster om at fosterdrap er en synd og brudd på Guds lov. Abortloven som de konservative kristne omtalte som “fosterdrapsloven” har fått tusenvis av kristne til å gå i demonstrasjonstog. Andre igjen har stilt seg utenfor “sykehus” i protest mot at det utføres fosterdrap på våre sykehus, mens andre igjen har skrevet avisinnlegg for å advare mot blodbadet som har fått skje daglig på gynekologiske avdelinger. Samtidig som det fødes stadig færre barn i Norge, har tallet på fosterdrap forblitt relativt stabilt selv om det har sunket noe. Imidlertid er ett fosterdrap et for mye og det er en stor synd at vår nasjon har byttet ut Guds bud som sier: “Du skal ikke slå ihjel” med en ulov som tillater drap på ufødte barn. Børre Knudsen og Ludvig Nessa var blant dem som reagerte og høster oppslag i massemedia, men også forfølgelse fra lunkne religiøse i folkekirken og statsmakten. Konsekvensene ble at begge ble fradømt sine stillinger som prester i kirken. Dessverre ville ikke befolkningen og de som styrer landet la seg advare, og siden da har hundretusener av norske barn blitt drept i mors liv før de rakk å se dagens lys. Denne synden er noe Norge må vende om fra eller betale prisen.

Derfor må kristenfolket vende seg til Gud i bønn. Be om at folk og ledere i nasjonen skal komme til sannhets erkjennelse og vende om og gjøre bot. “Må Gud føre denne nasjonen på kne,” slik at omvendelse, nytt liv og frelse vil finne sted. Må kristenfolket se alvoret i situasjonen og vende seg til Gud i bønn. På NRK ser jeg nå at folk står og hyler og klapper for å hylle helsearbeidere, fullstendig bortkastet. Tiden er ikke inne for latter, applaus og tiljubling av mennesker. Tiden er inne for å gråte og søke Gud for vår nasjon. I følge NRK vil de at hele Norge skal klappe og hyle tirsdag klokken 18. Vil heller anbefale nasjonen å søke Gud med tårer og bønn.

Loading

14 tanker om “Høster vi konsekvensene av vår synd med Corona viruset? Mange vil si ja

 1. Så sant , Kjell
  Det er tydelig at vår Gud , Jahve , nå har satt foten ned. Det er Trengselstiden som har startet – tror jeg. Jeg har skrevet før at det er i 2021 det virkelig blir ille. Det er bare 3 % av befolkningen i Norge som tror at det fins en himmel å vinne og et helvete å unnfly.
  Den situasjonen vårt land er kommet i økonomisk ; er uløselig – tror jeg. Tybring-Gjedde skrev på fb i dag om Pensjonsfond Utland som stupte. Å satse vår nasjonal-kapital på usikre aksjer er vanvidd ( også kjøpt noen gater i London og Paris ). Når vi ikke har hatt kornlager i Norge siden 2003 : Viser det uansvarligheten til våre fremste politikere. Saken var oppe for ca ett år siden : Da var det flertall for å opprette kornlager – men så gikk Krf inn i regjering og flertallet var borte.
  Her hadde Landbruksministeren fra FrP makten ( Dale ) og sa at kornlager var unødvendig. Når brødhyllene i butikkene er permanent tomme ; kommer panikken blant folk.

  • Hei Ture!
   Det er ille at ikke landet har råd å opprettholde et beredskapslager med korn. Matforsyning er det viktigste for landet. Håper at regjeringen har dyktige rådgivere. Det er ikke sikkert at landet kan ro til Danmark for å hente korn slik han gjorde han ute på “den ytterste nøgne ø”
   For noen år siden, da Stoltenberg var regjeringssjef, refererte han til Bibelen om Josef som var drømmetyder, og rådet Farao til å legge opp et kornlager i løpet av 7 gode år for bruke i de 7 magre år.

  • Norge skulle så avgjort ha brukt oljepengene på å bygge opp lagre av nødvendigheter og medisiner. Nå står vi overfor det faktum at vi risikerer å stå uten paracetmol, uten insulin, og dersom tingene blir verre risikerer vi å stå uten endel matvarer.
   Bibelens Josef var en vis mann som fryktet Gud, tror ikke det er mange rådgivere i regjeringsapparatet som frykter Gud.
   Vi har politiske ledere som går i Pride tog for å solidarisere seg med de stolte, mens Gud ser etter dem som har et ydmykt hjerte.
   Norge har på mange måter forlatt Gud og vendt seg mot hans ord og bud, og før eller siden vil det få sin konsekvens.

 2. Kjære Gud, disse verdifulle babyene. Blir helt dårlig av å se bilder av disse aborterte fostrene.

  • Norge må våkne. Kristenheten har litt for lenge sovet og stilletiende latt uretten fortsette.
   Det norske kristenfolket må på kne, fordi vi altfor lenge har tiet og latt umoral og ugudelighet tatt over kirke, skole og samfunn.
   Vi trenger radikale kristne som sier i fra. Som sier at synd er synd og at synd får konsekvenser.

  • Det er riktig det Kjell. Det er kommet en sløvhet over mye av kristenheten som har påvirket mange troende. Mulig at mye av den nyvunnede velstanden som satte inn for alvor på 90-tallet, har hatt noe å si for hvordan utviklingen er gått. Vi har på mange måter hatt det for godt materialistisk sett, noe som også har gitt seg utslag i vårt tankeliv som har vært fylt av alt annet enn Guds rike. Nå er den tiden over, og den situasjonen vi nå er i, er en tankevekker for hele landet, og verden for øvrig.

 3. Jeg tror tiden er inne for å fortelle de ytterst få kristne som er igjen om hva som står i Bibelen.

  Det fokuseres veldig på aborttall. Men skjelden at dette er en konsekvens av at omfattende umoral og horing har blitt en del av kulturen vi lever i. Barn blir introdusert til dette på skolen. Og hvis alle barna som fødes pga all denne umoralen skulle få leve ville vi få hundretusner av unger som ville føle seg uønsket fra første stund. Slike finnes det mange av rundt oss i dag. Det kan prege mennesker veldig negativt gjennom hele livet.

  Ei heller er det noe tema at “kristne” kler seg som sexobjekter.

  Det fokuseres veldig på homofili. Men de fleste psykologer vet at dette er en konsekvens av likestillingsideologien. En ideologi som gjør at barn ikke evner å identifiserer sitt kjønn i en tidlig fase i livet. Etter denne tildlige fasen blir kjønnsidentifikasjonen dårlig eller helt fraværende.

  Men det viktigste man bør fortelle folk er at veldig mye av dagens trosliv er overfladisk og består mest i at man identifiserer seg med en møtekultur. Det består mest i en tidsavgrenset aktivitet som mange tror er en gratisbillett til himmelen.

  Og jeg lurer på hvor ofte det fokuseres på hvordan troslivet praktiseres i hjemmet. Hvor mange barn opplever at kristendommen preger hverdagslivet i hjemmet?

  Symptomer er at inntektene til misjon har minket veldig. Og misjon trenger ikke lenger ha noe med evangelisering å gjøre.

  De fleste kristne er passive både i hjemmet og sammen med andre. Alkoholforbruket øker. Det har blitt mer og mer vanlig å underholde seg med mildt sagt ukristelig underholdning. Osv osv.

  Og hvor mange kristne ledere slår ikke litt av på sannheten bare for å tekkes kollegar, venner og bekjente? Og hvor mange ungår ikke temaer hvor de selv har hatt svin på skogen?

  Jeg tror en slik liste kunne gjøres uendelig lang.

  Noen synder er årsaker og andre naturlige konsevenser. Hvis man ikke forstår å sette ord på disse sammenhengene så glir man lett over i hyklernes rekker.

  • Abort er konsekvensen av et seksualliv på ville veier. Abort viser også at verken menn eller kvinner vil betale konsekvensene av sitt liv i synd.
   Slik det er blitt nå er det i ytterste konsekvens et lite barn som betaler prisen fordi deres foreldre ikke vil ta konsekvensen av å følge sine lyster og kjød. Det er faktisk ille når vi i form av en “lov” har tillatelse til å skyve til side Guds bud og lov.
   Gud sier nei til den umoral barna blir lært opp til å tro er riktig og sant.
   Abort eller fosterdrap er ikke en synd folk kan løpe fra. Synd vil før eller siden innhente oss og tilslutt føre til den lønn som synden gir.
   Det er mye sant i det du skriver gjest. Kristne må vekkes opp til å leve rent og i tråd med Guds gode vilje for livet.
   De åpenbare synder som nå viser seg i befolkningen og i lovverket er frukten av at mennesket velger et liv i opprør mot Gud.
   Samtidig så synliggjør de mange drepte ufødte barna vår tids legaliserte umoral og ugudelighet.

  • “Slik det er blitt nå er det i ytterste konsekvens et lite barn som betaler prisen fordi deres foreldre ikke vil ta konsekvensen av å følge sine lyster og kjød.”

   INGEN små barn overlevde vannflommen. I Bibelen følger små barn foreldrenes valg.

 4. Jeg leser i kveld at Benny Gantz trolig blir statsminister i Israel. Han er tidligere general og forsvarssjef og tilhører det sosialistiske partiet hvitt og blått. Da tenker jeg : Kommer Donald Trump og denne Gantz på kant med hverandre – og således kan USA bli en fiende av Israel ?

 5. Glemmer aldri dette bildet siden første gang jeg så det her, og la også merke til mannen. Takknemlig til ham.
  Andre tanker som jeg gjør meg ville fylt mange sider her.

 6. Man regner visst med at flesteparten i befolkningen blir syke og at sykehuskapasiteten er alt for liten. Noen vil bli prioritert foran andre. Dvs at tusenvis av eldre vil bli overlatt til seg selv for å dø. Men likevel?

  For ca hundre år siden fikk de 1. VK, spanskesyken, store utbrudd av tyfus og mange andre katastrofer i løpet av noen få år. Siden fulgte en grusom kommunistrevolusjon, Hitlers vei til makten og et økonomisk sammebrudd som fikk store konsekvenser for vanlige folk. Koronaviruset i seg selv er vel ikke for noe å regne i forhold til hva man opplevde for noen gennerasjoner siden?

  Men det som kan skje er at viruset muterer til en farligere variant. Jo flere som blir smittet, jo større er vel muligheten for dette? Da er det vel også mulig å tenke seg et fullstendig sammenbrudd i den globale økonomien. Og da vil situasjonen begynne å ligne på den man opplevde for noen generasjoner siden. Men med en stor forskjell. Folk i dag er mye mer hjelpesløse enn før. Evnen til å overleve gjennom å hjelpe seg selv mye mindre. At befolkningene er mye større vil antagelig også være et stort problem. Dette kombinert med avhengigheten av industriell matproduksjon kan bli en katastrofe.

  For nordmenn er sikkert dette uvirkelige tanker. Men det er ikke så uvanlig.

  Hvis jeg skulle gjette på hva Gud liker minst med folk i Norge så ville jeg si egenrådige, selvgode. De fleste bestemmer selv hva gud skal mene. De er alt som er motsatt av ydmykhet.

  • Ja , J.H.
   Dette er meget kloke ord – og er i tråd med mine vurderinger. Håper vi kan lese mer fra deg !

 7. Gud gir, og Han tar. Gud er Herre over våre liv. Dommen vil komme over oss uansett, først for vår menighet,og så for de ikke troende. Så hva Gud gjør og ikke gjør kan vi bare fundere på, men en ting er sikkert Han kaller på alle mennesker til omvendelse til frelse i Kristus ved nådens kraft og virke . Vi trenger alle å gå ned på knær å be over menneskene i mørket og at vårt hjerte blir bevart. Amen

Det er stengt for kommentarer.